Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 6/1999 - Ginekologia VII

Spis treści / Contents

Kierunki rozwoju współczesnych metod planowania rodziny
Development of family planning methods
Barbara Grzechocińska – s. 3-4
Molekularne aspekty procesu zapłodnienia
Molecular aspects of the process of fertilization
Piotr Marianowski – s. 5-6
Wady wrodzone płodu w ciąży powikłanej cukrzycą
Congenital malformations in pregnancy complicated by diabetes
Dorota A. Bomba, Mirosław Wielgoś – s. 7-8
Źródła błędów w diagnostyce ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii
The main causes of misdiagnoses in obstetrical and gynecological ultrasound
Romuald Dębski – s. 9-10
Dojrzałość układu oddechowego płodu oceniana na podstawie składu płynu owodniowego – nowe testy diagnostyczne
Prediction of fetal lung maturity by new laboratory tests of amniotic fluid
Anna Ejmocka-Ambroziak, Tomasz Dworniak – s. 11-13
Badania dopplerowskie naczyń płodowych w diagnostyce niedotlenienia okołoporodowego
Doppler sonographic assessment of fetal vessels in the diagnosis of peripartum hypoxia
Robert Bartkowiak – s. 14-16
Zespół wewnątrzmacicznej hipotrofii płodowej. Część I – Etiopatogeneza
Intrauterine growth retardation. I. Ethiopatogenesis
Janusz Kubicki – s. 17-18
Zakażenia a poród przedwczesny
Infections and preterm labor
Bronisława Pietrzak, Jarosław Kawka – s. 19-20
Kliniczna analiza porodów przedwczesnych
Clinical analyses of premature labors
Anna Karwan-Płońska – s. 21-23
Nowe spojrzenie na patomechanizm porodu przedwczesnego
A new look at the pathophysiology of preterm labor
Jan Urban, Adam Lemancewicz – s. 24-27
Androgenizacja pochodzenia jajnikowego i nadnerczowego
Androgenisation of ovarian and suprarenal origin
Zoulikha Jabiry-Zieniewicz, Jarosław Kawka – s. 28-30
Antykoncepcja hormonalna a wybrane choroby układowe
Hormonal contraception and selected general diseases
Leszek Pawelczyk – s. 31-35
Występowanie, rozpoznawanie i leczenie zakażenia Bacterial Vaginosis
Incidence, diagnosis and treatment of Bacterial Vaginosis
Jan Peterek – s. 36-38
Ryzyko powikłań zakrzepowych w przebiegu pooperacyjnym a wczesna HTZ
The risk of postoperative thrombotic complications and early hormonal replacement therapy (HRT)
Bogdana Niesłuchowska-Frydrych, Halina Szucka-May, Robert Szymański, Tomasz Dworniak, Swietłana Wiczyńska, Longin Marianowski – s. 39-40
Leczenie przeciwzakrzepowe w okresie ciąży, porodu i połogu
Antithrombotic therapy during pregnancy, labor and puerperium
Stanisław Łopaciuk – s. 43-49
Przezskórna terapia estrogenowa
Transdermal estradiol therapy
Barbara Grzechocińska – s. 50-51
Współczesne poglądy na patogenezę endometriozy
Current opinions on endometriosis pathogenesis
Ewa Barcz, Paweł Kamiński, Longin Marianowski – s. 52-54
Nowe metody w leczeniu niepłodności męskiej
New methods in the treatment of male infertility
Waldemar Kuczyński, , Grzegorz Mrugacz, Sławomir Wołczyński, Tadeusz Wasilewski, Robert Czech, Marian Szamatowicz – s. 57-60