Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - New Medicine 1/2003, s. 47-48
Agnieszka Lipień, Inga Mazurek
The relationship between urinary tract infection and urinary anomalies in newborns and infants
Students´ Scientific Society – Department of Newborn Pathology The Medical University of Warsaw
Protector of Students´ Association: Zofia Rajtar-Leontiew MD, PhD
Summary
1. Introduction
One of the frequent causes of hospitalization among infants (3-4%) is urinary tract infection (UTI). It is characteristic that urinary anomalies are very often (15-20%) responsible for the occurrence of UTI. Early infection diagnostics may result in recognition of suitable treatment for or surgical correction of such anomalies. This is essential in preventing consequential conditions, auch as renal failure.
2. Aim
The aim of our study was to evaluate:
1. The frequency of UTI in newborns and infants with identified urinary anomalies.
2. The occurrence of UTI in female and male cases.
3. Materials and methods
Retrospective analysis was carried out on the medical documentation of 184 patients aged up to 1 year (105 male, 79 female) with identified or suspected urinary anomalies. The patients were hospitalized in the Department of Newborn Pathology and in the Department of Paediatric Diabetology and Congenital Defects of the Medical University of Warsaw in the years 2000 to 2002.
4. Results:

DiagnosisNo. of patients%No. femaleNo. malePatients with UTI
No.%% F% M
1. Identified urinary anomalies:6233.728342540.335.744.1
1. Vesicoureteral reflux4524.422231635.527.343.5
1. Hydronephrosis94.945444.450.060.0
2. Suspected urinary anomalies:12266.351716654.164.746.5
1. Anomalies excluded7440.236383750.061.139.5
1. Diagnosis not completed4826.115332960.473.354.5
Total184100791059149.454.445.7
5. Conclusions
1. Urinary tract infections occur in 40.3% of infants with urinary anomalies.
2. Vesicoureteral reflux (35.5%) and hydronephrosis (44.4) are the most common conditions occuring with infection.
3. The frequency of UTI in females (54.4%) was slightly higher than in male (45.7%).
4. Every infant with UTI should be hospitalised in order to confirm or exclude urinary anomalies.
New Medicine 1/2003
Strona internetowa czasopisma New Medicine