Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2007, s. 220-222
Trzecia Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Farmaceutów w Krakowie
Choroby infekcyjne były tematem przewodnim Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Farmaceutów w Krakowie, w dniach 17-20 października 2007 r. Współorganizatorami Konferencji były: Naczelna Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, pod patronatem Zarządu Niemieckich Izb Aptekarskich oraz główny sponsor Konferencji – Salus International Sp. z o.o. W ramach obrad odbyły się kolejno: wykład inauguracyjny, wykłady naukowe, a także kursy szkoleniowe i międzynarodowy panel dyskusyjny.
Pierwszy dzień Konferencji po jej uroczystym otwarciu rozpoczął wykład zaprezentowany przez prof. Thomasa Urbana pt. „Napięcia polsko-niemieckie – wynik sprzecznych interesów czy nieporozumień?”. W godzinach popołudniowych w ramach obchodów Dnia Aptekarza pod patronatem św. Kosmy i Damiana odbyła się Msza Święta w Kościele św. Anny, a dalsze uroczystości miały miejsce w auli głównej Audytorium Maximum. Z kolei w godzinach wieczornych zorganizowano bankiet powitalny oraz koncert jazzowy w wykonaniu zespołu – Tomasz Stańko Band.
Kolejnego dnia Konferencji odbyła się Pierwsza Sesja Plenarna z udziałem polskich wykładowców. Na wstępie wykład pt. „Antybiotyki – czy w dalszym ciągu skuteczne?” w interesujący sposób przedstawił dr n. med. Tomasz Ozorowski z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 AM w Poznaniu. Zwrócił on szczególną uwagę na szybki rozwój oporności wśród bakterii na drodze różnych mechanizmów, między innymi poprzez wytwarzanie przez nie genów oporności, czy enzymów rozkładających antybiotyki. Duży problem stanowią zakażenia grzybicze jamy ustnej i pochwy, jako skutek terapii antybiotykami, jak również rozwoju bardziej zjadliwych drobnoustrojów szpitalnych zasiedlających niszę po zniszczeniu bakterii wniesionych przez pacjentów. W powyższym świetle zauważa się tendencję do zmniejszania nakładów firm farmaceutycznych na badania nowych pochodnych antybiotyków, jak również do ograniczania stosowania antybiotyków w terapii do przypadków wyraźnie uzasadnionych. Zatem niezbędne staje się wdrożenie przez oddziały szpitalne programu kontroli zakażeń, a także szpitalnej polityki antybiotykowej. Ze względu na realną możliwość kolonizacji bakteriami szpitalnymi i ich wzajemną transmisję pomiędzy pacjentami i personelem, proponuje się w szpitalach w Wielkiej Brytanii badanie każdego pacjenta na obecność bakterii chorobotwórczych mogących stwarzać największe zagrożenie.
Kolejne wystąpienie prof. dr. hab. Tomasza Macha z Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM dotyczyło tematu „Choroby zakaźne – współczesne zagrożenia”. Nowe czynniki infekcyjne stają się coraz częściej przyczyną rozwoju wielu chorób współczesnych, wymieniając chociażby Helicobacter pylori,jako czynnik etiologiczny chorób żołądkowo-jelitowych, Clostridium jejuni, Borrelia burgdorferi i wirus HTLV-1 odpowiedzialne za rozwój zaburzeń neurologicznych, lub też wirus HIV będący przyczyną wystąpienia i rozwoju zespołu nabytego upośledzenia odporności. Autor zwrócił ponadto uwagę na związek pomiędzy czynnikami infekcyjnymi występującymi w przeszłości z nowotworami, ponieważ mogą one wyzwalać proces karcinogenezy. Do chorób nowotworowych powstających na takiej drodze zaliczono między innymi nowotwór skóry wywołany przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), mięsak Kaposiego – wirus opryszczki typu 8, czy też nowotwór żołądka z jego czynnikiem zakaźnym pałeczką Helicobacter pylorii. Wśród przyczyn coraz częstszego rozprzestrzeniania się czynników infekcyjnych wymienić można wzrost populacji kuli ziemskiej, niedożywienie i głód, stanowiące 1/4-1/3 światowej populacji, migrację ludności, wzrost podróżujących z jednego obszaru do drugiego, brak dostępu około 1,5 miliarda osób do bezpiecznej wody oraz starzenie się populacji ludności. Infekcje przyszłości zgodnie z prognozami będą powodowane przez znane już czynniki infekcyjne, bądź pojawią się w chorobach podejrzewanych dzisiaj jedynie o podłoże infekcyjne. Wśród schorzeń o takim pochodzeniu wymienić można chorobę Alzheimera, chorobę Pageta, stwardnienie rozsiane, depresję, ziarniniak Wegenera, czy reumatyczne zapalenie stawów.
Tematem następnego wykładu wygłoszonego przez prof. dr hab. Alicję Budak z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego CM w Krakowie była „Epidemiologia grzybic układowych”. Okazuje się, że wśród olbrzymiej populacji (50 000-250 000) opisanych gatunków grzybów, około 200 związanych jest z rozwojem chorób w organizmie człowieka. Grzyby są przyczyną śmiertelności, zwłaszcza w sytuacji obniżonej zdolności reagowania układu odpornościowego organizmu. Wśród czynników ryzyka predysponujących do rozwoju zakażeń grzybiczych autorka wymienia szczególnie narażone grupy chorych, takie jak: chorzy z nowotworami układu krwiotwórczego, biorcy przeszczepów, pacjenci z Aids, cukrzycą, rozległymi oparzeniami, dzieci z niską masą urodzeniową. Z kolei wśród czynników jatrogennych umieszcza się stosowanie określonych metod leczenia na czele z chemioterapią, immunosupresją, antybiotykoterapią o szerokim spektrum, jak również stosowanie cewników, czy przedłużony czas hospitalizacji. Znaczna część wykładu dotyczyła specyfiki morfologicznej grzybów wywołujących zakażenia, tj. grzybów drożdżoidalnych z rodzaju Candida ( C. albicans, C. glabrata, C. parapsilsis, C. tropicalis, C. krusei i inne), Cryptococcus ( C. neoformans), Aspergillus ( A. fumigatus, A. flavus, A. terreus, A. niger) oraz z rodziny Mucorales ( Rhizopus oryzae, R. rhizopodiformis, R. microsporus, Mucor spp., Cunninghamella bertholletiae, Aspophysomyces elegans, Absidia spp., Saksenaea spp.). Powyższe rodzaje i gatunki grzybów są odpowiedzialne za liczne schorzenia u człowieka, które można określić jako kandydozy, aspergilozy oraz zygomykozy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii