Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 6/1999, s. 52-54
Ewa Barcz, Paweł Kamiński, Longin Marianowski
Współczesne poglądy na patogenezę endometriozy
Current opinions on endometriosis pathogenesis
z I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. n. med. Longin Marianowski
Streszczenie
Endometriosis, a benign gynecologic disorder, occurs in about 10% of women in reproductive age and in up to 50% of women with sterility. Endometriosis is defined as the presence of endometrial glandular and stromal cells outside their normal location in the uterus. While it is not malignant disorder, endometriosis exhibits cellular proliferation, cellular invasion and angiogenesis. Research on pathogenesis of endometriosis currently interface with areas of basic research, genetics, cancer biology and immunology. Here we focus on the later discipline and its relevance to endometriosis research.
Słowa kluczowe: endometrioza, angiogeneza, immunologia.
Termin „endometriosis” wprowadził na początku XX wieku Sampson i w chwili obecnej zarówno w literaturze światowej jak i krajowej jest to ogólnie przyjęta nazwa schorzenia, w którym stwierdzamy obecność struktur błony śluzowej trzonu macicy poza jej jamą. Ektopowo występujące endometrium charakteryzuje się strukturą histologiczną błony śluzowej macicy oraz wykazuje jej czynność.
Endometrioza dotyczy kobiet w wieku rozrodczym i w chwili obecnej stanowi jeden z częstszych problemów klinicznych. Około 60% kobiet z rozpoznaną endometriozą cierpi na niepłodność, dodatkowo schorzenie to może wywoływać patologiczne zmiany kobiecego narządu płciowego oraz silne dolegliwości bólowe wymagające interwencji ginekologicznej. Z powyższych przyczyn endometrioza stanowi bardzo ważny problem medyczny jak również społeczny, a wyjaśnienie jej etiopatogenezy stanowić może podstawę do opracowania skutecznego leczenia przyczynowego.
Endometrioza jest chorobą o nieznanej histogenezie i etiologii. Wielu badaczy uważa zmiany otrzewnowe o niewielkim zaawansowaniu za zjawisko parafizjologiczne. Istnieje kilkanaście teorii objaśniających proces powstawania zmian chorobowych, wciąż jednak nadal najbardziej aktualne są opracowane przez Meyera w 1919 roku oraz Sampsona w 1921 roku.
Teoria wszczepienna Sampsona zakłada, że ektopowo rozwijające się endometrium jest efektem przemieszczania się fragmentów błony śluzowej w trakcie miesiączki przez jajowody do wolnej jamy otrzewnowej. Po przyczepieniu się do jakiegokolwiek narządu poprzez rozrost komórek podścieliska i nabłonkowych tworzą się guzki bądź naloty na ich powierzchni. Dalsze szerzenie się choroby może dokonywać się przez ciągłość lub w wyniku dalszego odrywania się fragmentów endometrium.
Teoria opracowana przez Meyera jest określana mianem metaplastycznej. Mianowicie, obecne w nabłonku wyścielającym otrzewną niezróżnicowane komórki pochodzące z nabłonka pokrywającego pierwotną jamę ciała mogą różnicować się w kierunku endometrium. Ta przemiana miałaby się dokonywać pod wpływem bodźców zapalnych i hormonalnych. Ta koncepcja tłumaczy występowanie endometriozy u kobiet z pierwotnym brakiem miesiączki i brakiem funkcjonalnego endometrium oraz u mężczyzn leczonych estrogenami z powodu raka gruczołu krokowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Badawy S.Z.A. et al.: Fertil. Steril., 1984, 42:704. 2. Barbieri R.L.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1990, 162:565. 3. Bartosik D. et al.: Fertil Steril., 1986, 46:796. 4. Bergqvist A. et al.: Human Reproduction, 1993, 8:1915. 5. Cornillie F.J. et al.: Fertil. Steril., 1990, 53:978. 6. Darai E. et al.: Hum. Reprod., 1998, 13 (5):1346-52. 7. Dmowski W.P. et al.: Endometriosis, Hoechst, 1989. 8. Fogelman I.: Fertil. Steril., 1992, 57:715. 9. Folkman J., Shing Y.: J. Biochem. Chem., 1992, 267:10931-10934. 10. Goluda M. i wsp.: Gin. Pol., 1994, supl. 3:1519. 11. Guzick D.S.: Obstet. Gynecol. Clin. North. Am., 1989:16,43. 12. Huang J.C. et al.: Fertil. Steril., 1996, 65 (5):931-4. 13. Janne O. et al.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1981, 562. 14. Kamiński P. i wsp.: Gin. Pol., 1994, supl. 3:1530. 15. Kamiński P. i wsp.: Gin. Pol., 1997, (supl.1):48-53. 16. Kamiński P. i wsp.: Gin. Pol. 1994, (supl. 3):1530-1533. 17. Kamiński P. i wsp.: Gin. Pol., 1996, (supl. IV):52-56. 18. Kamiński P.: Ginekologia, pod redakcją L. Marianowskiego. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 1997, 24-38. 19. Keenan J.A. et al.: Am. J. Reprod. Immunol. 1994, 32 (3):180-3. 20. Koyama N., Matsuura K.: Int. J. Gynaecol. Obstet. 1993, 43 (1):45-50. 21. Lamb K.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1986, 154:596. 22. Malinak L.R. i wsp.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1980, 137:332. 23. Marianowski L. i wsp.: Gin. Pol. 1994, (supl. 3):1150-1152. 24. Marianowski L., Kamiński P.: Nowa Medycyna, 1994, 2:21-22. 25. Marianowski L., Kamiński P.: Wiad. Lek., 1994, 47:15-16, 595-597. 26. Marianowski L., Kamiński P.: Klinika, 1994,1:6-20. 27. Matsuzaki S. et al.: Gynecol. Obstet. Invest. 1998, 46:111-115. 28. McLaren J. et al.: Hum. Reprod. 1997, 12(6):1307-10. 29. McLaren J. et al.: J. Clin. Invest. 1996, 98 (2):482-9. 30. Meyer R.: Zentralbl. Gynakol., 1919, 43:745. 31. Odukoya O.A. et al.: Mol. Hum. Reprod. 1997, 3(5):393-7. 32. Oosterlynck D.J. et al.: Fertil. Steril., 1992, 58:290. 33. Raiter-Tenenbaum A. et al.: Arch. Gynecol. Obstet. 1998, 261:147-157. 34. Ray J.M., Stetler-Stevenson W.G.: Eur. Respir. J., 1994, 7:2062-2072. 35. Ripps B.A., Martin D.C.: J. Reprod. Med., 1991, 36:470. 36. Sampson J.A.: Arch. Surg., 1921, 3:245. – 30. Schrodt G.R.: J.Urol., 1980, 124:722. 37. Simpson J.L. et al.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1980, 137:327. 38. Surrey E.S., Halme J.: Obstet. Gynecol. Clin. North. Am., 1989, 16:79. 39. Taketani Y. et al.: Am. J. Obstet. Gynecol., 1992, 167 (1):265-70. 40. Torry R.J., Rongish B.J.: Am. J. Reprod. Immunol., 1992, 27:171-179. 41. Weinberg J.B. et al.: Blood, 1991, 78 (2):513-6.
Nowa Medycyna 6/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna