Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2015, s. 374-377
*Monika Dzierżak-Mietła1, Mirosław Markiewicz1, Monika Sankowska2, Agnieszka Karolczyk1, Patrycja Zielińska1, Anna Koclęga1, Krzysztof Białas1, Sławomira Kyrcz-Krzemień1
Czy pełne typowanie alleliczne HLA rodzeństwa wykraczające poza zakres badania niezbędny dla segregacji haplotypów jest uzasadnione?**
High resolution typing of 10/10 HLA alleles in sibling donor/recipient pairs – is it justified by revealing existing mismatches undetected in standard matching?
1Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień
2NZOZ Medigen, Warszawa
Dyrektor: dr hab. Leszek Kauc
Streszczenie
Wstęp. Poszukiwanie dawcy do przeszczepienia allogenicznego komórek krwiotwórczych (allo-HCT) wśród rodzeństwa wymaga potwierdzenia zgodności haplotypów układu zgodności tkankowej HLA dawcy i biorcy. Badanie HLA rozpoczyna się zazwyczaj od typizacji niskiej rozdzielczości antygenów HLA-A, -B, -DR rodzeństwa i rodziców, co może być wystarczające dla wyboru zgodnego dawcy.
Cel pracy. Celem pracy było przeprowadzenie uzupełniającego typowania allelicznego dla sprawdzenia występowania ukrytych niezgodności u tych par rodzeństwa, których biorcy doświadczyli klinicznie istotnej choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD).
Materiał i metody. Badania HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ wysokiej rozdzielczości wykonano z przechowywanych próbek DNA od 30 pacjentów i ich rodzeństwa – dawców zakwalifikowanych na podstawie badań niskiej rozdzielczości. Wskazaniami do allo-HCT wykonanych w latach 2003-2012 były nowotwory hematologiczne. U biorców doszło do wystąpienia ostrej GVHD stopnia III-IV (5 chorych), rozległej przewlekłej GVHD (16) bądź łącznie obydwu rodzajów GVHD niezależnie od stopnia (9).
Wyniki. Nie wykryto niezgodności allelicznych u żadnej z badanych par dawca-biorca. Ostra GVHD stopnia III-IV i rozległa przewlekła GVHD były obecne odpowiednio u 10 i 21 chorych, pomimo całkowitej zgodności 10/10 alleli HLA. U 13 chorych (43%) klinicznie istotne GVHD doprowadziło do niepomyślnego przebiegu po transplantacji zakończonego zgonem, pozostałych 17 chorych żyje.
Wnioski. Standardowe procedury stosowane w doborze dawcy spośród rodzeństwa są wystarczające, mimo iż nie wykluczają niezgodności alleli HLA.
Summary
Introduction. Although low resolution HLA-A, -B and -DR typing is usually sufficient for segregation of haplotypes required for approval of sibling donor for allogeneic hematopoietic cells transplantation (allo-HCT), it does not exclude undetected HLA mismatches.
Aim. The aim of this study was to perform high resolution typing of stored DNA samples from those sibling pairs transplanted in the past, whose recipients experienced clinically significant GVHD.
Material and methods. High resolution HLA-A, -B, -C, -DR, -DQ typing was performed in 30 patients and their sibling donors qualified according to low resolution HLA typing, who underwent allo-HCT for hematological malignancies in 2003-2012 and developed either grade III-IV acute GVHD (5 pts), extensive chronic GVHD (16 pts), or both of any degree (9 pts).
Results. No allelic mismatches were detected in any donor-recipient pair. Acute grade III-IV and/or extensive chronic GVHD were present in 10 and 21 pts, respectively, despite the complete matching of 10/10 alleles HLA alleles. In 13 pts (43%) clinically significant GVHD has led to fatal post-transplant course, remaining 17 pts are alive.
Conclusions. Standard procedures used for matching of sibling donor-recipient pairs are sufficient, although they cannot exclude mismatched HLA alleles.Wstęp

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Nowak J, Fabijańska-Mitek J: Podstawy immunogenetyki transplantacyjnej. Biblioteka Diagnosty Laboratoryjnego. Fundacja Pro Farmacia Futura, Warszawa 2012: 72-81.
2. Bogunia-Kubik K (red.): Badania immunogenetyczne w transplantologii i diagnostyce. Wydawnictwo I-BIS S.C., Wrocław 2012: 9-20.
3. Apperley J, Maszi T: Graft-versus-host disease. [In:] Apperley J, Carreras E, Gluckman E, Masszi T (eds.): Haematopoietic Stem Cell Transplantation. ESH-EBMT Handbook. 6 ed., 2012: 216-233.
4. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013: 425-449.
5. Szczeklik A (red.): Choroby wewnętrzne. Stan wiedzy na 2011. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011: 1683-1690.
6. Shaw BE, Madrigal A: Immunogenetics of allogeneic HSCT. [In:] Apperley J, Carreras E, Gluckman E, Masszi T (eds.): Haematopoietic Stem Cell Transplantation. ESH-EBMT Handbook. 6 ed., 2012: 74-89.
7. Dzierzak-Mietla M, Markiewicz M, Siekiera U et al.: Occurrence and impact of minor histocompatibility antigens’ disparities on outcomes of hematopoietic stem cell transplantation from HLA-matched sibling donors. Biological and Genetic Aspects of Donor-Recipient Matching in HSCT. Bone Marrow Research 2012, Article ID 257086, 1-12. doi:10.1155/2012/257086.
otrzymano: 2015-04-07
zaakceptowano do druku: 2015-04-30

Adres do korespondencji:
*Monika Dzierżak-Mietła
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku SUM
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
tel. +48 (32) 256-28-58
monajka13@go2.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 6/2015: