Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 7/2013, s. 492-495
*Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Grzegorz Jakiel
Profilaktyka cytologiczna raka szyjki macicy
The role of cervical smear in cervical cancer diagnosing
I Department of Gynaecology and Obstetrics, Postgraduate Medical Education Centre, Warszawa
Head of Department: prof. Grzegorz Jakiel, MD, PhD
Streszczenie
Rak szyjki macicy jest drugim pod względem częstości nowotworem złośliwym u kobiet na świecie. Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV stanowi najistotniejszy czynnik zachorowania na raka szyjki macicy. Przetrwałe zakażenie wywołane wirusem brodawczaka ludzkiego typu 16 i 18 przyczynia się do powstania ponad 90% płaskonabłonkowych i 75% gruczołowych raków szyjki macicy. Obecnie szacuje się, że HPV typu 16 i 18 jest najbardziej rozpowszechnionym wirusem przenoszonym drogą płciową. Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego nie chroni przed wszystkimi onkogennymi jego typami, dlatego niezbędne jest kontynuowanie badań przesiewowych. W poniższym artykule przedstawiamy rolę badania cytologicznego w diagnostyce zmian przedrakowych i raka szyjki macicy. Według światowych rekomendacji populacyjny skrining zmian szyjki macicy powinien odbywać się w oparciu o cytologię wykonywaną co 3 lata u kobiet w wieku 21-59 lat. Badanie to może być uzupełnione, ale nie może zostać zastąpione przez test molekularny DNA HPV. Jednak najskuteczniejszą metodą unikania czynników rozwoju raka szyjki macicy jest edukacja zdrowotna informująca o czynnikach zwiększonego ryzyka zachorowania i kształtująca zachowania prozdrowotne.
Summary
Cervical cancer is the second most common malignant cancer in females worldwide. It is well-established that Human Papillomavirus (HPV) infections play a critical role in the development of cervical cancer. However, a large number of women infected with oncogenic HPV types will never develop cervical cancer. About 90% of adenocarcinoma and 75% squamous cervical cancers are causally related to persistent cervical infections by oncogenic human papillomavirus genotypes 16, 18. It is estimated that oncogenic papillomavirus genotypes 16 and 18 is the most frequent sexually transmitted virus. The HPV vaccination does not protect patients from all oncogenic HPV types, so it is essential to continue cytological screening. In this review article we describe the role of cervical smear in precancerous lesion and cervical cancer diagnosing. According to the recommendation the population-screening of cervical lesions should be performed every three years for women at age 21-59 years. This test can be completed but it can be replaced by a molecular test DNA HPV. However, the most effective way to avoid the cervical cancer is health education about the indicating factors.Cervical cancer is the second most common malignant cancer in females worldwide. More than 470 000 new cases and 230 000 deceases are diagnosed every year. The average age of women in whom cervical cancer develops fluctuates between 45 and 50. An infection with Human Papillomavirus (HPV) constitutes the most essential factor of cervical cancer incidence. In 2008 the Nobel Prize Committee recognised the discovery of HPV in the process of cervical cancer carcinogenesis as the most important happening in the field of physiology and medicine. The main oncogenic type of the virus is HPV genotype 16, the second being genotype 18. HPV is transmitted mostly sexually, but also vertically and through a direct contact with an infected person. Serological typing of the virus allowed to differentiate non-oncogenic genotypes (HPV 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61), which cause condylomata acuminata on genital organs, and oncogenic genotypes (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58) connected with a high risk of pre-neoplasm and neoplasm lesions of genital organs and anus. In women under 25 most infections with HPV regress spontaneously within 12 to 18 months. An infection lasting longer than 24 months is the main factor predisposing to the development of cervical cancer.
Cervical cancer prevention involves initial and secondary prophylaxis:
– initial prophylaxis – preventive vaccines, avoiding HPV infection,
– secondary prophylaxis – cytological screening, HPV testing or a combination of both techniques.
According to the WHO definition a screening test is a test, which conducted on healthy people allows for an early detection and treatment of a disease, the result of whose is decreased mortality in a population. A screening test does not diagnose a disease but only indicates its presence.
The key aim of population screening tests is to detect direct harbinger cancer lesions – that is cervical intraepithelial neoplasia (CIN) lesions or cancer. Detecting cervical pathology is possible due to the use of numerous standard and non-standard methods. The most common standard diagnostic methods are: conventional cytological smear, liquid based cytology (LBC), immunocytodiagnostics and colposcopy.
Cytological examination consists in collecting cervical specimens from the vaginal portion of the cervix and the endocervical canal with the use of a cytobrush on a microscope slide, and then fixing cells with a cytofix preparation. During the oncological assessment of smears a five-level Papanicolau classification (tab. 1) and the Bethesda system are used (tab. 2).
Table 1. The classification of cytological smears s according to Papanicolau.
Cytological resultCytological image
Present correct cells of stratum superficiale
and intermedium, single leukocytes
II°Present correct cells of stratum superficiale
and intermedium, existing glandular cells, metaplastic, existing bacterial flora, leukocytes, histiocytes
III°Present dysplastic cells
IV°Present dysplastic cells and single neoplasm cells
Numerous neoplasm cells, leukocytes and erythrocytes
Table 2. The assessment classification of cytological smears according to the Bethesda system. Brak odwołania do tabeli w tekście.
Cytological diagnosis according to TBSCytological image
ASC-USAtypical squamous cell undetermined significance
ASC-HAtypical squamous cell cannot excluded HSIL
LSILLow-grade squamous intraepithelial lesion
HSILHigh-grade squamous intraepithelial lesion
AGCAtypical glandular cells
The classification by Papanicolau has played an invaluable role in the detection of pre-neoplasm states and cervical cancer. Nevertheless, it is currently being superseded by the Bethesda system (TBC), as the classification did not take into consideration the present knowledge about the carcinogenesis process in the area of cervix. The Bethesda system accounts for information about the quality of the specimen. It conditionally allows a smear for cytological assessment (it describes the presence or the lack of cells of the endocervical canal, the presence of inflammatory cells, the presence of erythrocytes) or disqualifies a smear from the assessment due to an incorrect technical procedure, too few cells in the specimen or an unreadable image because of numerous inflammatory cells, erythrocytes. Moreover, in case of an anomaly in the smear a cytologist uses a similar terminology to the one applied in histopathological diagnoses. According to the cytological classification which is in line with the Bethesda system and its modification from 2001 abnormalities of squamous cells which correspond to pre-cancer states were divided as follows:
1) ASC – atypical squamous cell:
a) ASC-US – undetermined significance,
b) ASC-H – cannot excluded HSIL,
2) LSIL – low-grade squamous intraepithelial lesion,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Jemal A, Bray F, Center MM et al.: Global cancer statistics. J Clin 2011; 61: 69-90.
2. de Villiers E-M, Fauquet C, Broker TR et al.: Classification of Papillomaviruses. Virology 2004; 324(1): 17-27.
3. Bruni L, Diaz M, Castellsagué M et al.: Cervical Human Papillomavirus prevalence in 5 continents: meta-analysis of 1 million women with normal cytological findings. J Infect Dis 2010; 202(12): 1789-1799.
4. Hoory T, Monie A, Gravitt P, Wu T-C: Molecular epidemiology of Human Papillomavirus. J Formos Med Assoc 2008; 107(3): 198-217.
5. Gnanamony M, Peedicayil A, Subhashini J et al.: Detection and quantitation of HPV 16 and 18 in plasma of Indian women with cervical cancer. Gynecol Oncol 2010; 116(3): 447-451.
6. Ho C-M, Yang S-S, Chien T-Y et al.: Detection and quantitation of Human Papillomavirus type 16, 18 and 52 DNA in the peripheral blood of cervical cancer patients. Gynecol Oncol 2005; 99(3): 615-621.
7. zur Hausen H: Papillomaviruses and cancer: from basic studies to clinical application. Nat Rev Cancer 2002; 2(5): 342-350.
8. Steben M, Duarte-Franco E: Human Papillomavirus infection: epidemiology and pathophysiology. Gynecol Oncol 2007 Nov; 107 (2 Suppl. 1): 2-5.
9. Solomon D, Davey D, Kurman R et al.: The 2001 Bethesda system. JAMA 2002; 287(16): 2114-2119.
10. Shimada T, Yamaguchi N, Nishida N et al.: Human Papillomavirus DNA in plasma of patients with HPV16 DNA-positive uterine cervical cancer. Jpn J Clin Oncol 2010; 40(5): 420-424.
11. Dong SM, Pai SI, Rha S-H et al.: Detection and quantitation of Human Papillomavirus DNA in the plasma of patients with cervical carcinoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002; 11(1): 3-6.
12. ESGO. Algorithms for management of cervical cancer 2010, prepared by ESGO Educational Committee.
13. Cancer Screening in United States, 2013. A Review of Current American Cancer Society Guidelines, Current Issues In Cancer Screening and New Guidance on Cervical Cancer Screening and Lung Cancer Screening, www.acsjournals.com/ce.
14. Rekomendacje Centralnego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Patologów i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy. Postępowanie w przypadku nieprawidłowego wyniku przesiewowego badania cytologicznego. Ginekol Pol 2009; 80: 129-133.
otrzymano: 2013-04-24
zaakceptowano do druku: 2013-06-05

Adres do korespondencji:
*Aneta Słabuszewska-Jóźwiak
I Department of Gynaecology and Obstetrics Postgraduate Medical Education Centre
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
e-mail: as.jozwiak@op.pl

Postępy Nauk Medycznych 7/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych