Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2004, s. 18-20
Kamil Hozyasz
Alergia na białka mleka krowiego. Rola mieszanek hipoalergicznych (HA) w żywieniu niemowląt
Cow´s milk allergy. Hypoallergenic infant formulas
z Kliniki Pediatrii, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Milanowski
Streszczenie
Proteins involved in cow´s milk allergy are numerous and heterogeneous. Primary prevention through a hypoallergenic diet may reduce the prevalence of food allergy. Breastfeeding and the use of hypoallergenic formulae in infants at increased – risk of cow´s milk allergy may be beneficial. Feeding infants with partially hydrolyzed formula appears to supress cow´s milk-specific cellular responses.W skład 1 litra mleka krowiego wchodzi 30-35 g białka, z czego 20% stanowią proteiny serwatkowe, a pozostałe – 80% kazeinowe. Wśród białek serwatkowych dominują syntezowane w gruczołach piersiowych globuliny: b-laktoglobulina i a-laktoglobulina oraz przechodząca z krwi bydlęca surowicza albumina (BSA). Wyróżniane są cztery podstawowe typy białek kazeinowych: aS1, aS2, b i k, kodowanych przez różne geny (tab. 1). U chorych z alergią na białko mleka krowiego uczulenie najczęściej dotyczy białek kazeinowych, b-laktoglobuliny i a-laktoglobuliny. U większości pacjentów uczulenie na białka kazeinowe obejmuje wszystkie cztery typy. b-kazeina, pobudzająca wydzielanie dużych ilości swoistych IgE przez podatne osoby, jest obecna także w pokarmie kobiecym i wykazuje 50% homologię sekwencji aminokwasowej. Należy pamiętać, że alergizujące epitopy kazeiny mogą także znajdować się w serwatce. Hydroliza b-kazeiny może wystąpić pod wpływem endogennych enzymów, np. plazminy obecnej w mleku, czego konsekwencją jest powstanie rozpuszczalnych w wodzie N-końcowych fragmentów kazeiny nazywanych poproteolitycznymi peptonami. Białka kazeinowe izolowane z mleka przeżuwaczy (krów, owiec i kóz) wykazują ponad 90% homologię w zakresie budowy, stąd u osób uczulonych na mleko krowie często występują objawy niepożądane także po spożyciu produktów otrzymywanych z mleka koziego i owczego. b-laktoglobulina należy do rodziny białek lipokainowych, stanowiącej źródło licznych alergenów zwierzęcych. Powyższe białko może nie poddawać się trawieniu i być wchłaniane praktycznie w niezmienionej postaci. Pomimo dużego podobieństwa w budowie pomiędzy bydlęcą i ludzką a-laktoglobuliną, jest ona ważnym alergenem. Proteiny, których zawartość w mleku krowim jest mała, jak BSA, immunoglobuliny i laktoferyna uczulają również do 35-50% chorych (i niekiedy jest to uczulenie na te tylko białka). Badania z ostatnich lat dowodzą, że nie można uznać żadnego z białek wchodzących w skład mleka krowiego za dominujący czynnik, decydujący o alergenności; jednocześnie nie powinno się zapominać o występujących polimorfizmach w zakresie budowy białek oraz zachodzących zmianach w składzie mleka w zależności od fazy laktacji jak i sposobu żywienia krów.
Tabela 1. Skład białek mleka krowiego (wg Josta).
Białka (30-35g/L)  Stężenie (g/L)Wielkość cząsteczki (kilodaltony, kDa)Liczba aminokwasów w cząsteczce
Serwatka (20%) b-laktoglobulina (10%) 
a-laktoglobulina (5%) 
BSA* (1%)
immunoglobuliny (3%) 
laktoferyna (śladowe ilości)
3-4 
1-1,5 
0,1-0,4 
0,6-1 
0,09
18,3 
14,2 
66,3 
150 
80
162 
123 
582 
703
Kazeina (80%) aS1-kazeina (32%) 
aS2-kazeina (10%) 
b-kazeina (28%) 
k-kazeina (10%)
12-15 
3-4 
9-11 
3-4
23,6 
25,2 
24,0 
19,0
199 
207 
209 
169
* Bydlęca surowicza albumina.
W skład mieszanek zawierających białka mleka krowiego, poddanych intensywnej hydrolizie, wchodzą w co najmniej 95%, peptydy o wielkości < 1,5 kDa - oraz mniej niż 0,5% peptydów > 6 kDa. Formuły HA zawierają od 2 do 18% peptydów o wielkości przekraczającej 6 kDa.
Alergia na białka mleka krowiego występuje u około 1,5-2,8% ogólnej populacji dzieci w wieku 0-2 lat, jednakże stopniowo jej częstość występowania ulega obniżeniu wraz z wiekiem – do ok. 0,3% wśród dzieci starszych. Alergia na mleko krowie, kozie, owcze i kobyle może również występować (i ujawnić sie po raz pierwszy) u osób dorosłych (częściej wśród kobiet!), przy czym w niektórych populacjach, jak np. w Szwecji – sięga 1%. Kliniczne objawy alergii na białka mleka krowiego zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Objawy kliniczne i zespoły chorobowe rozwijające się u chorych z alergią pokarmową (wg Sterna).
ObjawyZespoły
Uogólnione
Anafilaksja

Wstrząs
Żołądkowo-jelitowe
Nudności, wymioty
Biegunka, zaburzenia wchłaniania, brak przyrostu Mc
Krew w stolcu, utrata białka
Ból brzucha, wzdęcia
Zaparcia

Oral Allergy Syndrome

Enteropatia
Zapalenie okrężnicy, zapalenie odbytnicy
Skórne
Obrzęk warg, obrzęki naczyniowe
Świąd, wysypka (rash)
Wyprysk (egzema)

Pokrzywka
Atopowe zapalenie skóry
Oddechowe
Kichanie, wyciek wodnisty z nosa
Świszczący oddech, kaszel
Skurcz oskrzeli, bezdech

Nieżyt nosa, zapalenie ucha
Bronchitis
Astma oskrzelowa
Inne
Obrzęk/bolesność stawów
Bóle głowy, apatia
Drażliwość, nadruchliwość
Białkomocz

Zapalenie stawów
Migrena
Zespół nadpobudliwości
Nerczyca

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Arshad S.H.: Food allergen avoidance in primary prevention of food allergy. Allergy 2001, 56(Suppl. 67):113-116. 2. D´Auia E., et al.: Nutritional value of a rice-hydrolysate formula in infants cows´ milk protein allergy: a randomised pilot study. J Int. Med. Res. 2003; 31: 215-222. 3. Baumgartner M., Brown C.A., Exl B.-M. et al.: Controlled trials investigating the use of one partially hydrolyzed whey formula for dietary prevention of atopic manifestations until 60 months of age: an overview using meta-analytical techniques. Nutr. Res. 1998, 18:1425-1442. 4. Businco L. et al.: Hydrolyzed cow´s milk formulae. Allergenicity and use in the treatment and prevention. An ESPACI position paper. Pediatr. Allergy. Immunol. 1993, 4:101-111 5. de Boissieu D. et al.: Allergy to intensively hydrolyzed cow milk proteins in infants: idenfication and treatment with an aminoacid-based formula. J. Pediatr. 1997, 131:744-747. 6. Dreborg S.: Dietary prevention of allergy, atopy, and allergic diseases. J Allergy Clin. Immun. 2003; 111: 467-470. 7. Fukushima Y. et al.: Preventive effect of whey hydrolysate formulas for mothers and infants against allergy development in infants for the first 2 years. J. Nutr. Sci. Vitaminol. 1997, 43:397-411. 8. Hozyasz K., et al.: Zawartość b-laktoglobuliny w mieszankach mlecznych dla niemowląt. Lek. Wojsk. 2004; 80: 24-26. 9. Jost R.: Physicochemical treatment of food allergens: application to cow´s milk proteins. Nestle. Nutr. Workshop. Ser. 1988, 17:399-407. 10. Kaczmarski M. et al.: Niedożywienie organizmu a nadwrażliwość pokarmowa. Standardy Medyczne 2004; 1: 204-206. 11. Moriarty K.J. et al.: Relative nutritional value of whole protein, hydrolyzed protein and free aminoacids in man. Gut. 1985, 26:694-699. 12. Nentwich I. et al.: Cow´s milk-specific cellular and humoral immune responses and atopy skin symptoms in infants from atopic families fed a partially (pHF) or extensively (eHF) hydrolyzed infant formula. Allergy 2001, 56:1144-1156. 13. Osborn D.A., Sinn J.: Formulas containing hydrolysed protein for prevention of allergy and food intolerance in infants. Cochrane Database Syst. Rev. 2003; (4): CD003664. 14. Saarinen K.M., Savilahti E.: Infant feeding as a modulator of allergy development. Current Challenges in Infant Nutrition. Satellite Symposium at the 1st World Congress for Pediatric Gastroenterology, Hepatology & Nutrition. Boston, August 7th 2000. 15. Vanderhoof J.A. et al.: Intolerance to protein hydrolisate infant formulas: an underrecognized cause of gastrointestinal symptoms in infants. J. Pediatr. 1997, 131:741-744. 16. Wal J.M.: Structure and function of milk allergens. Allergy 2001, 56 (Suppl. 67):35-38. 17. Zieger R.S.: Food allergy avoidance in the prevention of food allergy in infants and children. Pediatrics 2003; 111: 1662-1671. 18. Zunin C.: Intestinal flora and fecal pH of infants fed with breast milk or a whey hydrolysate formula. Neonatologica 1991, 3:159-166.
Nowa Pediatria 1/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria