Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2008, s. 623-624
Komentarz do prac
Dzięki postępowi wiedzy coraz częściej chorzy z przewlekłymi chorobami układu oddechowego wieku dziecięcego przekazywani są do dalszej opieki pneumonologom lub internistom, jak to ma miejsce w przypadku chorych na mukowiscydozę. Jest to ciężka, wrodzona choroba genetyczna, ujawniająca się w różnym wieku. Postępy w leczeniu jakie dokonały się w ostatniej dekadzie XX wieku, przyczyniły się do wydłużenia czasu przeżycia i poprawy jakości życia chorych na mukowiscydozę. Dokładna diagnostyka molekularna każdego chorego umożliwi opracowanie sposobu naprawy defektu białka CFTR powodowanego przez poszczególne mutacje, czyli indywidualnego podejścia terapeutycznego w konkretnych klasach, a nawet pojedynczych mutacjach genu CFTR. Prowadzone są próby zastosowania terapii genowej. Jednak w przypadku zaawansowanych zmian jedyną skuteczną metodą leczenia choroby pozostaje przeszczep płuc.
Kolejnym, ważnym zagadnieniem jest gruźlica, choroba nadal groźna ze społecznego punktu widzenia. Poprawa sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju powoduje, że pomimo rozwoju metod mikrobiologicznych i wprowadzenia do diagnostyki gruźlicy nowoczesnych technik biologii molekularnej coraz trudniej rozpoznać tę chorobę. Wynika to ze skąpoprątkowych zachorowań, które często przebiegają skrycie z dyskretnymi tylko objawami. U dzieci częściej obserwuje się też pozapłucną lokalizację choroby, co dodatkowo utrudnia ustalenie rozpoznania. Dlatego też uznaliśmy za konieczne przypomnienie o epidemiologii i kryteriach rozpoznawania gruźlicy u dzieci.
Niezmiennie ważnym zagadnieniem u dzieci są zakażenia układu oddechowego. Prawidłowe rozpoznanie, leczenie i zapobieganie tym chorobom w wieku rozwojowym stanowi ważne zagadnienie w pediatrii. U dzieci, częściej niż u dorosłych, dochodzi do rozwoju tzw. atypowych zapaleń płuc. Powszechnie stosowane antybiotyki betalaktamowe są nieskuteczne w tych przypadkach. Konieczna jest znajomość zasad rozpoznawania i leczenia tego typu zapaleń płuc. Dlatego też artykuł poglądowy na temat atypowych bakteryjnych zapaleń płuc oraz opis przypadku chlamydofilowego zapalenia płuc są interesującym przypomnieniem.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 9/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych