Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2013, s. 71-75
*Anna Kędzia1, Marta Ziółkowska-Klinkosz1, Adam Włodarkiewicz2, Aida Kusiak3, Andrzej W. Kędzia4, Barbara Kochańska5
Wrażliwość bakterii beztlenowych na olejek cytrynowy (Oleum Citri)
Sensitivity anaerobic bacteria to lemon oil (Oleum Citri)
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
2Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. Adam Włodarkiewicz
3Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Aida Kusiak, prof. nadzw.
4Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Andrzej W. Kędzia
5Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
Summary
Citrus limon L. belongs to family Rutaceae. The lemon tree is an evergreen. Its grows 5 to 10 m in hight and has light green leaves, white flowers and oval, green to yellow fruits (lemon). The lemon oil exhibit significant antimicrobial effect. More then 40 components have been identified in lemon peel oil. One of the major components present in essential oil is (+)-limonen. Other constituents of oil include citral, α-terpineol, α-pinene, β-pinene, citronellal, linalyl and geranyl acetate, p-cymene, γ-pinene, β-myrcene, cumarins, bioflavonoids and pectins. The aim of this study was to determine the antimicrobial activity of lemon oil against anaerobic bacteria, isolated from infections of oral cavity. A total of 48 strains anaerobes and 4 standards strains were tested. The susceptibility was determined two fold agar dilution method in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood, menadione and hemin. Inoculum containing 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with oil and without oil (strains growth control). Incubation the plates was performed in anaerobic conditions in anaerobic jar at 37°C for 48 h. The MIC was defined as the lowest concentrations of the lemon oil inhibiting the growth of anaerobes. The results indicated, that the most susceptible to essential oil from Gram-negative bacteria were the strains from the genus of Porphyromonas asaccharolytica (MIC ≤ 2.5 mg/ml) and Prevotella levii (MIC ≤ 2.5-7.5 mg/ml). The strains from genus of Fusobacterium necrogenes and Bacteroides fragilis were the lowest sensitive. The growth of the strains were inhibited by concentrations > 20.0 mg/ml. The tested oil was very active against the Gram-positive anaerobes. The concentrations in ranges ≤ 2.5-10.0 mg/ml inhibited the growth of all the cocci from genus Finegoldia and Micromonas.
But the strains of Gram-positive rods were less sensitive (MIC 10.0-20.0 mg/ml). The Gram-negative anaerobes were less susceptible to lemon oil than Gram-positive bacteria.
Pierwsze wzmianki o cytrynach dotyczą I w. n.e. Przypuszcza się, że pochodzą one z południowo-wschodniej Azji, z Indii lub południa Chin. Uprawy drzew cytrynowych rozpoczęto w Persji i Palestynie na początku XII wieku, a następnie w krajach śródziemnomorskich (1). W XVII w. cytryny stały się słynne dzięki obowiązkowemu, codziennemu piciu soku cytrynowego przez marynarzy w celu zapobiegania szkorbutowi (2). Obecnie największe uprawy cytryn są w Stanach Zjednoczonych, głównie w Kalifornii i na Florydzie, a także w Argentynie i Brazylii. W Kalifornii w połowie XIX wieku uruchomiono produkcję soku cytrynowego.
Cytryna zwyczajna (Citrus limon L.) z rodziny Rutaceae jest drzewem o wiecznie zielonych liściach, które osiąga 5-10 m wysokości. Wytwarza jasnozielone liście, białe kwiaty i owalne zielone lub żółte owoce. Ze świeżych zewnętrznych owocni cytryn, metodą tłoczenia na zimno, otrzymywany jest olejek cytrynowy (Oleum citri). Jest on bezbarwny lub żółty o charakterystycznym, silnym cytrynowym zapachu. Owoce zawierają polisacharydy, kwasy organiczne (głównie kwas cytrynowy), lipidy, karotenoidy, witaminy (C, B1, B2), związki mineralne, flawonoidy, związki goryczowe i pektyny (3). W cytrynach występują znaczne ilości potasu (145 mg na 100 g owocu), bioflawonoidy oraz witamina C (40-50 mg/100 g) (4). Ponadto w soku z cytryny są obecne witaminy A, B3 oraz wapń (61 mg) (5). Owocnia zawiera olejek eteryczny, flawonoidy (diosmetyna, hesperydyna, luteolina) i związki gorzkie. Olejek cytrynowy (wydajność 0,3-0,7%) zawiera ponad 40 składników. Głównym związkiem jest (+)-limonen (50-90%). W mniejszych ilościach występują: cytral, α-terpineol, α-pinen, β-pinen, citronelal, octan linalylu i geranylu, p-cymen, γ-pinen, β-myrcen, kumaryny, bioflawonoidy i pektyny (6-14). Olejek znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym.
Olejek cytrynowy wykazuje szereg właściwości leczniczych. W medycynie tradycyjnej stosowany jest w celu obniżenia ciśnienia krwi, w zaburzeniach trawienia, zakażeniach dróg oddechowych, przeziębieniach, reumatyzmie, artretyzmie i zakażeniach skóry, szczególnie jako środek przeciwtrądzikowy. Badania kliniczne wykazały jego korzystne działanie w zapobieganiu kamicy nerkowej. Stwierdzono, że po długotrwałym (ponad 3 lata) codziennym piciu 120 ml rozcieńczonego soku cytrynowego uzyskano znaczną redukcję formowania się kamieni nerkowych (15, 16). Doświadczalnie wykazano też przeciwnowotworowe działanie olejku cytrynowego (11, 17-19).
Ponadto badania przeprowadzone w Niemczech w 1980 r. wskazały, że wykazuje on właściwości przeciwutleniające (20). Inni badacze potwierdzili przeciwutleniającą aktywność olejku cytrynowego (8, 21, 22). Wykazano też, że sok z cytryny może obniżać w surowicy krwi stężenie stosowanej chlorochiny do poziomu poniżej terapeutycznego (23). Ponadto sok z cytryny może podwyższać absorpcję jonów żelaza (24). Nie powinno się go stosować u dzieci oraz u kobiet w ciąży i karmiących. Ponadto, ze względu na obecność w olejku związków kumarynowych, które wywołują nadwrażliwość na promieniowanie słoneczne, po stosowaniu go nie należy przebywać na słońcu. Doświadczalnie wykazano też, że olejek cytrynowy jest skutecznym repelentem przeciw moskitom, które są przenosicielami zarodźca malarii (25).
Wyniki licznych badań wskazują na wysoką przeciwdrobnoustrojową aktywność olejku wobec bakterii, grzybów i wirusów (9, 10, 12, 13, 26-40). Jednak dotychczas przeprowadzone doświadczenia dotyczą przede wszystkim działania tego olejku na bakterie tlenowe i względnie beztlenowe. Brakuje danych na temat aktywności olejku wobec bakterii beztlenowych.
Celem badań była ocena wrażliwości na olejek cytrynowy bakterii beztlenowych wyizolowanych z zakażeń w obrębie jamy ustnej.
Materiały i metody badań
Bakterie beztlenowe zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z chorobami przyzębia, zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej i ropniem okołozębowym. Ocenie wrażliwości poddano 48 szczepów należących do rodzajów: Prevotella (10 szczepów), Porphyromonas (4), Fusobacterium (7), Tannerella (2), Parabacteroides (1), Bacteroides (7), Finegoldia (3), Micromonas (3), Actinomyces (5), Propionibacterium (4), Bifidobacterium (2) oraz 4 szczepy wzorcowe z gatunku: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585, Finegoldia magna ATCC 29328 i Bifidobacterium breve ATCC 15700. Badanie wrażliwości (MIC) na olejek cytrynowy (Etja, Elbląg) wymienionych szczepów przeprowadzono metodą rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Użyty do badań olejek najpierw rozpuszczano w DMSO (Serva), w celu uzyskania stężenia 100 mg/ml. Dalsze rozcieńczenia były wykonywane w jałowej wodzie destylowanej, w celu uzyskania następujących stężeń: 20,0; 15,0; 10,0; 7,5; 5,0 i 2,5 mg/ml. Odpowiednie rozcieńczenia olejku cytrynowego dodawano do agaru. Zawiesinę zawierającą 105 CFU (jednostek tworzących kolonie) na kroplę nanoszono na powierzchnię agaru aparatem Steersa. Podłoża z posiewami drobnoustrojów zawierające odpowiednie stężenia olejku oraz bez olejku (podłoża kontrolne) inkubowano w anaerostatach zawierających mieszaninę gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godz. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie olejku, które całkowicie hamowało wzrost testowanych szczepów bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2013-01-15
zaakceptowano do druku: 2013-02-28

Adres do korespondencji:
*dr hab. Anna Kędzia, prof. nadzw.
Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. Do Studzienki 38, 80-227 Gdańsk
tel.: +48 (58) 349-21-85
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii