Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2008

Spis treści / Contents

Epidemiologia chorób układu oddechowego u dzieci
Epidemiology of respiratory diseases in children
Tadeusz M. Zielonka – s. 551-558
Badania czynnościowe układu oddechowego u dzieci
Lung function tests in children
Piotr Gutkowski – s. 559-564
Zastosowanie bronchofiberoskopii u dzieci
Application of bronchofiberoscopy in children
Michał Pirożyński – s. 565-568
Epidemiologia gruźlicy u dzieci i niektóre problemy diagnostyki mikrobiologicznej
Epidemiology of tuberculosis in children and some problems of microbiological confirmation
Ewa Augustynowicz-Kopeć, Zofia Zwolska – s. 569-577
Trudności diagnozowania gruźlicy dziecięcej
Difficulties in Diagnostics of Tuberculosis in Children
Jerzy Ziołkowski, Marta Krawiec, Marek Kulus, Teresa Bielecka – s. 578-581
Atypowe bakteryjne zapalenia płuc u dzieci
Atypical bacterial pneumonias in children
Joanna Załęska-Ponganis, Teresa Jackowska – s. 582-588
Chlamydofilowe zapalenie płuc &ndash opis przypadku
Chlamydophila pneumoniae caused pneumonia &ndash a case report
Joanna Anyszka, , Elżbieta Matuszewska, Teresa Jackowska, – s. 589-592
Czy można zapobiegać inwazyjnej chorobie pneumokokowej?
Is it possible to prevent invasive pneumococcal illness?
Teresa Jackowska, Joanna Anyszka – s. 593-596
Postępy w rozpoznawaniu i leczeniu mukowiscydozy
Progress in diagnosis and treatment of cystic fibrosis
Dorota Sands – s. 597-600
Przeszczepy płuc u chorych na mukowiscydozę
Lung Transplantation in Children with Cystic Fibrosis
Hanna Dmeńska – s. 601-605
Prewencja chorób alergicznych u dzieci
Allegry prevention in children
Wojciech Feleszko – s. 606-610
Zaostrzenia w astmie oskrzelowej u małych dzieci
Asthma exacerbations in young children
Juliusz Bokiej – s. 611-614
Bezdechy u dzieci: zjawisko niepokojące1
Apneas in children: stressful phenomenon
Jacek Grygalewicz, Hanna Mazurkiewicz – s. 615-617
Zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu (i hipowentylacji) u dzieci1
Obstructive sleep apnea (and hypopnea) syndrome in children1
Hanna Mazurkiewicz, Jacek Grygalewicz – s. 618-622
Komentarz do prac
– s. 623-624
Comment
– s. 625-626