Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2015, s. 378-383
*Ewelina Grywalska1, 2, Jacek Roliński1, 2, Agnieszka Grafka1, 2, Maciej Maj1, Michał Mielnik1, Marcin Pasiarski3, Agnieszka Stelmach-Gołdyś3, Anna Bzdek1, Elżbieta Fitas1, Monika Walankiewicz1, Stanisław Góźdź4
Ocena liczby limfocytów z wewnątrzkomórkową ekspresją IL-4 oraz stężenia IL-4 w osoczu u chorych na przewlekłą białeczkę limfocytową w zależności od obecności DNA wirusa Epsteina-Barr w komórkach mononuklearnych krwi obwodowej
An assessment of the frequency of lymphocytes with IL-4 intracellular expression and IL-4 concentration in the plasma of patients with chronic lymphocytic leukemia depending on the occurrence of Epstein-Barr virus DNA in peripheral blood mononuclear cells**
1Department of Clinical Immunology and Immunotherapy, Medical University, Lublin
Head of Department: prof. Jacek Roliński, MD, PhD
2St. John’s Cancer Center, Lublin
Head: prof. Elżbieta Starosławska, MD, PhD
3Department of Hematology, Holycross Cancer Center, Kielce
Head of Department: Marcin Pasiarski, MD, PhD
4Department of Oncology, Holycross Cancer Center, Kielce
Head of Department: Stanisław Góźdź, MD, PhD, Associate Professor
Streszczenie
Wstęp. Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL) cechuje się heterogennym przebiegiem, którego jedną z przyczyn, w świetle najnowszych badań, mogą być czynniki zakaźne, w tym wirus Epsteina-Barr (EBV). Interleukina 4 (IL-4), będąca plejotropową cytokiną, której źródłem są aktywowane limfocyty T, w PBL wpływa na przeżycie białaczkowych komórek B. W literaturze światowej obecne są rozbieżne doniesienia odnośnie osoczowego stężenia i ekspresji wewnątrzkomórkowej IL-4 u chorych na PBL w porównaniu do populacji osób zdrowych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena stężenia IL-4 w osoczu krwi obwodowej oraz jej wewnątrzkomórkowa ekspresja w limfocytach T oraz B PBL w zależności od obecności DNA EBV w komórkach mononuklearnych krwi obwodowej (PBMC).
Materiał i metody. Materiał badany stanowił próbki krwi obwodowej, pobrane od 110 nieleczonych chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (51 kobiet i 59 mężczyzn). Grupę kontrolną stanowiło 40 osób zdrowych, dobranych względem płci i wieku do badanych pacjentów. Niezwłocznie po pobraniu izolowano komórki mononulearne krwi obwodowej celem oceny immunofenotypu metodą cystometrii przepływowej oraz liczby kopii DNA EBV metodą real-time PCR. W uzyskanym osoczu oceniono stężenie IL-4 metodą ELISA.
Wyniki. Chorzy, u których stwierdzono obecność DNA EBV w PBMC posiadali znacząco wyższą liczbę bezwzględną limfocytów T CD3+/CD4+, T CD3+/CD8+ oraz B CD19+ z wewnątrzkomórkową ekspresją IL-4 niż osoby z grupy kontrolnej (odpowiednio: p = 0,0005, p = 0,0006 oraz p = 0,0008). Chorzy na PBL, u których stwierdzono obecność DNA EBV cechowali się znamiennie wyższym stężeniem IL-4 w osoczu krwi obwodowej niż chorzy z grupy EBV(-) i osoby z grupy kontrolnej (odpowiednio: p = 0,0013 i p = 0,0002).
Wnioski. Badania własne wskazują, że PBMC zakażone latentnie EBV wytwarzają znaczne ilości IL-4, która prawdopodobnie stymuluje autokrynnie i parakrynnie proliferację nowotworowych komórek B, tak jak ma to miejsce w chorobach rozrostowych o znanym związku z EBV.
Summary
Introduction. Epstein-Barr virus (EBV), also referred to as human herpesvirus 4 (HHV-4), is the first identified human virus with documented involvement in carcinogenesis. Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a neoplastic disease characterized by clonal proliferation and accumulation of morphologically mature, albeit functionally impaired, monoclonal B lymphocytes. Despite its chronic character by definition, CLL is characterized by marked heterogeneity.
Aim. The aim of this study was to define a correlation between EBV and interleukin 4 (IL-4) in CLL patients.
Material and methods. The studies contained samples of peripheral blood obtained from 110 untreated patients with CLL. The control group was comprised of 40 healthy subjects. Peripheral blood of CLL patients and healthy controls was collected into EDTA-treated tubes. Immediately after collection, the samples were used for immunophenotyping of lymphocytes in order to assess the intracellular expression of IL-4 with the use of flow cytometry method, for isolation of mononuclear cells for the EBV-DNA copy number determination with real-time PCR method, and for plasma collection in order to the determination of IL-4 concentration with ELISA method.
Results. Patients EBV(+) had a significantly higher absolute number of CD3+/CD4+/IL-4+ and CD3+/CD8+/IL-4+ T lymphocytes, and CD19+/IL-4+ B cells than those in the control group (p = 0.0005, p = 0.0006, and p = 0.0008, respectively). Patients EBV(+) were characterized by significantly higher levels of IL-4 in the peripheral blood plasma than the patients EBV(-) and individuals from the control group (p = 0.0013 and p = 0.0002, respectively).
Conclusions. Our findings thus indicate that EBV-infected CLL cells produce large amounts of IL-4, which is believed to stimulate the proliferation of malignant B cells, as is the cases of lymphoproliferative diseases with known connection with EBV.Introduction
Epstein-Barr virus (EBV), also referred to as human herpesvirus 4 (HHV-4), is the first identified human virus with documented involvement in carcinogenesis (1). Epidemiological studies show that EBV-seropositive individuals constitute more than 90% of the world’s population (2-4). The primary infection causes polyclonal activation and proliferation of B cells, which can manifest clinically as acute infectious mononucleosis. Subsequently, the virus enters a latent state, which may result in lifelong latent infection in the case of some hosts (5, 6). Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is a neoplastic disease characterized by clonal proliferation and accumulation of morphologically mature, albeit functionally impaired, monoclonal B lymphocytes in lymphoid tissue, peripheral blood, bone marrow, spleen and, rarer, in other organs (7). It is estimated that CLL constitutes 25-30% of all diagnosed leukemia cases, which makes it the most prevalent malignancy of this type among adult Europeans and North Americans (8). Despite its chronic character by definition, CLL is characterized by marked heterogeneity (9, 10). Only 30% of patients survive up to 10-20 years after diagnosis (11). The remaining CLL patients develop terminal phase within 5-10 years, despite mild onset of the disease. The individuals with the aggressive form of CLL survive no more than 2-3 years after diagnosis (12). The reasons for such heterogeneous natural history of the condition remain unclear.
Potential involvement of EBV in the clinical course of CLL is still unexplained. Latent EBV infection is controlled by a cell-mediated immune response in healthy carriers. This immune response is impaired in CLL patients, and might result in poor control of reactivation and replication of the virus. Since EBV may activate B cells, stimulate their proliferation and inhibit their apoptosis, we hypothesized that it could contribute to unfavorable clinical course of CLL and may be one of the reasons for the observed disease heterogeneity. Indeed, previous studies showed that people with a history of symptomatic infectious mononucleosis, resulting from late primary EBV infection, are at increased risk of NHL. This association turned out to be the strongest for CLL, mantle cell lymphoma and B-cell promyelocytic leukemia (13).
Interleukin 4 (IL-4), which is a pleiotropic cytokine, produced mainly by the activated T lymphocytes, in CLL influences the survival of the B cells (14-17). It has been shown, that IL-4 increases the proliferation and differentiation of B lymphocytes (18). It also increases the expression of CD23 antigen, which serves as an independent negative prognostic factor in CLL (19, 20). Some authors reported an elevated mRNA level for IL-4 in T lymphocytes of CLL patients (21, 22), whereas Catellani et al. (23) in the in vitro experiments revealed the presence of intracellular IL-4 expression in leukemic B cells and T lymphocytes in CLL patients. Mu et al. however showed an elevated percentage of resting and activated T CD8+ lymphocytes with an intracellular IL-4 expression in patients with aggressive disease (24). Activated T CD4+ lymphocytes obtained from CLL patients also contained higher intracellular IL-4 concentration (24). According to Levesque et al. an increased production of that cytokine occurs in some CLL patients while in the others there is a reduction of its concentration in comparison to healthy donors (25). Causes of such discrepancies remain unknown.
Aim
The aim of this study was to define a correlation between EBV and IL-4 in CLL patients. The detailed objectives included determination of the EBV-DNA copy number in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of CLL patients and healthy individuals, and analysis of association between this parameter and IL-4 serum concentration as well as intracellular IL-4 expression in T and B lymphocytes.
Material and methods
Characteristics of CLL patients and healthy volunteers
The studies contained samples of peripheral blood obtained from 110 untreated patients with CLL (51 women and 59 men) in the mean age 63.27 ± 9.73 years (median: 64, minimal age: 38, maximal age: 89 years). The control group was comprised of 40 healthy subjects (16 women and 24 men) in the mean age 64.50 ± 7.15 years (median: 64, minimal age: 53, maximal age: 79 years). Neither the CLL patients nor the controls used immunomodulating agents or hormonal preparations, showed signs of infection within the least three months prior to the study, underwent blood transfusion, or presented with autoimmune condition or allergy. Moreover, none of the controls had a history of oncological therapy or prior treatment for tuberculosis or other chronic conditions that could be associated with impaired cellular or humoral immunity.
The diagnosis of CLL was established on the basis of diagnostic criteria included in the IWCLL guidelines of the American National Cancer Institute (NCI) (26, 27). This study was approved by the Ethics Committee of the Medical University of Lublin (decision no. KE-0254/227/2010). Written informed consent was obtained from all patients with respect to the use of their blood for scientific purposes.
Examined material
Peripheral blood from the basilic vein (7 mL) of CLL patients and healthy controls was collected into EDTA-treated tubes (Sarstedt, Germany). Immediately after collection, the samples were used for immunophenotyping of lymphocytes, isolation of mononuclear cells for the EBV-DNA copy number determination, and for plasma collection in order to the determination of IL-4 concentration.
Isolation of mononuclear cells and plasma
Peripheral blood was diluted with 0.9% buffered saline (PBS) without calcium (Ca2+) and magnesium (Mg2+) (Biochrome AG, Germany) in 1:1 ratio. The diluted material was built up with 3 mL of Gradisol L (specific gravity 1.077 g/mL; Aqua Medica, Poland), and centrifuged in a density gradient at 700 x g for 20 min. The obtained fraction of PBMC was collected with Pasteur pipettes and washed twice in PBS without Ca2+ and Mg2+ for 5 min. Subsequently, the cells were suspended in 1 mL of PBS without Ca2+ and Mg2+, and counted in the Neubauer chamber. Plasma was aliquoted, and stored at -80oC for enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA).
Isolation of DNA and determination of the presence of EBV-DNA
DNA from 5 x 106 PBMC was isolated manually with the QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN, Germany). The procedure for isolation followed the manufacturer’s protocol. Concentration and purity of the isolated DNA were verified with the BioSpec-nano spectrophotometer (Shimadzu, Japan), on the basis of sample absorbance at 220-800 nm. The isolated DNA had good purity, with A260/280 and A260/230 absorbance ratios of approximately 2.0.
The EBV-DNA copy number in PBMC was determined with the ISEX variant of the EBV PCR kit (GeneProof, Czech Republic). Qualitative and quantitative diagnostics of EBV was performed using the Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR). An internal control in a separate tube was used. Specific conservative DNA sequence of a single-copy gene for the EBV nuclear antigen 1 (EBNA-1) was amplified in the course of the PCR process according to manufacturer’s protocol. As the sensitivity of the system amounts to 10 copies/μL, all the samples with the EBV-DNA copy number below this detection threshold were considered EBV-negative [EBV(-)].
The PCR was performed with the 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems). The reaction was conducted on MicroAmp® Optical 96-Well Reaction Plates (Life Technologies) with MicroAmp® Optical Adhesive Film (Life Technologies).
The EBV PCR kit has successfully gone through the IVD CE marking certification for diagnostic tests. Apart from other RT-PCR systems, the kit was validated on the 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems) that was used in this study.
Cytometric assessment of lymphocytes with intracellular expression of IL-4

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Epstein MA, Barr YM, Achong BG: A Second Virus-Carrying Tissue Culture Strain (Eb2) of Lymphoblasts from Burkitt’s Lymphoma. Pathol Biol (Paris) 1964; 12: 1233-1234.
2. Dowd JB, Palermo T, Brite J et al.: Seroprevalence of Epstein-Barr virus infection in U.S. children ages 6-19, 2003-2010. PLoS One 2013; 8: e64921.
3. Middeldorp JM, Brink AA, van den Brule AJ, Meijer CJ: Pathogenic roles for Epstein-Barr virus (EBV) gene products in EBV-associated proliferative disorders. Crit Rev Oncol Hematol 2003; 45: 1-36.
4. Grywalska E, Rolinski J: Epstein-Barr Virus-Associated Lymphomas. Semin Oncol 2015; 42: 291-303.
5. Arvin A, Campadelli-Fiume G, Mocarski E et al. (eds.): Human Herpesviruses: Biology, Therapy, and Immunoprophylaxis. Cambridge University Press, Cambridge 2007.
6. Grywalska E, Markowicz J, Grabarczyk P et al.: Epstein-Barr virus-associated lymphoproliferative disorders. Postepy Hig Med Dosw (Online) 2013; 67: 481-490.
7. Robak T, Robak P: BCR signaling in chronic lymphocytic leukemia and related inhibitors currently in clinical studies. Int Rev Immunol 2013; 32: 358-376.
8. Linet MS, Schubauer-Berigan MK, Weisenburger DD et al.: Chronic lymphocytic leukaemia: an overview of aetiology in light of recent developments in classification and pathogenesis. Br J Haematol 2007; 139: 672-686.
9. Chadeau-Hyam M, Vermeulen RC, Hebels DG et al.: Prediagnostic transcriptomic markers of Chronic lymphocytic leukemia reveal perturbations 10 years before diagnosis. Ann Oncol 2014; 25: 1065-1072.
10. Kern W, Bacher U, Schnittger S et al.: Flow cytometric identification of 76 patients with biclonal disease among 5523 patients with chronic lymphocytic leukaemia (B-CLL) and its genetic characterization. Br J Haematol 2014; 164: 565-569.
11. Herth I, Dietrich S, Benner A et al.: The impact of allogeneic stem cell transplantation on the natural course of poor-risk chronic lymphocytic leukemia as defined by the EBMT consensus criteria: a retrospective donor versus no donor comparison. Ann Oncol 2014; 25: 200-206.
12. Nakhla PS, Butera JN, Treaba DO et al.: Spontaneous regression of chronic lymphocytic leukemia to a monoclonal B-lymphocytosis or to a normal phenotype. Leuk Lymphoma 2013; 54: 1647-1651.
13. Becker N, Falster MO, Vajdic CM et al.: Self-reported history of infections and the risk of non-Hodgkin lymphoma: an InterLymph pooled analysis. Int J Cancer 2012; 131: 2342-2348.
14. Callard RE, Smith SH, Scott KE. The role of interleukin 4 in specific antibody responses by human B cells. Int Immunol 1991; 3: 157-163.
15. Ghia P, Circosta P, Scielzo C et al.: Differential effects on CLL cell survival exerted by different microenvironmental elements. Curr Top Microbiol Immunol 2005; 294: 135-145.
16. Lafarge ST, Johnston JB, Gibson SB, Marshall AJ: Adhesion of ZAP-70+ chronic lymphocytic leukemia cells to stromal cells is enhanced by cytokines and blocked by inhibitors of the PI3-kinase pathway. Leuk Res 2013 [Epub ahead of print].
17. Tony HP, Lehrnbecher T, Merz H et al.: Regulation of IL-4 responsiveness in lymphoma B cells. Leuk Res 1991; 15: 911-919.
18. Holder MJ, Liu YJ, Defrance T et al.: Growth factor requirements for the stimulation of germinal center B cells: evidence for an IL-2-dependent pathway of development. Int Immunol 1991; 3: 1243-1251.
19. Sarfati M, Fournier S, Christoffersen M, Biron G: Expression of CD23 antigen and its regulation by IL-4 in chronic lymphocytic leukemia. Leuk Res 1990; 14: 47-55.
20. Zwiebel JA, Cheson BD: Chronic lymphocytic leukemia: staging and prognostic factors. Semin Oncol 1998; 25: 42-59.
21. Kokhaei P, Choudhury A, Mahdian R et al.: Apoptotic tumor cells are superior to tumor cell lysate, and tumor cell RNA in induction of autologous T cell response in B-CLL. Leukemia 2004; 18: 1810-1815.
22. Mainou-Fowler T, Proctor SJ, Miller S, Dickinson AM: Expression and production of interleukin 4 in B-cell chronic lymphocytic leukaemia. Leuk Lymphoma 2001; 42: 689-698.
23. Catellani S, Poggi A, Bruzzone A et al.: Expansion of Vdelta1 T lymphocytes producing IL-4 in low-grade non-Hodgkin lymphomas expressing UL-16-binding proteins. Blood 2007; 109: 2078-2085.
24. Mu X, Kay NE, Gosland MP, Jennings CD: Analysis of blood T-cell cytokine expression in B-chronic lymphocytic leukaemia: evidence for increased levels of cytoplasmic IL-4 in resting and activated CD8 T cells. Br J Haematol 1997; 96: 733-735.
25. Levesque MC, Chen Y, Beasley BE et al.: Chronic lymphocytic leukemia cell CD38 expression and inducible nitric oxide synthase expression are associated with serum IL-4 levels. Leuk Res 2006; 30: 24-28.
26. Hallek M, Cheson BD, Catovsky D et al.: International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the 262 National Cancer Institute-Working Group 1996 guidelines. Blood 2008; 111: 5446-5456.
27. Hallek M: Chronic lymphocytic leukemia: 2013 update on diagnosis, risk stratification and treatment. Am J Hematol 2013; 88: 803-816.
28. Kaminski A, Demaine A, Prentice A: Cytoplasmic interleukin-4 (IL-4) and surface IL-4 receptor expression in patients with B-cell lymphocytic leukemia. Blood 1998; 92: 2188-2189.
29. Steele AJ, Prentice AG, Cwynarski K et al.: The JAK3-selective inhibitor PF-956980 reverses the resistance to cytotoxic agents induced by interleukin-4 treatment of chronic lymphocytic leukemia cells: potential for reversal of cytoprotection by the microenvironment. Blood 2010; 116: 4569-4577.
30. Watanabe A, Maruo S, Ito T et al.: Epstein-Barr virus-encoded Bcl-2 homologue functions as a survival factor in Wp-restricted Burkitt lymphoma cell line P3HR-1. J Virol 2010; 84: 2893-2901.
31. Yee J, White RE, Anderton E, Allday MJ: Latent Epstein-Barr virus can inhibit apoptosis in B cells by blocking the induction of NOXA expression. PLoS One 2011; 6: e28506.
32. Thyphronitis G, Banchereau J, Heusser C et al.: Kinetics of interleukin-4 induction and interferon-gamma inhibition of IgE secretion by Epstein-Barr virus-infected human peripheral blood B cells. Cell Immunol 1991; 133: 408-419.
33. Tierney R, Nagra J, Hutchings I et al.: Epstein-Barr virus exploits BSAP/Pax5 to achieve the B-cell specificity of its growth-transforming program. J Virol 2007; 81: 10092-10100.
34. Wiesner M, Zentz C, Mayr C et al.: Conditional immortalization of human B cells by CD40 ligation. PLoS One 2008; 3: e1464.
35. Smith N, Tierney R, Wei W et al.: Induction of interferon-stimulated genes on the IL-4 response axis by Epstein-Barr virus infected human b cells; relevance to cellular transformation. PLoS One 2013; 8: e64868.
36. Dechanet J, Taupin JL, Chomarat P et al.: Interleukin-4 but not interleukin-10 inhibits the production of leukemia inhibitory factor by rheumatoid synovium and synoviocytes. Eur J Immunol 1994; 24: 3222-3228.
37. Luo HY, Hofstetter H, Banchereau J, Delespesse G: Cross-linking of CD23 antigen by its natural ligand (IgE) or by anti-CD23 antibody prevents B lymphocyte proliferation and differentiation. J Immunol 1991; 146: 2122-2129.
otrzymano: 2015-04-07
zaakceptowano do druku: 2015-04-30

Adres do korespondencji:
*Ewelina Grywalska
Department of Clinical Immunology and Immunotherapy Medical University of Lublin
ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin
tel. +48 814-486-420; 533-754-455
fax. +48 814-486-421
ewelina.grywalska@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 6/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 6/2015: