Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2017, s. 581
Tomasz Trojanowski
Komentarz
Neurochirurgia to specjalizacja medyczna wyróżniająca się szczególną wiedzą, metodologią badań i odrębnymi metodami chirurgicznymi.
Mimo że niektórzy widzą jej początki w czasach prehistorycznych, to w rzeczywistości jest to specjalność ostatniego stulecia, która zajmuje się chirurgicznym leczeniem chorób układu nerwowego i bezpośrednio do niego przylegających struktur.
W czasach medycyny opartej na dowodach, wymagającej systematycznych, zaślepionych badań na dużych, jednorodnych grupach chorych, w neurochirurgii występują szczególne trudności wynikające ze stosunkowo niewielkiej liczby leczonych przypadków, ich zmienności, szybkiego opracowywania nowych metod leczenia i paradygmatów, a także wydzielenia grup kontrolnych. Dlatego zbieranie odpowiednio dużej liczby pacjentów podobnie potraktowanych jest bardzo trudne lub niemożliwe. Stąd też badania oparte na stosunkowo niewielkich seriach i obserwacjach nadal odgrywają ważną rolę w doskonaleniu neurochirurgii.
Postęp w dziedzinie neurochirurgii związany jest z umiejętnym łączeniem wiedzy neurologicznej, chirurgicznej, radiologicznej i rozwoju oraz szerokiego wykorzystania zaawansowanych urządzeń technicznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 10/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych