Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001, s. 109-116
w imieniu wychowanków
Roman Szulc
Wkład Wielkopolan w rozwój anestezjologii i intensywnej terapii w Polsce Komisja ds. Anestezjologii i Reanimacji Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN
posiedzenie plenarne poświecone 70-leciu
urodzin profesora Witolda JurczykaAKADEMIA MEDYCZNA
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu
Instytut Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
Kamińsko k/Poznania; 24.03.2001
W rozszerzonym posiedzeniu z okazji jubileuszu prof. zw. dr hab. n. med. Witolda Jurczyka, długoletniego przewodniczącego w poprzednich kadencjach – poza aktualnymi członkami Komisji, uczestniczyli zaproszeni byli jej członkowie oraz grono uczniów i przyjaciół Jubilata.
Otwierając posiedzenie, przewodniczący Komisji prof. Roman Szulc zwrócił uwagę, że aktualne spotkanie jest równocześnie świętem polskiej anestezjologii akademickiej, czego potwierdzeniem jest obecność tu prawie wszystkich kierowników Katedr i Zakładów Anestezjologii naszego kraju.
Przewodniczący odczytał życzenia, jakie na jego ręce przesłał, w imieniu Prezesa PAN, prof. Mossakowskiego i swoim własnym wiceprezes prof. Jerzy Kołodziejczak. Odczytał również przesłane do prof. Jurczyka listy gratulacyjne – wśród nich od nestora anestezjologii światowej 94-letniego prof. Torstena Gordha (który artykuł o Jego jubileuszu przeczytał w marcowym numerze European Journal of Anaesthesiology) oraz od prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prof. Wojciecha Gaszyńskiego.
Część referatową posiedzenia wypełniły wystąpienia profesora Jurczyka poświęcone anestezjologii w Wielkopolsce (bogato ilustrowane, również fragmentami historycznych filmów) i prof. Andrzeja Küblera pt. „Anestezjologia w XXI wieku – perspektywy i zagrożenia” (referat ten zostanie wydrukowany w numerze następnym).
Okazją do dyskusji i wspomnień było spotkanie w ramach kończącego uroczystości jubileuszowe bankietu, poprzedzonego półgodzinnym koncertem pianistycznym w wykonaniu prof. Andrzeja Tatarskiego – kierownika Katedry Pianistyki Akademii im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.
Profesor Witold Jurczyk urodził się 19 marca 1931 r. w Kcyni k/ Bydgoszczy. Jego ojcem był znany i zasłużony nauczyciel, Emil – którego imię nosi obecnie jedna z ulic w tym mieście. Witold po uzyskaniu świadectwa dojrzałości rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, które w 1954 r., w wydzielonej z Uniwersytetu, Poznańskiej Akademii Medycznej.
Już w czasie studiów rozpoczął pracę w oddziale chirurgii Miejskiego Szpitala im. Józefa Strusia.Nauczycielem, który zainteresował studenta Jurczyka problemami znieczulenia był dr B. Bogacki, który w końcu lat 40-tych ukończył kurs podstawowy z zakresu anestezjologii prowadzony w Warszawie przez dr Ole Friberga, ucznia prof. Torstena Gordha ze Sztokholmu.
Fascynacja W. Jurczyka nowoczesnym znieczuleniem zaowocowała zorganizowaniem przez Niego zespołu, który 2 października 1953 r. przeprowadził, jako jeden z pierwszych w Polsce zabieg w hipotermii. W 1955 r. po utworzeniu z oddziału, w którym pracował nadal, III Kliniki Chirurgicznej AM, lek. Witold Jurczyk został kierownikiem zespołu anestezjologicznego kliniki, mimo że nie była to jeszcze w Polsce uznana specjalność medyczna. Dlatego w 1958 r. uzyskał specjalizację z zakresu chirurgii, zaś w 1962 r. dyplom lekarza specjalisty anestezjologa, Kierownikiem Jego specjalizacji był doc. Mieczysław Justyna, pionier anestezjologii polskiej i członek honorowy Europejskiej Akademii Anestezjologii. Na przełomie lat 1961-1962 odbył 6-miesięczny staż w Paryżu u prof. Du Bouchet i prof. dr Guy Vourch´a, a w 1966 r. przebywał w Wiedniu u prof. O. Mayrhofera.
W listopadzie 1962 r. Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu powierzył dr W. Jurczykowi organizację i prowadzenie Zakładu Anestezjologii. Zorganizowany przez Niego, na wzór francuski, Oddział Reanimacyjny stał się zalążkiem działającej obecnie w Instytucie Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Witold Jurczyk stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim AM w Poznaniu, po obronie w 12.04.1961 r. pracy pt.: „Zaburzenia przewietrzania płuc u chorych po operacjach w jamie brzusznej”, a stopień naukowy doktora habilitowanego i veniam legendi przyznała w grudniu 1965 r. ta sama Rada po kolokwium habilitacyjnym, na podstawie pracy pt. „Doświadczalne zatrzymanie czynności serca przez niedotlenienie i hipotermię”. W 1970 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, będąc wówczas najmłodszym profesorem w Polsce, a w 1975 r. został mianowany profesorem zwyczajnym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2001