Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2005, s. 108-110
Lidia Zawadzka-Głos, Mieczysław Chmielik, Anna Bielicka, Eliza Brożek
Chirurgiczne leczenie niewykształcenia nozdrzy tylnych
Surgical treatment of choanal atresia
z Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Mieczysław Chmielik
Streszczenie
Choanal atresia is a congenital malformation of the facial cranium. Treatment of choice in children with this malformation is surgical patency restoration. The paper shows different methods of management, focusing on endoscopic patency restoration of choanal atresia from transnasal or palatine approach. In both cases most problematic appears to be secondary stenosis requiring reoperation.
WPROWADZENIE
Niewykształcenie nozdrzy tylnych jest wrodzoną wadą rozwojową twarzoczaszki występującą 1 na 5000-8000 żywych urodzeń. Po raz pierwszy wadę tę opisał w 1775 roku Roederer. W literaturze najczęściej przytaczane są cztery teorie próbujące wyjaśnić etiologię niewykształcenia nozdrzy tylnych: 1) przetrwanie błony nosowo-policzkowej, 2) zaburzenia w rekanalizacji błony policzkowo-gardłowej, 3) nieprawidłowy nadmierny wzrost wyrostków kości podniebienia, 4) infekcje wewnątrzmaciczne płodu. Nabyte zarośnięcie nozdrzy tylnych może powstać po przedłużonej intubacji przez nos, po zabiegach operacyjnych w obrębie nozdrzy tylnych oraz po niektórych chorobach zakaźnych, np. po kile czy błonicy. U ponad 60% dzieci z niewykształceniem nozdrzy tylnych spotyka się inne wady rozwojowe, np. niedorozwój żuchwy, niewykształcenie ucha zewnętrznego, wadę serca, opóźnienie rozwoju umysłowego, niski wzrost, mikrocefalię, rozszczep podniebienia, niedosłuch, przepuklinę oponową (1). W 1981 roku Pagon zaproponował określenie CHARGE dla zespołu wad często ze sobą powiązanych. Zespół CHARGE oznacza: C – coloboma, H – heart disease, A – atresia choanae, R – retarded growth and development and/or central nervous system anomalies, G – genital hypoplasia, E – ear anomalies and/or deafness (2, 3, 4). Badania genetyczne dowodzą istnienia specyficznych aberracji chromosomalnych, będących przyczyną CHARGE. Niewykształcenie nozdrzy tylnych częściej występuje u dziewcząt niż u chłopców. Opisywane są pojedyncze przypadki rodzinnego występowania niewykształcenia nozdrzy tylnych (5, 6).
Zarośnięcie nozdrzy może być kostne (pełna przegroda kostna), kostno-błoniaste, gdy wskutek zaburzeń kanalizacji powstaje zwężenie kostne z całkowitą przegrodą błoniastą w miejscu nozdrzy tylnych oraz błoniaste, gdy obecna jest przegroda błoniasta, natomiast otwór kostny jest prawidłowo wykształcony (7). Ocenia się, że w około 90% przypadków zarośnięcie ma charakter kostny lub kostno-błoniasty. Niewykształcenie nozdrzy tylnych może być obustronne (częściej) lub jednostronne. W przypadku jednostronnej niedrożności częściej objęta jest procesem chorobowym strona prawa.
Z uwagi na fakt, że noworodek nie potrafi oddychać przez usta, obustronne niewykształcenie nozdrzy tylnych jest dla niego stanem zagrożenia życia. W przypadku wystąpienia tej wady zaraz po urodzeniu obserwuje się sinicę i ciężką niewydolność oddechową związaną z niedrożnością górnych dróg oddechowych. Zabezpieczenie drożności górnych dróg oddechowych za pomocą rurki ustno-gardłowej oraz karmienie w pierwszych dniach życia przez sondę jest standardem postępowania u dziecka z niewykształceniem nozdrzy tylnych. Podczas gdy nierozpoznana obustronna niedrożność nozdrzy tylnych może być przyczyną śmierci noworodka, jednostronne występowanie tej wady może pozostać niezauważone w pierwszych tygodniach lub miesiącach życia dziecka. Pacjenci z jednostronnym niewykształceniem nozdrzy tylnych mają symptomy o różnym stopniu nasilenia począwszy od poważnych trudności w oddychaniu, aż po jedynie niemożność wydmuchania nosa po stronie niedrożnej (8, 9). Inne objawy towarzyszące temu rodzajowi wady to trudności w karmieniu dziecka oraz zaleganie śluzowej wydzieliny i brak węchu po stronie niedrożnej.
W diagnostyce omawianej wady najprostszymi badaniami są próba przeprowadzenia cienkiego cewnika przez jamy nosa do nosogardła oraz próba przedmuchania jam nosa balonem Politzera. Ocena drożności nosa u noworodka powinna być stałym elementem badania neonatologicznego. W przypadku podejrzenia niewykształcenia nozdrzy tylnych powinno się wykonać tomografię komputerową twarzoczaszki i nosogardła, która pozwala ocenić rodzaj przegrody w okolicy nozdrzy tylnych (kostna czy błoniasta) oraz warunki anatomiczne w tej okolicy przed planowanym zabiegiem udrożnienia nozdrzy tylnych. Uzupełnieniem jest badanie endoskopowe jam nosa. Obecnie coraz rzadziej wykonuje się badania radiologiczne z podaniem środka kontrastowego do niedrożnej jamy nosa i oceną jego przechodzenia do nosogardła.
OMÓWIENIE

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Leclerc J.E., Fearon B.: Choanal atresia and associated anomalies. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 1987 Oct, 13(3):265-72. 2. Kaplan L.C.: Choanal atresia and its associated anomalies. A further support for the CHARGE Association. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 1985 Mar, 8(3):237-42. 3. Thelin J.W. et al.: CHARGE syndrome. Part II. Hearing loss. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 1986 Dec, 12(2):145-63. 4. Wright C.G. et al.: Auditory and temporal bone abnormalities in CHARGE association. Ann. Otol. Rhinol. Laryngol., 1986 Sep-Oct, 95(5 Pt 1):480-6. 5. Brown D.P., Israel S.M.: Audiologic findings in a set of fraternal twins with CHARGE association. J. Am. Acad. Audiol., 1991 Jul, 2(3):183-8. 6. Chia S.H. et al.: Unilateral choanal atresia in identical twins: case report and literature review. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 2002 Feb 25, 62(3):249-52. 7. Wiatrak B.J.: Unilateral choanal atresia: initial presentation and endoscopic repair. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 1998, 46:27-35. 8. Cozzi F. et al.: Clinical manifestations of choanal atresia in infancy. J. Pediatr. Surg., 1988 Mar, 23(3):203-6. 9. Schwartz M.L., Savetsky L.: Choanal atresia: clinical features, surgical approch, and long-term follow-up. Laryngoscope, 1986 Dec, 96(12):1335-9. 10. Ranocha C. i wsp.: Niewykształcenie nozdrzy tylnych - postępowanie operacyjne. Otolaryngologia Polska, 1997, t L (suplement 22), 398-403. 11. Deutsch E. et al.: Transnasal endoscopic management of choanal atresia. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol., 1997, 40:19-26. 12. Chmielik M.: Otorynolaryngologia dziecięca. PZWL, Warszawa 2001. 13. Parasad M. et al.: Topical mitomycin as an adjunct to choanal atresia repair. Arch. Otolaryngol. Head. Neck. Surg., 2002 Apr, 128(4):398-400. 14. Holland B.W., McGuirt W.F. Jr.: Surgical management of choanal atresia: improved outcome using mitomycin. Arch. Otolaryngol. Head. Neck. Surg., 2001 Nov, 127(11):1375-80. 15. Goettmann D. et al.: Treatment of a recurrent choanal atresia by balloon dilatation. Cardiovasc. Intervent. Radiol., 2000 Nov-Dec, 23(6):480-1. 16. Holzmann D., Ruckstuhl M.: Unilateral choanal atresia: surgical technique and long term results. J. Laryngol. Otol., 2002 Aug, 116(8):601-4.
Nowa Pediatria 3/2005
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria