Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2013, s. 140-141
Małgorzata Górska-Paukszta
Minęła kolejna kadencja działalności Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego
W pierwszym kwartale br. mija V kadencja działalności Polskiego Komitetu Zielarskiego. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia zwołane zostało Walne Zebranie Członków i Delegatów PKZ, które odbyło się 9 stycznia 2013 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Zielarskiego. Prezes dr Jerzy Jambor przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu. Podkreślił w nim rolę, jaką odgrywa PKZ w rozwijaniu i propagowaniu rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa. Do upowszechniania wiedzy na ten temat przyczyniają się organizowane przez PKZ konferencje oraz szkolenia. Co dwa lata odbywają się Sejmiki Zielarskie, konferencje naukowe organizowane w Polsce od 1993 roku, czyli od reaktywacji działalności założonego w 1929 roku Polskiego Komitetu Zielarskiego. Ich celem jest przegląd aktualnych trendów w badaniach nad roślinami i przetworami zielarskimi, określenie kierunków rozwoju i stosowania fitoterapii, współpraca z zakładami zielarskimi oraz ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania roślin leczniczych, a także kreowanie właściwych poglądów na temat zielarstwa i ziołolecznictwa. W 2010 roku Sejmik Zielarski odbywał się pod hasłem „Quo vadis phytopharmaka?”, natomiast ubiegłoroczny zatytułowany został „Zioła – leki, żywność, kosmetyki”. W 2011 roku odbyła się w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu konferencja poświęcona historii i teraźniejszości ziołolecznictwa klasztornego.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje naukowo-szkoleniowe: „Tradycyjne produkty lecznicze roślinne – raport eksperta” oraz dotycząca wymagań GMP w kontekście Aneksu nr 7 „Wytwarzanie produktów leczniczych roślinnych”.
Większość przedsięwzięć podejmowanych przez Polski Komitet Zielarski była współorganizowana z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Polski Komitet Zielarski miał swój współudział w organizacji konferencji „Farmacja Przemysłowa” w 2010 roku. Aktywność członków PKZ widoczna była również przez udział przedstawicieli PKZ w konferencjach krajowych i zagranicznych.
Każdego roku odbywają się dwa wyjazdy szkoleniowe do ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych zajmujących się zielarstwem i ziołolecznictwem współpracujących z przemysłem zielarskim.
Ważnym punktem działalności PKZ było podjęcie działań w celu racjonalnego współistnienia produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety zawierających składniki pochodzenia roślinnego oraz rozpoczęcie dyskusji nad koniecznością i sposobem uporządkowania w tym aspekcie polskiego rynku farmaceutycznego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii