Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Ocena częstości występowania zakażeń wirusami hepatotropowymi u pacjentów poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego*

Mirosław Markiewicz, Ewa Rzenno, Agnieszka Karolczyk, Małgorzata Stachowicz, Monika Dzierżak-Mietła, Kinga Gwóźdź, Joanna Dziaczkowska-Suszek
Medycyna Rodzinna 1a/2018

Efektywność strategii diagnostyczno-terapeutycznej przeciwko zakażeniom wirusem Epsteina-Barr w pediatrycznych ośrodkach przeszczepiania komórek krwiotwórczych w latach 2012-2015

Jan Styczyński, Krzysztof Czyżewski, Jowita Frączkiewicz, Małgorzata Salamonowicz, Olga Zając-Spychała, Agnieszka Zaucha-Prażmo, Jolanta Goździk, Magdalena Dziedzic, Krzysztof Kałwak, Ewa Gorczyńska, Robert Dębski, Anna Krenska, Alicja Chybicka, Jacek Wachowiak, Jerzy R. Kowalczyk, Mariusz Wysocki
Postępy Nauk Medycznych 8/2016

Ocena liczby limfocytów z wewnątrzkomórkową ekspresją IL-4 oraz stężenia IL-4 w osoczu u chorych na przewlekłą białeczkę limfocytową w zależności od obecności DNA wirusa Epsteina-Barr w komórkach mononuklearnych krwi obwodowej

Ewelina Grywalska, , Jacek Roliński, , Agnieszka Grafka, , Maciej Maj, Michał Mielnik, Marcin Pasiarski, Agnieszka Stelmach-Gołdyś, Anna Bzdek, Elżbieta Fitas, Monika Walankiewicz, Stanisław Góźdź
Postępy Nauk Medycznych 6/2015

Wyniki terapii przeciwciałami anty-CD20 u dzieci z EBV-zależnym poprzeszczepowym zespołem limfoproliferacyjnym

Jan Styczyński, Krzysztof Kałwak, Krzysztof Czyżewski, Joanna Owoc-Lempach, Anna Krenska, Robert Dębski, Ewa Gorczyńska, Alicja Chybicka, Mariusz Wysocki
Postępy Nauk Medycznych 4/2014