Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2015, s. 367-373
*Iwona Grygoruk-Wiśniowska, Sławomira Kyrcz-Krzemień
Analiza niespójności wyników badań wybranych parametrów białkowych surowicy krwi i klonalnych plazmocytów szpiku w ocenie odpowiedzi na leczenie u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (MM) poddanych autologicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych (AHSCT)
An analysis of discrepancies between test results of the selected protein parameters and clonal bone marrow plasma cells in an assessment of treatment response in a group of patients with multiple myeloma (MM) prior to an autologous hematopoietic stem cell transplantation (AHSCT)
Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation, Medical University of Silesia, Katowice
Head of Department: prof. Sławomira Kyrcz-Krzemień, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Szpiczak plazmocytowy (ang. multiple myeloma – MM) jest nieuleczalną chorobą rozrostową układu krwiotwórczego wywodzącą się z limfoidalnych komórek B. Współczesna diagnostyka i monitorowanie MM obejmuje testy białkowe surowicy i moczu oraz badanie cytologiczne aspiratu szpiku kostnego. Niespójności uzyskiwanych wyników mogą być przyczyną trudności interpretacyjnych.
Cel pracy. Analiza niespójności wyników badań wybranych parametrów białkowych surowicy krwi i klonalnych plazmocytów szpiku u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym przed zabiegiem AHSCT.
Materiał i metody. Do badania włączono 72 chorych z MM ocenianych przed rozpoczęciem procedury AHSCT. Analizą objęto 37 mężczyzn i 35 kobiet w medianie wieku 58 lat (zakres 38-81 lat). Wykorzystano następujące testy diagnostyczne: elektroforezę białek surowicy (SPE), immunofiksację (IFE), test Freelite do oceny stężenia wolnych lekkich łańcuchów kappa, lambda i ich wzajemnego stosunku oraz badanie klonalności plazmocytów szpiku przy użyciu cytometrii przepływowej.
Wyniki. Spośród 72 pacjentów poddanych analizie u 32 (44%) stwierdzono występowanie niespójności analitycznych w testach diagnostycznych stosowanych w ocenie stanu remisji przed AHSCT. U 40 (56%) pacjentów wyniki testów diagnostycznych były spójne. Zaobserwowano cztery typy niespójności.
Wnioski. Właściwa ocena stanu remisji szpiczaka plazmocytowego przed zabiegiem AHSCT wymaga wykorzystania co najmniej kilku testów diagnostycznych ze względu na obserwowane niespójności, a badanie klonalności plazmocytów przy zastosowaniu cytometrii przepływowej stanowi jedynie metodę uzupełniającą.
Summary
Introduction. Multiple myeloma (MM) is an incurable, B-cell malignancy. Modern diagnostics and disease monitoring include the assessment of serum and urine protein as well as bone marrow examination. The discrepancies of the results provided by these studies may cause the difficulties in the interpretation of disease status.
Aim. The analysis the incompatibility of test results a selected protein parameters and clonal plasma cells in bone marrow in response to treatment in MM patients prior to the AHSCT.
Material and methods. Seventy two MM patients (37 male and 35 female) at a median age of 58 years (range 38-81 years) were included in this study. The following diagnostic tests have been used: electrophoresis (SPE), immunofixation (IFE), Freelite for serum free light chains kappa and lambda assessments and clonal plasma cell analysis in bone marrow by flow cytometry (FC).
Results. 32 patients (44%) were found to have discrepancies in the diagnostic tests evaluating disease status before transplant; in the remaining 40 patients (56%) the results were consistent. The 4 types of discrepancies were detected.
Conclusions. At least several diagnostic tests are required in order to reliable assess the MM status before AHSCT and clonal plasma cell assessment by FC may remain an additional diagnostic tool.Introduction
Multiple myeloma (MM) is an incurable, B-cell malignancy. MM represents about 10% of all hematologic malignancies and is characterized by the proliferation of single clone plasma cells (1).
The first description of the disease comes from the 80’s of the Nineteenth Century and was written by Samuela Sollye, John Dalrymple and Henry Bence-Jones. In 1889 Otto Kahler and Osip Rusticki used the term myeloma multiplex for the first time (2).
The annual incidence rate is 4-7 cases per 100 000 inhabitants. It affects slightly more men and people of certain races, such as African or Afro-Caribbean. Furthermore, the average age of the diagnosis is 65 (3).
The etiology of multiple myeloma is not clear. The causes of the disease are complex, probably following various stages and then leading to gene mutations. The development of MM is closely connected to clonal plasma cells which secrete many autocrine substances and stimulating factors such as: MIPIα, MIPIβ, TNF, M-CSF, HGF, VEGF, MMP9, MMP2, IL-1, IL-3, IL-6, IL-11 (4, 5).
Major clinical manifestations are: renal failure, hypercalcemia, anemia, osteolitic bone lesion or pathological fractures. Non-specific symptoms are: weakness, weight loss, fever, susceptibility to infection, neuropathy (6).
Each case of MM is preceded by an asymptomatic malignant stage, termed MGUS – monoclonal gammopathy of undetermined significance. MGUS is characterized by the presence of the M protein in serum (< 30 g/L) and the appearance of clonal plasma cells in the bone marrow which is greater than or equal to 10% (7). The risk of progression to myeloma is 1% per year (8). The next stage in the development of MM is smoldering or asymptomatic multiple myeloma (SMM). In order to identify SMM, monoclonal protein concentration must be over 30 g/L and/or clonal plasma cells in the bone marrow must exceed 10% in the absence of end-organ damage (CRAB symptoms). The estimated risk of progression of SMM to multiple myeloma is on the level of 10% per year for the first 5 years since recognition (9).
A number of tests are used to help confirm multiple myeloma. The diagnosis require the presence of the clonal plasma cell in the bone marrow (> 10%), the presence of monoclonal proteins in the serum and/or urine and so-called CRAB symptoms.
International Myeloma Working Group has established criteria for the diagnosis and monitoring response to treatment in patients with monoclonal gammopathy. This organization recommends the following diagnostic tests performed in the serum and urine: electrophoresis (SPE), immunofixation (IFE), a serum kappa and lambda free light chains assessment along with a flow cytometry analysis (FC) of clonal bone marrow plasma cells (10-12).
Aim
An analysis of discrepancies in the test results of the selected protein parameters and clonal bone marrow plasma cells in MM patients prior to the AHSCT.
Material and methods
Seventy two MM patients (37 male and 35 female) with a median age of 58 years (range 38-81 years) were included in this study. All of them were treated with chemotherapy in the Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation Silesian University in Katowice, between 2011 and 2013. The following diagnostic tests were used: electrophoresis (SPE), immunofixation (IFE), a serum kappa and lambda free light chains assessment (Freelite) and a flow cytometry analysis (FC) of clonal plasma cells in the bone marrow.
Results
Out of 72 patients, 32 (44%) were found to have discrepancies in the diagnostic tests evaluating disease status before the transplant; in the remaining 40 patients (56%) the results were consistent.
4 types of discrepancies were detected: 1 – Freelite and FC tests were negative, but SPE/IFE was positive (n = 10) (tab. 1, item 1-10), 2 – Freelite test was negative whereas FC and SPE/IFE were positive (n = 10) (tab. 1, item 11-20), 3 – FC was negative with positive Freelite test and SPE/IFE (n = 8) (tab. 1, item 21-28) and 4 – FC and SPE/IFE were negative with positive Freelite test (n = 4) (tab. 1, item 29-32).
Table 1. The discrepancies in the results of the diagnostic tests.
Patient Clonal plasma cells FLCr (FLCsκ/FLCsλ)IFESPE
10011
20010
30011
40011
50011
60010
70011
80010
90010
100011
111010
121011
131010
141011
151011
161011
171010
181011
191010
201010
210111
220111
230110
240110
250111
260111
270110
280110
290100
300100
310100
320100
FLCr – FLC ratio κ/λ; IFE – serum protein immunofixation; SPE – serum protein electrophoresis
0 – negative result; 1 – positive result
The analysis of patients with MM identified two subgroups: Group A – without the presence of discrepancies in the study and Group B – with the presence of discrepancies in the study.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Kyle RA, Rajkumar SV: Criteria for diagnosis, staging, risk stratification and response assessment of multiple myeloma. Leukemia 2009; 23: 3-9.
2. Kyle RA, Steensma DP: History of multiple myeloma. Recent Results Cancer Res 2011; 183: 3-23.
3. Rajkumar SV: Treatment of multiple myeloma. Nat Rev Clin Oncol 2011; 8: 479-491.
4. Bhaskar A, Gupta R, Vishnubhatla S et al.: Angiopoietins as biomarker of disease activity and response to therapy in multiple myeloma. Leuk Lymphoma 2013; 54: 1473-1478.
5. Storti P, Bolzoni M, Donofrio G et al.: Hypoxia-inducible factor (HIF)-1α suppression in myeloma cells blocks tumoral growth in vivo inhibiting angiogenesis and bone destruction. Leukemia 2013; 27: 1697-1706.
6. Talamo G, Farooq U, Zangari M et al.: Beyond the CRAB symptoms: a study of presenting clinical manifestations of multiple myeloma. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2010; 10: 464-468.
7. Landgren O, Kyle RA, Pfeiffer RM et al.: Monoclonal gammopathy of undetermined significance (MGUS) consistently precedes multiple myeloma: a prospective study. Blood 2009; 113: 5412-5417.
8. Kumar S, Rajkumar SV: Will the real myeloma please stand up? Leukemia 2013; 27: 760-761.
9. Mikhael JR, Dingli D, Roy V et al.: Management of newly diagnosed symptomatic multiple myeloma: updated Mayo Stratification of Myeloma and Risk-Adapted Therapy (mSMART) consensus guidelines 2013. Mayo Clin Proc 2013; 88: 360-376.
10. Katzmann JA, Snyder MR, Rajkumar SV et al.: Long-term biological variation of serum protein electrophoresis M-spike, urine M-spike, and monoclonal serum free light chain quantification: implications for monitoring monoclonal gammopathies. Clin Chem 2011; 57: 1687-1692.
11. Dispenzieri A, Kyle R, Merlini G et al.: International Myeloma Working Group guidelines for serum-free light chain analysis in multiple myeloma and related disorders. Leukemia 2009; 23: 215-224.
12. Katzmann JA, Kyle RA, Benson J et al.: Screening panels for detection of monoclonal gammopathies. Clin Chem 2009; 55: 1517-1522.
13. Jenner E: Serum free light chains in clinical laboratory diagnostics. Clin Chim Acta 2014; 427: 15-20.
14. Bradwell AR, Carr-Smith HD, Mead GP et al.: Highly sensitive automated immunoassay for immunoglobulin free light chains in serum and urine. Clin Chem 2001; 47: 673-680.
15. Hobbs JAR: Modes of escape from therapeutic control in myelomatosis. Br Med J 1971; 5: 325.
16. Katzmann JA, Dispenzieri A: Screening algorithms for monoclonal gammopathies. Clin Chem 2008; 54: 1753-1755.
17. Jenkins MA: Serum and urine electrophoresis for detection and identification of monoclonal proteins. Clin Biochem Rev 2009; 30: 119-122.
18. Nowrousian MR, Brandhorst D, Sammet C et al.: Serum free light chain analysis and urine immunofixation electrophoresis in patients with multiple myeloma. Clin Cancer Res 2005;11: 8706-8714.
19. Katzmann JA: Screening panels for monoclonal gammopathies: time to change. Clin Biochem Rev 2009; 30: 105-111.
20. Bhole MV, Sadler R, Ramasamy K: Serum-free light-chain assay: clinical utility and limitations. Ann Clin Biochem 2014 Sep; 51(Pt 5): 528-542.
21. Singhal S, Vickrey E, Krishnamurthy J et al.: The relationship between the serum free light chain assay and serum immunofixation electrophoresis, and the definition of concordant and discordant free light chain ratios. Blood 2009; 2(114): 38-39.
22. Paiva B, Martinez-Lopez J, Vidriales MB et al.: Comparison of immunofixation, serum free light chain, and immunophenotyping for response evaluation and prognostication in multiple myeloma. J Clin Oncol 2011; 29: 1627-1633.
23. Chae H, Cha K, Kim M et al.: Evaluation of the heavy/light-chain assay for the diagnosis and monitoring of multiple myeloma. Int J Lab Hematol 2013; 35: 10-12.
24. Solomon A: Light Chains of Human Immunoglobulins. Meth Enzymol 1985; 116: 101-121.
25. Mead GP, Reid S, Augustson B et al.: Correlation of Serum Free Light Chains and Bone Marrow Plasma Cell Infiltration in Multiple Myeloma. Blood 2004; 104: 4865, p299b.
26. Tang G, Snyder M, Rao LV: Assessement of serum free light chain (FLC) assays with immunofixation electrophoresis (IFE) and bone marrow (BM) immunophenotyping in the diagnosis of plasma cell disorders. Clin Chem 2008; 54: Abstr A-96.
27. Junghans RP, Anderson CL: The protection receptor for IgG catabolism in the ß-2-microglobulin containing neonatal intestinal transport receptor. Proc Natl Acad Sci USA 1996; 93: 5512-5516.
28. Russo L, Bakris GL, Comper WD: Renal handling of albumin: A critical Review of Basic Concepts and Perspective. Am J Kidney Dis 2002; 39: 899-919.
29. Alexanian R, Barlogie B, Dixon D: Renal failure in multiple myeloma; pathogenesis and prognostic implications. Arch Intern Med 1990; 150: 1693-1695.
30. Herrera GA, Joseph L, Gu X et al.: Renal pathologic spectrum in an autopsy series of patients with plasma cell dyscrasia. Arch Pathol Lab Med 2004; 128: 875-879.
31. Sanders PW, Booker BB, Bishop JB, Cheung HC: Mechanisms of intranephronal proteinaceous cast formation by low molecular weight proteins. J Clin Invest 1990; 85: 570-576.
32. Sethi S, Rajkumar SV: Monoclonal gammopathy-associated proliferative glomerulonephritis. Mayo Clin Proc 2013; 88: 1284-1293.
33. Hassan SB, Hanna MO: Urinary κ and λ immunoglobulin light chains in normoalbuminuric type 2 diabetes mellitus patients. J Clin Lab Anal 2011; 2: 229-232.
34. Solling K: Light chain polymerism in normal individuals in patients with severe proteinuria and in normal with inhibited tubular protein reabsorption by lysine. Scand J Clin Lab Invest 1980; 40: 129-134.
35. Cirit M, Uzüm A, Ozen P et al.: The value of serum immunoglobulin free light chain assessment in patients with monoclonal gammopathies and acute renal failure. Turk J Haematol 2012; 29: 385-391.
36. Park JW, Kim YK, Bae EH et al.: Combined analysis using extended renal reference range of serum free light chain ratio and serum protein electrophoresis improves the diagnostic accuracy of multiple myeloma in renal insufficiency. Clin Biochem 2012; 45: 740-744.
37. Takagi K, Kin K, Itoh Y et al.: Human alpha 1-microglobulin levels in various body fluids. J Clin Pathol 1980; 33: 786-791.
38. Bradwell AR: Serum Free Light Chain Analysis. 5th ed. Birmingham. The Binding Site 2008: 176-183.
39. Girón JA, Shah SL: Helicobacter pylori infection and light chain gammopathy. Clin Dev Immunol 2013; 348562.
40. De Larrea CF, Cibeira MT, Elena M et al.: Abnormal serum free light chain ratio in patients with multiple myeloma in complete remission has strong association with the presence of oligoclonal bands: implications for stringent complete remission definition. Blood 2009; 114: 4954-4956.
41. Bradwell AR: Serum Free Light Chain Analysis. 5th ed. Birmingham. The Binding Site 2008: 148-158.
42. Bradwell AR: Serum Free Light Chain Analysis. 5th ed. Birmingham. The Binding Site 2008: 215-222.
43. Koshy N, Ong MG, Nordberg ML et al.: Oligosecretory biclonal multiple myeloma. J La State Med Soc 2013; 165: 215, 217-218.
44. Katzmann JA, Clark RJ, Abraham RS et al.: Serum reference intervals and diagnostic ranges for the free κ and free λ immunoglobulin light chains. Relative sensitivity for detection of monoclonal light chains. Clin Chem 2002; 48: 1437-1444.
45. Lock RJ, Saleem R, Roberts EG et al.: A multicenter study comparing two methods for serum free light chain analysis. Ann Clin Biochem 2013; 50: 255-261.
46. Hoedemakers RM, Pruijt JF, Hol S et al.: Clinical comparison of new monoclonal antibody-based nephelometric assays for free light chain kappa and lambda to polyclonal antibody-based assays and immunofixation electrophoresis. Clin Chem Lab Med 2011; 50: 489-495.
47. Hansen CT, Münster AM, Nielsen L et al.: Clinical and preclinical validation of the serum free light chain assay: identification of the critical difference for optimized clinical use. Eur J Haematol 2012; 89: 458-468.
48. Bradwell AR: Serum Free Light Chain Analysis. 5th ed. Birmingham. The Binding Site 2008: 17-33.
49. Wood PB, Mc Elroy YG, Stone MJ: Comparison of serum immunofixation electrophoresis and free light chain assays in the detection of monoclonal gammopathies. Clin Lymphoma Myeloma Leuk 2010; 10: 278-280.
50. Weiss BM, Abadie J, Verma P et al.: A monoclonal gammopathy precedes multiple myeloma in most patients. Blood 2009; 113: 5418-5422.
51. Ludwig H, Milosavljevic D, Zojer N et al.: Immunoglobulin heavy/light chain ratios improve paraprotein detection and monitoring, identify residual disease and correlate with survival in multiple myeloma patients. Leukemia 2013; 27: 213-219.
52. Siti Sarah M, Nor Aini U, Nurismah MI et al.: Lambda light chain myeloma with co-migrating paraprotein at beta region on agarose gel electrophoresis: A case report. Clin Ter 2014; 165: 35-39.
53. Murray DL, Ryu E, Snyder MR, Katzmann JA: Quantitation of serum monoclonal proteins: relationship between agarose gel electrophoresis and immunonephelometry. Clin Chem 2009; 55: 1523-1529.
54. Paiva B, Vídriales MB, Rosiñol L et al.: A multiparameter flow cytometry immunophenotypic algorithm for the identification of newly diagnosed symptomatic myeloma with an MGUS-like signature and long-term disease control. Leukemia 2013; 27: 2056-2061.
55. Bradwell A, Harding S, Fourrier N et al.: Prognostic utility of intact immunoglobulin Ig’κ/Ig’λ ratios in multiple myeloma patients. Leukemia 2013; 27: 202-207.
56. Collins C: Multiple myeloma. [In:] Husband JE, Resnik RH (eds.): Imaging in Oncology. Vol. 2: 1998.
57. Puig N, Sarasquete ME, Balanzategui A et al.: Critical evaluation of ASO RQ-PCR for minimal residual disease evaluation in multiple myeloma. A comparative analysis with flow cytometry. Leukemia 2014; 28: 391-397.
otrzymano: 2015-04-07
zaakceptowano do druku: 2015-04-30

Adres do korespondencji:
*Iwona Grygoruk-Wiśniowska
Department of Haematology and Bone Marrow Transplantation Medical University of Silesia
ul. Dąbrowskiego 25, 40-032 Katowice
tel./fax +48 (32) 259-12-81
klinhem@sum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 6/2015: