Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2010, s. 123-124
Reaktywacja Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa LekarskiegoW dniu 28 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Fitoterapii PTL. Organizatorem spotkania była Grupa Inicjatywna, która w porozumieniu z prezesem PTL – prof. dr hab. Jerzym Woy-Wojciechowskim – podjęła się reaktywacji działalności tejże Sekcji. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków odbyło się w dotychczasowej siedzibie Sekcji, w Poznaniu przy ul. Libelta 27. Po słowach powitania i podziękowania za przybycie, przewodniczący Grupy Inicjatywnej Członków Sekcji Fitoterapii PTL wnioskujących o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia – dr Jerzy Jambor przypomniał skład osobowy poprzedniego zarządu (wybrany 19 maja 2006 r.), w tym prezesa Sekcji w osobie doc. P.M. Mrozikiewicza, dwóch zastępców: dra Jerzego Jambora i dra Stanisława Hana, skarbnika – dr Alinę Mścisz i sekretarza dr Annę Krajewską-Patan. W skład ustępującej Komisji Rewizyjnej wchodzili natomiast prof. Bogdan Kędzia jako przewodniczący oraz dwóch członków – prof. Irena Matławska i prof. Wojciech Kasprzak. Z uwagi na ograniczoną aktywność Sekcji w tym okresie, praktycznie ograniczoną do pojedynczych zebrań Zarządu, z racji wygaśnięcia kadencji, zaistniała pilna potrzeba reaktywacji Sekcji Fitoterapii. W dalszej części zebrania w głosowaniu jawnym wyłoniono Prezydium Zgromadzenia, w tym na przewodniczącego wybrano jednogłośnie dr J. Jambora, na sekretarza – dr T. Waligórę. Na wniosek przewodniczącego tegoż Prezydium na członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano dr med. Tadeusza Grochowinę i dr farm. Małgorzatę Horoszkiewicz-Hassan, na członków Komisji Wyborczej – lek. med. Jadwigę Panek-Lenartowicz i mgr farm. Elżbietę Hołderną-Kędzia, a do Komisji Uchwał i Wniosków również 2 osoby, tj. prof. Wiktora Stelmacha oraz mgr biologii Małgorzatę Górską-Pauksztę.
Następnie przyjęto większością głosów zaproponowany i odczytany przez Przewodniczącego Prezydium Zgromadzenia porządek i regulamin obrad. W ramach wolnych głosów i wniosków Przewodniczący Prezydium dr J. Jambor przedstawił historyczne przesłanki rozwoju idei fitoterapii, sięgając do tradycji Sejmików Zielarskich zapoczątkowanych przez orędowników zielarstwa, w tym głównie prof. Jana Hasika, prof. Jerzego Lutomskiego i prof. Jerzego Alkiewicza. Pomysł stworzenia przez nich organizacji, jako jednej z Sekcji PTL, pozwolił na uporządkowanie sytuacji prawnej lekarzy – fitoterapeutów, w odróżnieniu od działających w kraju licznych pseudo-lekarzy. Sekcja Fitoterapi PTL skupiająca w swym gronie wybitne autorytety zielarstwa stanęła odtąd na straży rozwoju fitoterapii opartej na dowodach naukowych (tzw. racjonalnej fitoterapii) i jej krzewienia w środowiskach medycznych. Odejście niektórych wspomnianych wcześniej działaczy sprawiło, że działalność Sekcji Fitoterapii podupadła, dlatego też pamiętając o ich dorobku należy ją reaktywować i przywrócić jej dawny blask. Prezes J. Jambor przekazał ponadto informację w sprawie organizacji Jubileuszowego Sejmiku Zielarskiego, w dniach 11-12 czerwca 2010 r. w Żerkowie, przy współudziale Sekcji Fitoterapii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Fitoterapii 2/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii