Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 8/1999 - Ból i Opieka Paliatywna I

Spis treści / Contents

Życie przed śmiercią. Refleksje po 5 latach pracy w służbie umierającym chorym i ich bliskim
Life before death – five years of helping fatally ill patients and their families
Jacek Łuczak
Cierpienia chorych u kresu życia. Opieka paliatywna/hospicyjna. Rozwój opieki paliatywnej/hospicyjnej w Polsce
Terminal sufferings of patients, palliative care in hospitals for patients with intractable diseases. Development of palliative care in special hospitals in Poland
Jacek Łuczak, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Ewa Bączyk
Podstawy patofizjologii i diagnostyki bólów nowotworowych. Zespoły bólowe najczęściej występujące u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej
Basic data on the pathophysiology and diagnosis of pains in malignancies. Pain syndromes found most frequently in patients with advanced malignancies
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Ewa Bączyk, Jacek Łuczak
Standardy postępowania w leczeniu bólów nowotworowych według światowej organizacji zdrowia
Standard management of pain in malignancies according to WHO
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak
Terapia adjuwantowa w leczeniu bólów u pacjentów w zaawansowanym okresie choroby nowotworowej
Adjuvant treatment in management of pain in advanced cases of neoplasms
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak
Analgetyki nieopioidowe i opioidowe stosowane w leczeniu bólu nowotworowego
Non-opioid and opioid analgesics used in treatment of pain in malignancies
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Jacek Łuczak
Leczenie bólów o niskiej wrażliwości na opioidy/morfinę
Treatment of pains poorly responding to opioids/morphine
Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Ewa Bączyk, Jacek Łuczak
Patomechanizm i leczenie farmakologiczne bólu neuropatycznego
The pathological mechanisms and treatment of neuropathic pain
Ewa Bączyk, Jacek Łuczak, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek