Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2012, s. 725-728
*Iwona Wyleżoł
Rola immunoglobulin w leczeniu wspomagającym nowotworów układu chłonnego
The role of immunoglobulins in supportive treatment for patients with lymphoid neoplasms
Department of Lymphoid Malignancies, The Maria Sklodowska-Curie Memorial Institute and Oncology Centre in Warsaw, Poland
Head of Department: prof. Jan Walewski, MD, PhD
Streszczenie
Nowotwory układu chłonnego wywodzą się z komórek limfoidalnych na różnym szczeblu ich dojrzewania. Komórki tego układu są podstawowym elementem odpowiedzi immunologicznej, zarówno komórkowej, jak i humoralnej. Wszystkim tym nowotworom towarzyszą zaburzenia odporności, często z hypogammaglobulinemią. Immunoglobuliny wpływają na wszystkie komórki efektorowe układu odpornościowego. Niedobór immunoglobulin upośledza przede wszystkim humoralną odpowiedź immunologiczną, ale również nie pozostaje bez wpływu na odpowiedź komórkową. To sprawia, że powikłania infekcyjne nadal stanowią duży problem w grupie chorych leczonych z powodu chłoniaków. Regularna substytucja immunoglobulin w pierwotnych, jak i wtórnych niedoborach odporności ma na celu zmniejszenie częstości występowania zakażeń, zwłaszcza bakteryjnych, jak i złagodzenie ich przebiegu klinicznego. Właściwości immunomodulacyjne immunoglobulin wykorzystywane są również w leczeniu procesów autoimmunologicznych nowotworów układu chłonnego. Nowe leki pozwalają na wydłużenie czasu przeżycia, a w wielu wypadkach na wyleczenie chorych z chłoniaków.Dlatego szczególną uwagę należy poświęcić leczeniu wspomagającemu, na które składa się nie tylko substytucyjne podawanie immunoglobulin ale również ich działanie immunomodulujące.
Summary
Lymphomas are derived from lymphoid cells at different levels of maturation. The cells of this system are the basic elements of immune responses, both cellular and humoral immune response. All these neoplasms are accompanied by immune disorders, often with hypogammaglobulinemia. Immunoglobulin affect all immune effector cells. Infection complications remain a major problem in this group of patients. Regular substitution in primary as well as secondary immunodeficiency is designed to reduce the incidence of infections, particularly bacterial and mitigate their clinical course. Immunomodulatory properties of immunoglobulins are used to treat the autoimmune process of Lymphoid Malignancies. Currently, new drugs allow the prolongation of survival in many cases of patients with lymphoma. Special attention should be paid to supportive care with immunoglobulin as substitution therapy, as well as immunomodulatory effects.INTRODUCTION
Cancers of the lymphatic system are derived from lymphoid cells at different levels of maturation. The cells of this system are the basic elements of immune responses, both cellular and humoral immune response. The product of a properly functioning immune system are considered to be the most important molecules of the humoral immune system, whose main feature is the ability to connect to a specific antigen. Also called immunoglobulin, antibodies are secreted by plasma cells, or activated B cells in the course of humoral immune responses (1).
An immunoglobulin molecule is composed of four polypeptide chains:
two light and two heavy disulfide bonded. Depending on differences in the construction of heavy chains: α, β, ε, γ, μ, immunoglobulins can be divided accordingly into five classes: IgA, IgD, IgE, IgG, IgM. Light chains can occur in two variants: type κ and λ. Interaction of immunoglobulins with other elements of the immune system is via the Fc domain or the F(ab’)2, so that immunoglobulins affect the entire immune response system. All of the immune effector cells have receptors on their surface for the Fc region of immunoglobulin. It is the interaction of the Fc fragment to specific receptors which are mainly responsible for the impact on the functioning of immunoglobulin T and B lymphocytes, monocytes, macrophages or dendritic cells (1, 2). Antigen binding on the surface of certain cells, such as those infected with viruses or cancer, enables immunoglobulins to induce their destruction (i.e. the cells). This is done by various mechanisms, such as complement activation, induction immunophagocytosis, induction of cellular cytotoxicity and antibody-dependent.
In addition, antigen-binding immunoglobulin on the surface of microorganisms can block their penetration, e.g. intestinal epithelium, as well as the ability to neutralize the action of toxins through their bonding. They are also responsible for agglutination, clumping of cells or molecules binding to their surface antigens. Some antibodies also play the role of enzymes in relation to the antigen bound by them. IgG and IgM antibodies initiate the classical complement pathway that leads to the lytic target cell death. The auto-aggressive effect of complement activation products on the host organism limits the proper functioning of many regulators (2, 3).
INDICATION FOR INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULINS
Human IgG preparations isolated from several donors have their established place in medicine. It uses the properties of their broad anti-infectives, as well as immunomodulatory, anti-inflammatory and immunosuppressive effects. They are used among others in primary and secondary immunodeficiency with impaired antibody production and in some autoimmune diseases. Regular substitution in primary immunodeficiency is designed to reduce the incidence of infections, particularly bacterial and mitigate their clinical course. Immunoglobulin is used to affect the cellular immune response, affecting the activity of dendritic cells, monocytes, macrophages, NK cells, T lymphocytes and the regulatory B cells.
Immunoglobulin treatment inhibits differentiation and maturation of dendritic cells and the expression of determinants of co-stimulatory (CD80, CD86), which reduces the ability of these cells to process and present autoantigen. This mechanism explains the inhibitory effect on autoimmune and inflammatory processes (4, 5).
SECONDARY IMMUNODEFICIENCY IN THE CLINICAL COURSE OF LYMPHOID MALIGNANCIES
Lymphoid Malignancies causing profound secondary immunodeficiency that results from the dysfunction of lymphocytes. These disorders can affect all subpopulations of lymphocytes or a selected cell line. Frequent problems in patients with a diagnosis of lymphoma are recurrent infections which are often severe, with a life-threatening course. Less frequent problems are observed in the autoimmune process, which will further worsen the prognosis of the patient, and is expressed in profound thrombocytopenia, neutropenia or hemolytic anemia, often limiting the treatment options.
Immunoglobulins are widely used as supportive care in many haematological diseases with secondary immunodeficiencies, as substitution of the missing antibodies.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Jakóbisiak M, Lasek W, Makowski M: Przeciwciała. [W:] Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T: Immunologia. Warszawa, PWN 2007; p. 21-47.
2. Kasztalska K, Ciebiada M, Górski P: Mechanizm działania immunoglobulin podawanych dożylnie. Pol Merk Lek 2010; 29, 172: 263-268
3. Klaska I, Nowak JZ: Rola układu dopełniacza w fizjologii i patologii. Postępy Dośw (online) 2007; 61: 167-177.
4. Pituch-Noworolska A, Błaut-Szlósarczyk A, Zwonarz K: Stosowanie preparatów immunoglobulin ludzkich – objawy niepożądane. Pol Merk Lek 2010; 29, 171, 202.
5. Durandy A, Kaveri SV, Kuijpers TW et al.: Intravenous immunoglobulins – under standing propertis and mechanism. Clin Exp Immunol 2009; 158 (supl. 1): 2-13.
6. Ballow M: Intravenous immunoglobulins: clinical experience and viral safety. J Am Pharm Assoc 2002; 42(3): 449-58; quiz 458-9.
7. Castelli R, Vismara A, Pavia G et al.: Relapsing pure red cell aplasia associated with B-cell chronic lymphocytic leukemia successfully treated by intravenous immunoglobulin concentrated. Ann Ital Med Int 2002; 17(1): 9-10.
8. Mouthon L, Guillevin L: Intravenous immunoglobulins: anti-infection indications, Ann Med Interne (Paris) 2000; 151(2): 136-43.
9. Buyse S, Teixeira L, Galicier L et al.: Critical care management of patients with hemophagocytic lymphohistiocytosis. Intensive Care Med 2010 Jun 8.
10. Moschovi MA, Katsibardi K, Theodoridou M et al.: Enteroviral infections in children with malignant disease: a 5-year study in a single institution. J Infect 2007; 54(4): 387-92. Epub 2006.
11. Liebman HA: Recognizing and treating secondary immune thrombocytopenic purpura associate with lymphoproliferative disorders. Semin Hematol 2009; 46 (Suppl. 2): 33-6.
12. Michael M, Elliott EJ, Ridley GF et al.: Interventions for haemolytic uraemic syndrome and thrombotic thrombocytopenic purpura. Cochrane Database Syst Rev 2009; (1): CD003595.
13. Ludwig H, Zojer N: Supportive care in multiple myeloma. Best Pract Res Clin Haematol 2007; 20(4): 817-35.
14. Kalil N, Cheson BD: Management of chronic lymphocytic leukaemia. Drugs Aging 2000; 16(1): 9-27.
15. Sawada K, Fujishima N, Hirokawa M: Acquired pure red cell aplasia: updated review of treatment. Br J Haematol 2008;142(4): 505-14. Epub 2008 May 28.
16. Mazer BD, Al.-Tamemi S, Yu JW et al.: Immune suplementation and immune modulation with intravenous immunoglobulin. J Allergy Clin Immunol 2005; 116, 4: 941-944.
17. Nimmerjahn F, Raventch JV: The anti-inflammatory activity of IgG: the intravenous IgG paradox. J.E.M. 2007; 204, 1: 11-15.
18. Raanani P, Gafter-Gvili A, Paul M et al.: Immunoglobulin prophylaxis in Chronic Lymphoma Leukemia and multiple myeloma: systemic review and meta-analisis. Leuk Lymphoma 2009; 50(5): 764-72.
19. Chapel HM, Lee M, Hargreaves R et al.: Randomized trial of intravenous immunoglobulin as prophylaxis against infection in plateau-phase multiple myeloma. Lancet 1994; 343(8905): 1059-63.
20. Intravenous immunoglobulin for the prevention of infection in chronic lymphocytic leukemia. A randomized, controlled clinical trial. Cooperative Groupe for the Study of Immunoglobulin in Chronic Lymphoma Leukemia. N Engl J Med 1988; 319(14): 902-7.
21. Dearden C: Disease-specific complications of Chronic Lymphoma Leukemia, Hematology. Am Soc Hematol Educ Program 2008; 450-6.
22. Stahl D, Lacroix-Desmazes S, Sibrowski W et al.: Broad alterations of self-reactive antibody-repertoires of plasma IgM and IgG in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL) and B-CLL related target-restricted autoimmunity. Leuk Lymphoma 2001; 42(1-2): 163-76.
23. Kosmidis S, Baka M, Bouhoutsou D et al.: Longitudinal assessment of immunological status and rate of immune recovery following treatment in children with ALL. Pediatr Blood Cancer 2008; 50(3): 528-32.
24. Mazur B, Wyleżoł I, Sońta-Jakimczyk D, Torbus M: Limfocyty B krwi obwodowej i stężenie immunoglobulin w surowicy krwi u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Diagn Lab 2002; 38: 195-201.
25. Wyleżoł I, Mazur B, Sońta-Jakimczyk D, Olejnik I: Ocena immunofenotypu komórek limfoidalnych krwi obwodowej u dzieci pozostających w remisji rok od zakończenia leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej i nieziarniczego chłoniaka złośliwego typu Non B. Wiad Lek 1998; 51: supl. 4, 140-144.
26. Mazur B, Olejnik I, Wyleżoł I et al.: Assessment of chosen parameters of the immune system in children with acute lymphoblastic leukemia. Pediatr Hematol Oncol 2003; 20: 303-308.
27. Mazur B, Wyleżoł I, Sońta-Jakimczyk D: Limfocyty T alfa/beta i gamma/delta we krwi obwodowej u dzieci chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną. Wiad Lek 2002; 55: 282-287.
28. Khan S, Abuzakouk M, Doré PC, Sewell WA: Administering intravenous immunoglobulin during infection is associated with infusion reactions in selected patients. Ir J Med Sci 2011; 180(1): 125-8. Epub 2010 Dec 7.
29. Anderson D, Ali K, Blanchette V et al.: Guidelines on the use of intravenous immune globulin for hematologic conditions. Transfus Med Rev 2007; 21(2 Suppl 1): S9-56.
30. Steingrimsdottir H, Gruber A, Bjorkholm M et al.: Immune reconstitution after autologous hematopoietic stem cell transplantation in relation to underlying disease, type of high-dose therapy and infectious complications. Haematologica 2000; 85: 832-838.
otrzymano: 2012-06-20
zaakceptowano do druku: 2012-07-18

Adres do korespondencji:
*Iwona Wyleżoł
The Maria Sklodowska-Curie Memorial Institute and Oncology Centre Department of Lymphoid Malignancies
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: +48 (22) 546-24-71, fax: +48 (22) 546-32-50
e-mail: wylezol@coi.waw.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2012
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych