Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 11/2000
Maria Juszkiewicz-Borowiec
Miejscowa sterydoterapia w chorobach skóry
Topical steroid treatment in skin diseases
z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Barbara Lecewicz-Toruń
Streszczenie
Summary
Glucocorticosteroid preparations are highly important in the treatment of inflammatory, proliferative and autoimmune skin diseases. In the paper the mechanism is described of the action of glucocorticosteroids on receptors and direct action of the receptor/steroid complex on transcription factors. The principles of safe steroid treatment are discussed with reference to adverse effects.
Kora nadnerczy wydziela hormony, których substancją macierzystą jest cyklopentanoperhydrofenantren, zwany układem sterydowym (ryc. 1). Mają one tradycyjną nazwę glikokortykosteroidy, ponieważ początkowo dostrzegano jedynie ich wpływ na przemianę glukozy. W 1855 roku Tomasz Addison opisał objawy kliniczne spowodowane niewydolnością kory nadnerczy. Jednak dopiero w latach 1940-1948 ustalono ich budowę chemiczną i dokonano syntezy. W 1949 roku Hench i współpracownicy zastosowali po raz pierwszy syntetycznie otrzymany kortyzon u pacjenta z reumatoidalnym zapaleniem stawów (7). Autorzy opisali korzystny, przeciwzapalny efekt leczenia. W 3 lata później Sulzberger i Witten zastosowali miejscowo hydrocortison w terapii chorób skóry (15). Prof. Howard Maibach żartobliwie proponuje podzielenie historii dermatofarmakologii, podobnie jak dzielony bywa kalendarz, na dwa okresy: BC (ang. before corticoids) – przed kortykoidami i AC (ang. after corticoids) – po kortykoidach (9).
Stosowane współcześnie w terapii glikokortykosteroidy są syntetycznymi pochodnymi hormonów kory nadnerczy (kortyzonu, kortyzolu, kortykosteronu). W porównaniu do związków naturalnych wykazują one znacznie silniejsze działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne oraz mniej zaznaczone objawy uboczne.
Ryc. 1. Rdzeń strukturalny glikokortykosteroidów.
W leczeniu chorób skóry glikokortykosteroidy podawane są zarówno ogólnie jak i miejscowo. Wykorzystywany jest ich efekt przeciwzapalny, a także immunosupresyjny. Ważnym komponentem aktywności glikokortykosteroidów jest działanie antyproliferacyjne. Po zastosowaniu na powierzchnię skóry zwężają one naczynia krwionośne, co zostało wykorzystane w teście zwężania naczyń (wazokonstrikcji), według McKenzie i Stoughtona (10) dla oceny siły działania tej grupy leków.
Glikokortykosteroidy są lekami z wyboru w szeregu dermatozach zapalnych, hiperproliferacyjnych i autoimmunologicznych (tab. 1).
Tabela 1. Choroby skóry leczone glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo (wg A. Ahluwalia (1)).
Dermatozy
Glikokortykosteroidy są lekami z wyboruWyprysk
   wyprysk kontaktowy
   atopowe zapalenie skóry
Liszaj płaski
Liszaj przewlekły
Ukąszenia owadów i stawonogów
Oparzenia
Keloidy
Glikokortykosteroidy są alternatywnymi lub dodatkowymi lekamiŁuszczyca
Łojotokowe zapalenie skóry
Toczeń rumieniowaty
Łysienie plackowate
Trądzik
Glikokortykosteroidy mogą być zastosowane z korzystnym efektem terapeutycznymPemfigoid pęcherzowy
Mastocytoza skórna
Bielactwo
Podane na skórę są aktywne dopiero po połączeniu się z odpowiednimi receptorami. Receptor dla glikokortykosteroidów jest białkiem, zbudowanym z łańcucha polipeptydowego, składającego się z 777 aminokwasów (ryc. 2). W obrębie receptora wyróżnia się 3 główne obszary (domeny) (5). Domena A, pomiędzy aminokwasami 528 a 762, odpowiada za wiązanie receptora z cząsteczką hormonu sterydowego. Środkowa część pomiędzy aminokwasami 421 a 486, domena B, odpowiedzialna jest za wiązanie DNA. Dla tej części charakterystyczne są także tzw. palce cynkowe, będące kompleksami reszt cysteinowych z cynkiem, ułatwiają one dodatkowo połączenie z DNA. Natomiast domena C (aminokwasy 1-421), to nośnik immunogenności. Nieaktywny receptor dla glikokortykosteroidów jest połączony w komórce z dwoma monomerami białek szoku termicznego Hsp70 i 90 (heat shock protein). Pokrywają one miejsce wiążące DNA w domenie B. Odpowiadają za prawidłową konformację receptora, która warunkuje powinowactwo receptora do leku oraz zapobiega jego wiązaniu z DNA (13).
Receptory zlokalizowane są wewnątrzkomórkowo. Większość badaczy przyjmuje, że są to receptory cytoplazmatyczne, czego implikacją jest koncepcja dwustopniowego działania glikokortykoidów („two steps model”). Pierwszy etap to utworzenie aktywnego kompleksu hormon/receptor, a następnie przeniesienie powstałego kompleksu do jądra i połączenie z chromatyną jądrową (4). W modelu alternatywnym receptory opisywane są zarówno w cytoplazmie jak i jądrze komórkowym. Są także badania sugerujące istnienie receptora analogicznego do receptora estrogenowego lub androgenowego, czyli występowanie receptora wewnątrz jądra komórkowego (3).
Ryc. 2. Model receptora glikokortykosteroidowego (wg A. Grzanki i wsp. (5)).
A – domena wiążąca glikokortykosteroid, B – domena odpowiedzialna za wiązanie kompleksu hormon-receptor z DNA, C – domena, będąca nonikiem immunogennoci i innych cech biologicznych receptora.
Glikokortykosteroidy, po przeniknięciu przez błony komórkowe, wewnątrz komórki łączą się z receptorem. Prowadzi to do odłączenia protein Hsp i zmiany konformacji przestrzennej receptora. Następstwem jest związanie się białka receptorowego z DNA. Wykazano, że wiązanie to ma miejsce do określonych, swoistych sekwencji DNA, nazwanych GREs (glucocorticoid response elements). Wynikiem interakcji aktywnego receptora z GRE jest zmiana w transkrypcji genetycznej. Może być ona pozytywna, gdy synteza mRNA dla białek uczestniczących w odpowiedzi na bodziec glikokortykosteroidowy jest pobudzana lub negatywna, jeśli efektem jest hamowanie transkrypcji genów.
Związanie aktywnego kompleksu steryd/receptor z DNA indukuje przede wszystkim syntezę lipokortyny-1. Jest to białko przeciwzapalne z rodziny anneksyn. Lipokortyny wiążą się z fosfolipidami błon komórkowych, uniemożliwiając fosfolipazie A uwolnienie z nich kwasu arachidonowego. W konsekwencji ulega przerwaniu szlak wytwarzania lipidowych mediatorów zapalenia (prostaglandyn, leukotrienów).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 11/2000
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna