Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2013, s. 140-141
Małgorzata Górska-Paukszta
Minęła kolejna kadencja działalności Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego
W pierwszym kwartale br. mija V kadencja działalności Polskiego Komitetu Zielarskiego. Zgodnie ze statutem stowarzyszenia zwołane zostało Walne Zebranie Członków i Delegatów PKZ, które odbyło się 9 stycznia 2013 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Zielarskiego. Prezes dr Jerzy Jambor przedstawił sprawozdanie ustępującego Zarządu. Podkreślił w nim rolę, jaką odgrywa PKZ w rozwijaniu i propagowaniu rodzimego zielarstwa i ziołolecznictwa. Do upowszechniania wiedzy na ten temat przyczyniają się organizowane przez PKZ konferencje oraz szkolenia. Co dwa lata odbywają się Sejmiki Zielarskie, konferencje naukowe organizowane w Polsce od 1993 roku, czyli od reaktywacji działalności założonego w 1929 roku Polskiego Komitetu Zielarskiego. Ich celem jest przegląd aktualnych trendów w badaniach nad roślinami i przetworami zielarskimi, określenie kierunków rozwoju i stosowania fitoterapii, współpraca z zakładami zielarskimi oraz ośrodkami naukowymi prowadzącymi badania roślin leczniczych, a także kreowanie właściwych poglądów na temat zielarstwa i ziołolecznictwa. W 2010 roku Sejmik Zielarski odbywał się pod hasłem „Quo vadis phytopharmaka?”, natomiast ubiegłoroczny zatytułowany został „Zioła – leki, żywność, kosmetyki”. W 2011 roku odbyła się w Opactwie Benedyktynów w Lubiniu konferencja poświęcona historii i teraźniejszości ziołolecznictwa klasztornego.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się konferencje naukowo-szkoleniowe: „Tradycyjne produkty lecznicze roślinne – raport eksperta” oraz dotycząca wymagań GMP w kontekście Aneksu nr 7 „Wytwarzanie produktów leczniczych roślinnych”.
Większość przedsięwzięć podejmowanych przez Polski Komitet Zielarski była współorganizowana z Sekcją Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Polski Komitet Zielarski miał swój współudział w organizacji konferencji „Farmacja Przemysłowa” w 2010 roku. Aktywność członków PKZ widoczna była również przez udział przedstawicieli PKZ w konferencjach krajowych i zagranicznych.
Każdego roku odbywają się dwa wyjazdy szkoleniowe do ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych zajmujących się zielarstwem i ziołolecznictwem współpracujących z przemysłem zielarskim.
Ważnym punktem działalności PKZ było podjęcie działań w celu racjonalnego współistnienia produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety zawierających składniki pochodzenia roślinnego oraz rozpoczęcie dyskusji nad koniecznością i sposobem uporządkowania w tym aspekcie polskiego rynku farmaceutycznego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii