Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 8/1999
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak
Standardy postępowania w leczeniu bólów nowotworowych według światowej organizacji zdrowia
Standard management of pain in malignancies according to WHO
z Kliniki Opieki Paliatywnej przy Katedrze Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Jacek Łuczak
Od II połowy lat 80-tych, kiedy to Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła zasady uśmierzania bólów nowotworowych, znaczenie blokad nerwów, neuroliz i innych inwazyjnych metod stosowanych szeroko w przeszłości, jednoznacznie zmalało, a farmakoterapia stała się podstawowym sposobem postępowania (1-6).
Tabela 1.
ZASADY UŚMIERZANIA BÓLÓW NOWOTWOROWYCH obejmują:
1. stosowanie leków przeciwbólowych według trzystopniowej drabiny analgetycznej w zależności od natężenia bólu (ryc. 1);
2. w regularnych odstępach czasu „według zegarka”;
3. doustnie lub (u chorych z zaburzeniami połykania, wymiotujących i nieprzytomnych) – podskórnie;
4. w dawkach dobranych indywidualnie do bólu (-ów) i stanu klinicznego pacjenta;
5. w skojarzeniu z lekami wspomagajacymi, tzw. adjuwantami;
6. konieczość monitorowania – nadzorowania leczenia.
Ryc. 1. Drabina analgetyczna WHO.
1) Leczenie przeciwbólowe należy wdrażać jak najszybciej, nie czekając na potwierdzenie przyczyny bólu przy pomocy badań dodatkowych. Nie należy też zwlekać z przejściem na kolejny szczebel drabiny WHO przy nieskuteczności dotychczasowej terapii (godziny – dni, a nie dni – tygodnie).
Nieprawidłowe jest stosowanie leków przeciwbólowych w postaci złożonej, ponieważ najczęściej zawierają one w swoim składzie poza analgetykiem niewłaściwy zestaw leków (np. środki uspokajające). Obecność wielu składników w preparacie złożonym uniemożliwia właściwe zwiększanie dawki leku przeciwbólowego.
2) Wiele analgetyków, np. powszechnie stosowane tramadol i morfina w postaci roztworu wodnego, należy dawkować co 4 godziny. Pacjenci przyjmują wówczas lek bezpośrednio po przebudzeniu (porcja przygotowana w przeddzień, pozostawiona przy łóżku chorego), następnie o stałych godzinach: 10.00, 14.00, 18.00, 22.00 i ewentualnie o 2.00, gdy podanie podwójnej dawki przed snem nie zabezpiecza pacjenta przed wystąpieniem bólu w nocy. Podawanie leków „na żądanie” w bólu przewlekłym prowadzi do konieczności stosowania znacznie wyższych kolejnych dawek, co może prowadzić do wystąpienia niepożądanych objawów ubocznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Kujawska-Tenner J. i wsp.: Zwalczanie bólów nowotworowych. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 1994. 2. Leczenie bólu w chorobach nowotworowych. Światowa Organizacja Zdrowia,Genewa 1986. Tłum. Z. Żylicz. Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, Kraków 1993. 3. Leczenie bólu w chorobach nowotworowych i opieka paliatywna. Sprawozdanie Komisji Ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia. WHO 1990. Tłum. J. Kujawska-Tenner. Pomoc Krakowskiemu Hospicjum, Kraków 1993. 4. Łuczak J., Kotlińska-Lemieszek A.: Patomechanizm i zasady farmakoterapii bólów nowotworowych. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1998, 7: 39-52. 5. Łuczak J., Kotlińska-Lemieszek A.: Bóle nowotworowe – podstawy patofizjologii i farmakoterapii. Przewodnik Lekarza, 1998, 3:22-32. 6. Ventafridda V. et al.: A validation study of the WHO method for cancer pain relief. Cancer 1987, 59: 951-856.
Nowa Medycyna 8/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna