Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Analiza czynników wpływających na rokowanie w grupie pacjentów po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych

Adela Radziwon, Monika Chorąży, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Jerzy Robert Ładny , Jan Kochanowicz, Alina Kułakowska, Tomasz Ilczak, Tomasz Kulpok-Bagiński, , Anna Rej-Kietla, Łukasz Szarpak, Klaudiusz Nadolny,
Postępy Nauk Medycznych 7/2017

Znaczenie prognostyczne kompleksowej diagnostyki genetycznej u chorych na ostre białaczki szpikowe*

Anna Ejduk, Mirosław Majewski, Ilona Seferyńska, Grażyna Pałynyczko,Barbara Pieńkowska-Grela, Krzysztof Warzocha
Postępy Nauk Medycznych 7-8/2007

Niepowodzenie dwukrotnej transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych u chorej na ostrą białaczkę szpikową
z t(3;3)(q21;q26) – opis przypadku*

Anna Ejduk, Barbara Nasiłowska-Adamska, Ilona Seferyńska, Kazimierz Hałaburda,Andrzej Szczepiński, Agnieszka Tomaszewska, Barbara Pieńkowska-Grela,Bożena Mariańska, Krzysztof Warzocha
Postępy Nauk Medycznych 7-8/2007

Czerniak – epidemiologia, etiopatogeneza i rokowanie

Małgorzata Michalska-Jakubus, Tomasz Jakubus, Dorota Krasowska
Medycyna Rodzinna 2/2006

Nieczerniakowe raki skóry – problem nadal aktualny

Adam Borzęcki, Grażyna Chodorowska, Karolina Stępień, Jerzy Maciąg
Nowa Medycyna 2/2005

Rak kolczystokomórkowy skóry

Irena Lechowska-Mazur, Aldona Pietrzak
Nowa Medycyna 2/2005