Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2012

Spis treści / Contents

Badanie stopnia rozbieżności między pierwszą i powtórną oceną złośliwości raka stercza wyrażoną w skali Gleasona dokonaną przez dwóch niezależnych patomorfologów
Study on intra and intreobserver variability of prostate cancer grading
Łukasz Nyk, Tomasz Dzik, Maciej Wysocki, Elza Modzelewska, Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Andrzej Borówka – s. 296-305
Radykalna prostatektomia laparoskopowa z oszczędzeniem szyi pęcherza moczowego i zachowaniem pęczków nerwowo-naczyniowych: technika zabiegu i ocena wyników
Laparoscopic radical prostatectomy with bladder neck and neurovascular bundle sparing: technique and surgical outcomes
Piotr L. Chłosta, Tomasz Drewa, Jarosław Jaskulski, Jakub Dobruch, Tomasz Szopiński, Łukasz Nyk, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Borówka – s. 306-310
Rak pęcherza moczowego w Polsce
Bladder cancer in Poland
Michał Andrzej Skrzypczyk, Gerard Grothuss, Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Andrzej Borówka – s. 311-319
Radykalne wycięcie pęcherza moczowego metodą laparoskopii: ocena wyników pooperacyjnych i patologicznych
Laparoscopic radical cystectomy: operative and pathologic outcomes
Piotr L. Chłosta, Tomasz Drewa, Paweł Olejniczak, Jakub Dobruch, Mateusz Obarzanowski, Łukasz Nyk, Michał Andrzej Skrzypczyk, Andrzej Borówka – s. 320-324
Wyniki leczenia nietrzymania moczu z użyciem sztucznego zwieracza cewki moczowej
Outcome of urinary incontinence treatment with artificial urinary sphincter (AUS) implantation
Tomasz Szopiński, Piotr L. Chłosta, Andrzej Borówka – s. 325-334
Europejski egzamin specjalizacyjny z urologii w Polsce
Eropean Board of Urology examination in Poland
Andrzej Borówka, Piotr L. Chłosta, Jakub Dobruch, Przemysław Szostek, Tomasz Szopiński – s. 335-342
Krążące komórki nowotworowe guzów litych – klucz do nowej klasyfikacji stopnia zaawansowania raków układu moczowo-płciowego
Circulating tumour cells of solid tumours – a key to the novel clinical staging of genito-urinary neoplasms
Tomasz Drewa, Jan Adamowicz, Piotr L. Chłosta – s. 343-346
Badania przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie raka stercza w XXI wieku
Prostate cancer screening due to early detection in 21st century
Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Andrzej Borówka – s. 347-350
Laparoskopia w urologii
Laparoscopy in urology
Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Tomasz Szopiński, Łukasz Nyk, Michał Andrzej Skrzypczyk, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Borówka – s. 351-355
Leczenie chirurgiczne chorych na raka nerki
Surgical treatment of renal cell carcinoma
Sebastian Piotrowicz, Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Tomasz Szopiński, Andrzej Borówka – s. 356-361
Leczenie farmakologiczne łagodnego rozrostu stercza (BPH)
Medical treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH)
Tomasz Szopiński, Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta, Andrzej Borówka – s. 362-370
Urologia onkologiczna w Polsce
Urological oncology in Poland
Andrzej Borówka, Jakub Dobruch, Piotr L. Chłosta – s. 371-386