Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2015, s. 391-394
*Anna Koclęga, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Mirosław Markiewicz, Małgorzata Kopera, Sławomira Kyrcz-Krzemień
Znaczenie monitorowania MRD w intensywnym leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej – analiza przypadku klinicznego
The importance of MRD monitoring in intensive treatment for chronic lymphocytic leukemia – a case report
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, School of Medicine, Medical University of Silesia, Katowice
Head of Department: prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, MD, PhD
Streszczenie
Przewlekła białaczka limfocytowa jest najczęstszą białaczką rozpoznawaną u dorosłych. Mediana wieku w momencie diagnozy wynosi 65 lat. Celem leczenia, szczególnie chorych w młodszym wieku, powinno być wprowadzenie ich w głęboką remisję, bez minimalnej choroby resztkowej (MRD). W stosowanym obecnie standardowym monitorowaniu odpowiedzi na leczenie nie uwzględnia się stanu MRD. U prezentowanego pacjenta przewlekłą białaczkę limfocytową zdiagnozowano w 38. roku życia. Czas trwania choroby i obserwacji pacjenta wynosi obecnie 13 lat. W opisywanym przypadku efekty poszczególnych terapii były oceniane nie tylko w oparciu o parametry hematologiczne i badanie fizykalne, ale uwzględniały również stan minimalnej choroby resztkowej. Wyeliminowanie patologicznego klonu komórek CLL nastąpiło dopiero po zastosowaniu intensywnej chemioterapii wspomaganej allotransplantacją macierzystych komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego.
Summary
Chronic lymphocytic leukemia is the most common leukemia diagnosed in adults. The median age of diagnosis is 65. The goal of treatment especially in younger patients should be putting them in deep remission, without a minimal residual disease (MRD). The standard currently used to monitor response to treatment does not take into account the status of MRD. The present case-study is of a patient with chronic lymphocytic leukemia diagnosed in a 38 year old. The duration of illness as well as the observation of the patient has now been 13 years. In our case, the effects of each treatment were evaluated not only on the basis of hematological parameters and physical examination but also taking into account the condition of the minimal residual disease. Eliminating pathological CLL cell clones was only after intensive chemotherapy supportive allogeneic haematopietic stem cell transplantation from a related donor.Introduction
Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common adult leukemia one may encounter in the Western World (25-30%) (1). The standardized incidence rate is 4/100 000 people per annum and increases with age (2). The median age at diagnosis is 65. Men get sick twice as often as women (2).
Monoclonal CLL is a disease characterized by the accumulation of morphologically mature but not functionally B cells (rare T or NK) in peripheral blood, bone marrow, lymph nodes, spleen and, very rarely, in skin (2, 3). Neoplastic cells express the following surface antigens: CD19+, CD5+, CD23+, CD20+/-, slg +/- (4). The moment of the initiation of the treatment depends on the severity of the disease and the choice of treatment depends on the correct assessment of the expectancy of patient survival independent of CLL as well as the biological state of the patient and his comorbidities. The goal of treatment, especially in younger patients, should be putting them into deep remission, without a minimal residual disease (MRD – minimal residual disease). By default, the monitoring response to treatment is carried out in accordance with the criteria of the NCI (National Cancer Institute, 1988) (5), which do not take into account the condition of minimal residual disease.
Case description
A 38 year-old man was hospitalized for the first time in the Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation, Medical University of Silesia, Katowice in August 2002. In an interview in June 2002 he said that he had noticed a significant reduction in body weight (10% within 3 months), night sweats, and recurrent infections. With comorbidities Gilbert’s syndrome diagnosed in adolescence.
On admission he was in a generally good condition, ECOG = 0. On physical examination lymphadenopathy was revealed: bilaterally enlarged cervical lymph nodes, axillary and inguinal to about 3 cm. An abdominal ultrasonography showed hepatosplenomegaly (the longitudinal span of the right hepatic lobe was 16 cm, and that of the spleen 13 cm). In the peripheral blood examination we observed hyperleukocytosis: WBC – 15.2 G/L (N: 4-10 G/L) with 12.7 G/L morphology mature lymphocytes displaying the following phenotypes: CD5+, CD19+, CD20+, CD23+, CD79b+, CD22+, CD38+ (70% of the cells), CD43+, ZAP70+ (50% of the cells). In addition, we did not observe anemia, Hgb – 14 g/dl (N: 11.2-15.8 g/dl) and thrombocytopenia, PLT – 235 G/L (N: 130-400 G/L). The relevant laboratory findings included: alanine aminotransferases; Alat – 19 IU/L (N: 10-40 IU/L), asparate aminotransferases; Aspat – 22 IU/L (N: 10-42 IU/L), lactate dehydrogenase; LDH – 201 IU/L (91-180 IU/L), serum bilirubin level – 38 umol/L (N: 3.4-17.1 umol/l), creatinine – 78 umol/L (N: 55-113 umol/l), beta2-micro-globulin – 1975 ug/l (N: 1500-3000 ug/l), immuno-globulin; IgG – 7.2 g/L (N: 7-16 g/L), the negative direct and the indirect Coombs antiglobulin test. In the study of peripheral blood FISH stated did not reveal: deletion of the short arm of chromosome 17p, deletion of the long arm of chromosome 11q, deletion of the long arm of chromosome 13q and trisomy of the chromosome 12. The trephine biopsy showed: diffuse infiltration of the small lymphoid B cells (CD20+, CD23+, CD5+, cyclin D1 occupying 30% of the bone marrow. Ki67 proliferative index in CLL cells were 2-35%. Hematopoiesis preserved. Islands of granulopoiesis MPO(+) and erythropoiesis poorly and rich-cells. Megacaryocytes numerous and scattered.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Provan D, Singer ChRJ, Baglin T, Dokal I: Oxford Handbook of Clinical Hematology. 3rd edition. Oxford University Press 2011: 150-159.
2. Dmoszyńska A (red.): Hematologia. Seria: Wielka Interna, pod red. A. Antczaka, M Myśliwca, P Pruszczyka. T. 10, Medical Tribune Polska, Warszawa 2011: 446-458.
3. Cerroni L, Zenahlik P, Hofler G et al.: Specific cutaneous infiltrates of B-cell chronic lymphocytic leukemia. A clinic-pathologic and prognostic study of 42 patients. Am J Surg Pathol 1996; 20: 1000-1010.
4. Boguradzki P, Boguradzka A, Jędrzejczak W: Symptomatologia chłoniaków – od teorii do praktyki klinicznej. Medycyna po Dyplomie 2013; 22: 56-65.
5. Moszyńska A: Leczenie rozrostowych chorób hematologicznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2011.
6. Apperley J, Carreras E, Gluckman E, Masszi T: Haematopoietic Stem Cell Transplantation. The EBMT Handbook 6th edition, 2012: 377-382.
7. Sorror ML, Storer BE, Sandmaier BM et al.: Five-year follow-up of patients with advanced chronic lymphocytic leukemia treated with allogeneic hematopoietic cell transplantation after nonmyeloablative conditioning. J Clin Oncol 2008; 26: 4912-4920.
8. Brown JR, Kim HT, Li S et al.: Predictors of improved progression-free survival after non-myeloablative allogeneic stem cell transplantation for advanced chronic lymphocytic leukemia. Biol Blood Marrow Transplant 2006; 12: 1056-1064.
9. Dreger P, Brand R, Milligan D et al.: Reduced-intensity conditioning lowers treatment-related mortality of allogeneic stem cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia: Apopulation – matched analysis. Leukemia 2005; 19: 1029-1033.
10. Cave H, van der Werff ten Bosch J, Suciu S et al.: Clinical significance of minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia. European Organization for Research and Treatment of Cancer – Childhood Leukemia Cooperative Group. N Engl J Med 1998; 339: 591-598.
11. Andersen NS, Pedersen LB, Laurell A et al.: Preemptive treatment with rituximab of molecular relapse after autologous stem cell transplantation in mantle cell lymphoma. J Clin Oncol 2009; 27: 4365-4370.
12. Grimwade D, Lo Coco F: Acute promyelocytic leukemia: a model for the role of molecular diagnosis and residual disease monitoring in directing treatment approach in acute myeloid leukemia. Leukemia 2002; 16: 1959-1973.
13. Robertson LE, Huh YO, Butler JJ et al.: Response assessment in chronic lymphocytic leukemia after fludarabine plus prednisone: clinical, pathological, immune-phenotypic, and molecular analysis. Blood 1992; 80: 29-36.
14. O’Brien SM, Kantarjian HM, Cortes J et al.: Results of the fludarabine and cyclophosphamide combination regimen in chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2001; 19: 1414-1420.
15. Bosch F, Ferrer A, Villamor N et al.: Fludarabine, cyclophosphamide, and mitoxantrone as initial therapy of chronic lymphocytic leukemia: high response rate and disease eradication. Clin Cancer Res 2008; 14: 155-161.
16. Strati P, Keating MJ, O’Brien SM et al.: Eradication of bone marrow minimal residual disease may prompt early treatment discontinuation in CLL. Blood 2014; 123: 3727-3732.
17. Delgado J, Milligan DW, Dreger P: Allogeneic hematopoietic cell transplantation for chronic lymphocytic leukemia: Ready for prime-time? Blood 2009; 114: 2581-2588.
otrzymano: 2015-04-07
zaakceptowano do druku: 2015-04-30

Adres do korespondencji:
*Anna Koclęga
Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
tel. +48 694-768-881
annakkoc@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 6/2015: