Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2016

Spis treści / Contents

PEDIATRIA
PEDIATRICS
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Analysis of hospitalisation of children at the Hospital Emergency Department in 2014 – own observations
Analiza hospitalizacji dzieci w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w 2014 roku – obserwacje własne
Piotr Hartmann, Teresa Jackowska, Paulina Przybysz, Bartosz Siewert, Anna Kozłowska – s. 368-372
Patient satisfaction and the effectiveness of medical advice at the Hospital Emergency Department – own observations
Satysfakcja pacjentów i skuteczność udzielanych porad lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym [ndash] obserwacje własne
Teresa Jackowska, Małgorzata Czajkowska – s. 373-379
Czynniki wpływające na postawy rodziców wobec szczepień ochronnych u dzieci
Factors influencing the attitudes of parents towards children’s immunization
Kamila Faleńczyk, Małgorzata Piekarska, Agnieszka Pluta, Halina Basińska – s. 380=385
Czy ograniczenie wskazań do cystouretrografii mikcyjnej u dzieci z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek wpływa na częstość rozpoznawania wysokich odpływów pęcherzowo-moczowodowych?
Does less aggressive imaging strategy in children with acute pyelonephritis influence the frequency of diagnosis of high-grade vesico-ureteric reflux?
Tomasz Jarmoliński, Hanna Marciniak, Beata Pacanowska, Grażyna Dudarenko, Joanna Szczepanik-Boroń – s. 386-390
Mononukleoza zakaźna u dzieci – doświadczenia własne
Infectious mononucleosis in children – one centre experience
Joanna Maria Wrembel, Tomasz Jarmoliński – s. 391-396
OPISY PRZYPADKÓW
CASE REPORTS
Alloimmune thrombocytopenia associated with neutropenia in a 8-week old boy – a case report
Alloimmunologiczna małopłytkowość z towarzyszącą neutropenią u 8-tygodniowego chłopca – opis przypadku
Joanna Wójtowicz, Teresa Jackowska, Ewa Wagiel, Agnieszka Obitko-Płudowska – s. 397-403
Choroba Kawasaki u 8-letniego chłopca w przebiegu zakażenia Mycoplasma pneumoniae powikłana zakażeniem rotawirusowym – opis przypadku
Kawasaki disease in 8-year-old boy in the course of infection with Mycoplasma pneumoniae infection complicated by rotavirus – a case report
Magdalena Prościak, Magdalena Urbanik, Aleksandra Lewandowicz-Uszyńska, – s. 404-409
An ordinary infection, an extraordinary patient [ndash] X-Linked Agammaglobulinemia (Bruton disease) case report
Zwykła infekcja, niezwykły pacjent – opis przypadku agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X (Brutona)
Alicja Sapała-Smoczyńska, Teresa Jackowska, Piotr Hartmann, Bartosz Siewert – s. 410-413
Invasive Streptococcus pyogenes infections – cases review
Inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes – opisy przypadków
Teresa Jackowska, Małgorzata Nieścior, Monika Grzelczyk-Wielgórska – s. 414-418
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Speech development in bilingual children
Rozwój mowy u dzieci dwujęzycznych
Paulina Przybysz, Teresa Jackowska, Łukasz Obrycki, Piotr Hartmann, – s. 419-423
The algorithm for dealing with suspected domestic violence against children – practical recommendations
Algorytm postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dzieci – praktyczne wskazówki
Piotr Hartmann, Teresa Jackowska, – s. 424-428
Zakażenia układu moczowego u dzieci – wybrane aspekty postępowania na podstawie aktualnych zaleceń
Urinary tract infections in children – selected aspects of management based on current guidelines
Joanna Załęska-Ponganis, Magdalena Wolska, Teresa Jackowska, – s. 429-435
Pierwotna małopłytkowość immunologiczna w świetle wytycznych American Society of Hematology z 2011 roku
Guidelines for immune thrombocytopenia as outlined by The American Society of Hematology (2011)
Teresa Jackowska, Ewa Wagiel, Agata Polit – s. 436-440
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
dr hab. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. CMKP – s. 441
Comment
prof. Teresa Jackowska, MD, PhD – s. 442