Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2011, s. 77
Komentarz do prac
Prace przesłane do publikacji posiadają duże walory poznawcze i kliniczne. Dziesięć prac dotyczy chirurgii małoinwazyjnej, głównie laparoskopowej. Są to prace z Kliniki Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego CMKP. Kilka z nich ma charakter prac oryginalnych przedstawiających własny dorobek.
Pionierskimi w skali krajowej są prace omawiające wyniki leczenia achalazji przełyku metodą laparoskopowej kardiomiotomii w połączeniu z fundoplikacją metodą Nissena (Ciesielski A. i wsp.). oraz leczenia otyłości olbrzymiej metodą laparoskopowej rękawowej resekcji żoładka (Binda A. i wsp.). Autorzy w obu pracach przedstawiają wstępne, bardzo zachęcające wyniki leczenia.
Ważną pracą jest publikacja prof. W. Tarnowskiego przedstawiająca bardzo dobre wczesne wyniki leczenia raka jelita grubego z wykorzystaniem techniki laparoskopowej. U 73 chorych konwersje wykonano w 17% przypadków, a nieszczelność zespolenia wyniosła jedynie 4,1%. W mojej ocenie są to bardzo dobre wyniki. Dr Grous A. i wsp. przedstawili wyniki leczenia dużych przepuklin brzusznych, najczęściej pooperacyjnych, metodą IPOM. Autorzy musieli tylko w jednym przypadku dokonać konwersji. Wstępne wyniki metody IPOM są bardzo zachęcające i uzasadniają dalsze wykonywanie tego typu operacji. Oryginalną pracę na temat wykorzystania technik laparoskopowych przedstawili autorzy z Kliniki Ginekologii i Położnictwa CMKP (Surynt E. i wsp.). U 17 pacjentek wykonali z powodzeniem usunięcie mięśniaków macicy, wykorzystując metodę laparoskopii. W ocenie autorów metoda ta jest bezpieczna i skuteczna. Dzięki tym doświadczeniom Klinika Ginekologii weszła do grupy wiodących w kraju ośrodków posługujących się techniką małoinwazyjną w leczeniu mięśniaków macicy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 1/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych