Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2012, s. 306-310
*Piotr L. Chłosta1, 2, 3, 5, Tomasz Drewa3, 4, Jarosław Jaskulski3, Jakub Dobruch1, 2, Tomasz Szopiński1, 2, Łukasz Nyk2, Sebastian Piotrowicz2, Andrzej Borówka1, 2, 3
Radykalna prostatektomia laparoskopowa z oszczędzeniem szyi pęcherza moczowego i zachowaniem pęczków nerwowo-naczyniowych: technika zabiegu i ocena wyników
Laparoscopic radical prostatectomy with bladder neck and neurovascular bundle sparing: technique and surgical outcomes
1Department of Urology, Medical Centre of Postgraduate Education Warsaw
Head of the Dept.:Prof. Andrzej Borówka, MD, PhD
2Department of Urology, European Health Centre Otwock
Head of the Dept.: Prof. Andrzej Borówka, MD, PhD
3Department of Urology, Holy Cross Cancer Centre Kielce
Head of the Dept.: Prof. Piotr L. Chlosta, MD, PhD
4Department of Tissue Engeneering Collegium Medicum Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz
Head of the Dept.: Prof. Tomasz Drewa, MD, PhD
5Department of Health Science, Jan Kochanowski University, Kielce
Streszczenie
Wstęp. Alternatywę otwartej prostatektomii radykalnej stanowi laparoskopowa prostatektomia radykalna (LRP) wykonywana z dostępu przezotrzewnowego lub przedotrzewnowego.
Cel pracy. Celem opracowania jest przedstawienie techniki LRP wykonywanej z intencją oszczędzenia szyi pęcherza moczowego (LRP/BNS) oraz pęczków nerwowo-naczyniowych, jako kluczowych elementów odpowiedzialnych za powrót trzymania moczu (kontynencji) oraz erekcji po operacji.
Materiał i metody. LRP w latach 2004-2010 wykonano u 469 chorych na raka kliniczne ograniczonego do stercza. Operację z dostępu wyłącznie przedotrzewnowego przeprowadzono u 449 (95,7%) z nich, przy czym u 194 (41,3%) z intencją zachowania szyi pęcherza i u 40 (8,5%) z intencją obustronnego, a u 78 (16,6%) jednostronnego zachowania pęczków nerwowo-naczyniowych.
Wyniki. LRP z oszczędzeniem szyi pęcherza (LRP/BNS) przeprowadzono wyłącznie przedotrzewnowo u wszystkich 194 chorych. Średni czas hospitalizacji u tych chorych wynosił 5 (4-7) dni. Średni czas utrzymywania cewnika w pęcherzu wynosił 7 (5-9) dni. Pełną kontynencję w 3, 6 i 12 miesiącu po LRP/BNS osiągnęło odpowiednio 74,5, 84,6 i 92,3% poddanych kontroli w tym okresie. Odsetki chorych po LRP/BNS i operowanych z intencją oszczędzenia pęczków nerwowo-naczyniowych, którzy po 3, 6 i 12 miesiącach od operacji zgłosili występowanie wzwodów prącia wyniosły odpowiednio 17,6, 42,8 i 55,2% sposród poddanych kontroli w tym okresie.
Wnioski. LRP/BNS jest zabiegiem skutecznym i bezpiecznym, umożliwiającym wytworzenie szczelnego zespolenia pęcherzowo-cewkowego i stwarzającym szansę szybkiego powrotu pełnej kontytnencji. „Krzywa nauki” LRP/BNS jest dla zespołu mającego doświadczenie w wykonywaniu urologicznych operacji laparoskopowych krótsza niż sądziliśmy, przed wprowadzeniem tej techniki do stosowania rutynowego. Operowanie z intencją oszczędzenia pęczków nerwowo-naczyniowych stwarza możliwość zachowania erekcji u około 50% mężczyzn, u których wzwody prącia występowały przed operacją.
Summary
Introduction and Objectives. The technique alternative to open radical prostatectomy is to perform radical prostatectomy from transperitoneal and extraperitoneal approach.
The aim of the study is to present the technique of laparoscopic radical prostatectomy (LRP) with the intention of preserving the bladder neck (LRP/BNS) and neurovascular bundles, this being crucial achieving continence and the fast recovery of erectile function.
Material and methods. From January 2004 to December 2010, LRPs were performed in 469 (95.7%) cases of clinically organ-confined prostate cancer. Extraperitoneal laparoscopic technique was performed in 449 cases. LRP with the intention of bladder neck preservation (LRP/BNS) was performed in 194 (41.3%) patients. The procedure was performed with bilateral neurovascular bundle (NVBs) preservation in 40 (8.5%) patients and unilateral NVB preservation in 78 (16.6%) patients.
Results. In all of 194 cases LRP/BNS was preformed laparoscopically in the extraperitoneal space. The mean hospital stay was 5 (4-7) days. The median catheter time was 7 (5-9) days. The continence rates (no pads at all) at 3, 6 and 12 months after LRP/BNS were 74.5%, 84.6%, 92.3%, respectively in pts remaining in follow-up. After LRP/BNS and nerve sparing procedures, total potency rates (measured by IIEF5) at 3, 6 and 12 months were 17.6%, 42.8%, 55.2%, respectively in pts remaining in follow-up.
Conclusions. The bladder neck preservation during laparoscopic radical prostatectomy (LRP/BNS) is an effective, safe procedure, which offers good functional results based on fast recovery of continence. Bladder neck preservation offers full tight anastomosis, especially in cases with no large median lobe of prostatic adenoma. The “learning curve” of the LRP in a team with experience in laparoscopic surgery is significantly shorter, than we expected before the routine implementation of this technique. LRP/BNS with intention of NVB preservation offers the chance of erection recovery in about 50% pts previously potent.Introduction
Treatment methods offered to patients with prostate cancer (PCa) are selected depending on cancer stage, the age and general health of the patient as well as his expectations expressed after he becomes fully informed of the outcomes and risks of available treatment modalities. Radical treatment is warranted in patients with an organ-confined tumour (cT1-2 N0 M0), whose natural life expectancy is at least 10 years. The most widely used radical treatment is radical prostatectomy performed by the classic, open method (ORP – open radical prostatectomy) or through laparoscopy (LRP – laparoscopic radical prostatectomy). Recently, a growing number of centres effectively perform radical surgical treatment of patients with locally advanced PCa (cT3 N0 M0). Limiting factors for the applicability of radical surgical treatment do not include patient age; on the other hand, they comprise the patient’s general health and age-related concomitant diseases, which may adversely impact overall survival (1).
Radical prostatectomy performed through the retropubic, perineal or laparoscopic approach is based on total removal of the gland with the seminal vesicles and lymph nodes located inferiorly to the common iliac vessel bifurcation. It involves bilateral removal of lymph nodes below the bifurcation of the common iliac artery and the obturator lymph nodes, while the tissue that surrounds the external iliac artery is spared. In high-risk cancers, an extended pelvic lymphadenectomy is preformed, which additionally includes nodes located along the external iliac vessels as well as nodes lying medially to the internal iliac vessels, and occasionally nodes located along the common iliac vessels up to the point, where they are crossed by the ureters. The efficacy of RP is reflected by the fall of the serum level of prostate-specific antigen (PSA) below the lower limit of detection (< 0.2 ng/ml). If prostatectomy is radical at the oncological way, the PSA level becomes undetectable 3 weeks following the operation. A higher PSA level in the early post-operative period may point to incomplete local resection of the tumour, remnant normal gland in the surgical site, and/or the presence of metastases undetected prior to the operation. Prostatectomy offers a 65-75% 10-year recurrence-free survival. Five-and ten-year biochemical recurrence-free survival (elevation of PSA level ≥ 0.2 ng/ml following a period of “undetectability”) following prostatectomy is 69-84% and 47-75%, respectively (1).
The first report on laparoscopic radical prostatectomy (LRP) was presented by Schuessler et al. during the Annual Meeting of the American Urological Association in 1992. In 1997, the same authors published a series of 9 patients treated by LRP, providing a negative assessment of the method, stating that, compared to the classical approach, laparoscopy fails to add significant benefit for the patient mainly because it poses exceptional technical difficulties, takes much longer to perform and is therefore burdened with excess risk of general complications (2). In the same year, Raboy et al. reported the first instance of LRP performed through a preperitoneal (extraperitoneal) approach (3). The initially abandoned transperitoneal LRP technique was further developed by Gaston in Bordeaux as well as Guilloneau and Vallancien in Paris. Initially, these authors conducted a radical prostate excision exclusively by a transperitoneal approach (the Montsouris technique) (4, 5). Five months later, Claude Abbou in Paris-Creteil developed his own technique of removing the prostate and creating a vesico-urethral anastomosis (6). Further years brought a dynamic propagation of the method to many European and American centres with various modifications. The latter especially referred to the direction of dissecting and separating of the prostate gland; the technique of developing working space during the extraperitoneal prostate gland excision; and the technique of anastomosing the urethra and the bladder neck (2-12).
Older techniques of radical prostatectomy, classical, suprapubic or laparoscopic, involved dividing the base of prostate from the bladder, starting from the anterior bladder wall, which required adapting of the bladder neck diameter to that of the urethra stump at the stage of vesico-urethral anastomosis (13).
This paper presents a surgical technique of LRP performed for organ-limited prostate cancer, using exclusively the extraperitoneal approach, with the intention of sparing the bladder neck (LRP/BNS) and unilateral or bilateral preservation of neuro-vascular bundles.
Material and methods

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Borówka A, Fijuth J, Potemski P: Rak gruczołu krokowego. [W:] Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych – 2011 (red. dz. zb. Krzakowski M, Dziaduszko R, Fijuth J i wsp.). Via Medica, Gdańsk 2011, TI, 295-356.
2. Schuessler WW, Schulam PG, Clayman RV, Kavoussi LR: Laparoscopic radical prostatectomy; initial short-term experience. Urology 1997; 50(6): 854-7.
3. Raboy A, Ferzli G, Albert P: Initial experience with extraperitoneal endoscopic radical retropubic prostatectomy. Urology 1997; 50(6): 849-53. Review.
4. Guilloneau B, Cathelineau X, Baret E, Vallancien G: Laparoscopic radical prostatectomy: technical and early oncological assesement of 40 operations. Eur Urol 1999; 36(1): 14-20.
5. Guilloneau B, Vallancien G: Laparoscopic radical prostatectomy: the Montsouris technique: J Urol 2000; 163(6): 1643-9.
6. Abbou CC, Salomon L, Hoznek A et al.: Laparoscopic radical prostatectomy: preliminary results. Urology 2000; 55(5): 630-4.
7. Bollens R, Vanden Bossche M, Roumeguere T et al.: Extraperitoneal laparoscopic radical prostatectomy: results after 50 cases. Eur Urol 2001; 40(1): 65-9.
8. Rassweiler J, Sentker L, Seemann O et al.: Heilbronn laparoscopic radical prostatectomy: Technique and results after 100 cases. Eur Urol 2001; 40(1): 54-64.
9. Stolzenburg JU, Do M, Pfeiffer H et al.: The endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy (EERPE): technique and initial experience. World J Urol 2002; 20(1): 48-55.
10. Turk I, Deger S, Winkelmann B et al.: Laparoscopic radical prostatectomy: technical aspects and experience with 125 cases. Eur Urol 2001; 40(1): 46-52.
11. Gill IS, Zippe CD: Laparoscopic radical prostatectomy: technique. Urol Clin North Am 2001; 28(2): 423-36.
12. Van Velthoven RF, Ahlering TE, Peltier A et al.: Technique for laparoscopic running urethrovesical anastomosis: the sinlge knot method. Urology 2003; 61(4): 699-702.
13. Chłosta P, Orłowski P, Jaskulski et al.: Technika radykalnego wycięcia stercza metodą laparoskopii przedotrzewnowej. Urol Pol 2006; 59, Supl 1: 29-30.
14. Selli C, De Antoni P, Moro U et al.: Role of bladder neck preserva- tion in urinary continence following radical retropubic prostatec- tomy. Scand J Urol Nephrol 2004; 38: 32-7.
15. Chłosta P, Drewa T, Jaskulski J, Dobruch J et al.: Bladder neck preservation during classic laparoscopic radical prostatectomy – point of technique and preliminary results: Videosurgery and other miniinvasive techniques 2011; 6, 4.
16. Azuma H, Ibuki N, Inamoto T et al.: Laparoscopic radical prosta- tectomy: six key points of operative skill for achieving better uri- nary continence. Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 2010; 101: 1-12.
17. Asimakopoulos AD, Annino F, D’Orazio A et al.: Complete periprostatic anatomy preservation during robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy (RALP): the new pubovesical complex – sparing technique. Eur Urol 2010; 58: 407-17.
18. Freire MP, Weinberg AC, Lei Y et al.: Anatomic bladder neck preservation during robotic-assisted laparoscopic radical prostatectomy: description of technique and outcomes. Eur Urol 2009; 56: 972-80.
19. Stolzenburg JU, Kallidonis P, Hicks J et al.: Effect of bladder neck preservation during endoscopic extraperitoneal radical prostatectomy on urinary continence. Urol Int 2010; 85: 135-8.
otrzymano: 2012-01-25
zaakceptowano do druku: 2012-02-29

Adres do korespondencji:
*Piotr L. Chłosta
Department of Urology, Holly Cross Cancer Centre
Artwińskiego Str. 3, 25-734 Kielce
tel.: +48 (41) 367-47-74
e-mail: piotr.chlosta@onkol.kielce.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych