Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2012, s. 170-171
Eugeniusz Józef Kucharz
Komentarz do prac
Reumatologia ciągle jeszcze bywa postrzegana w sposób nieprawidłowy, a jej obraz jest czasami ukazywany w sposób daleki od rzeczywistości i obciążony błędnymi, tradycyjnymi poglądami, mającymi korzenie w medycynie sprzed ponad pół wieku. Przykładami wspomnianych „mitów reumatologicznych” może być przekonanie, że pacjenci leczeni z powodu chorób reumatycznych to wyłącznie osoby stare, a najlepszym wskaźnikiem laboratoryjnym stosowanym w reumatologii jest oznaczenie miana ASO.
Pisząc o reumatologii początku drugiej dekady XXI wieku nie chcę nadużywać wielkich słów, chociaż nie brakuje ich w wypowiedziach wielu reumatologów. Mówią oni, przykładowo, o „złotym okresie reumatologii”. Może to nieco przesadna nazwa, ale wskazująca na istotność zmian, jakie dokonały się w zakresie możliwości terapeutycznych w niektórych chorobach zapalnych, a także znacznym poszerzeniu możliwości diagnostycznych. Wiele z tych zagadnień zostało omówionych w artykułach napisanych przez wiodących reumatologów polskich zawartych w dwóch zeszytach „Postępów Nauk Medycznych”. Pierwsza część materiałów ukazała się w suplemencie nr 2 wydanym w 2011 roku, a pozostałe teksty znajdują się w niniejszym zeszycie. Wszystkie prace zostały napisane z okazji moich sześćdziesiątych urodzin i są mi dedykowane, co stanowi dla mnie wielki zaszczyt i jest źródłem radości, a za co wszystkim PT Autorom wyrażam serdecznie wielką wdzięczność.
Rozwój reumatologii w historycznej perspektywie jest omówiony przez prof. dra hab. med. Stefana Mackiewicza, który opisuje, co jest za nami i wskazuje jak wiele jeszcze zagadnień tak poznawczych, jak i praktyczno-klinicznych ciągle czeka na rozwiązanie. Wśród chorób zapalnych istotnego znaczenia nabiera „czynnik czasu”, tzn. dążenie do wczesnego rozpoznania i jak najszybszego rozpoczęcia leczenia hamującego proces zapalny, który uszkadza narząd ruchu, a także powoduje zmiany ogólnoustrojowe i skraca życie chorego. Jest o tym mowa m.in. w artykułach omawiających wczesne zapalenie stawów (prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska) i spondyloartropatie seronegatywne (prof. dr hab. med. Piotr Wiland). Możliwości diagnostyczne omówione są m.in. w pracach dotyczących badań obrazowych (prof. dr hab. med. Małgorzata Wisłowska, współautor: dr med. Magdalena Matryba) i oznaczania autoprzeciwciał (prof. dr hab. med. Mariusz J. Puszczewicz i dr med. Grażyna Białkowska-Puszczewicz).
Ból jest niewątpliwie czynnikiem, który sprowadza większość chorych do szukania pomocy lekarskiej. O leczeniu bólu w chorobach naszej specjalności pisze prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz (współautor: dr med. Dariusz Niedziałek). Pełny wymiar problemów, jakie niosą przewlekłe choroby, w tym dotyczące narządu ruchu, omawia prof. dr hab. med. Anna Jędryka-Góral (współautor: dr med. Ida Dobrucka) w artykule o problemach psychologicznych u pacjentów z chorobami reumatycznymi.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 2/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych