Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2013

Spis treści / Contents

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ocena aktywności antygenu jądrowego Ki 67 w łagodnych, o granicznej złośliwości i w złośliwych guzach jajnika. Ocena wybranych czynników ryzyka raka jajnika
Assessment of activity of nuclear antigen Ki 67 in benign, borderline and malignant tumors. Assessment of selected risk factors of ovarian cancer
Małgorzata Gajewska, Mirosław Wielgoś, Janina Marczewska – s. 452-456
Ocena skuteczności badania cytologicznego w wykrywaniu stanów przednowotworowych i nowotworów szyjki macicy
Assessment of the efficiency of cervical cytology in detection of cervical premalignant conditions and cervical carcinoma
Adrianna Skrajna, Aleksandra Zielińska, Małgorzata Kania, Krzysztof Cendrowski, Włodzimierz Sawicki – s. 457-460
Stany przednowotworowe sromu – przegląd piśmiennictwa i doświadczenia własne
Precancer vulvar dysplasia – a literature review and self-experience
Iwona Gabriel, Iwona Kozak-Darmas, Anita Olejek – s. 461-465

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Stany przednowotworowe w ginekologii
Precancerous conditions in gynecology
Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Tomasz Michalski, Andrzej Bieńkiewicz – s. 466-474
Nowoczesne metody terapii trudno gojących się położniczo-ginekologicznych ran pooperacyjnych – analiza przydatności i skuteczności stosowania
Modern methods of therapy of hard-to-heal post-operative wounds in obstetrics and gynecology – analysis of applicability and effectiveness of use
Paweł Stanirowski, Włodzimierz Sawicki – s. 475-487
Rola oznaczania węzła wartowniczego w nowotworach narządów płciowych u kobiet
The role of the sentinel lymph node (SLN) in the gynecological malignancies
Mariusz Bidziński, Jakub Rzepka, Anna Dańska-Bidzińska, Stanisław Góźdź – s. 488-491
Profilaktyka cytologiczna raka szyjki macicy
The role of cervical smear in cervical cancer diagnosing
Aneta Słabuszewska-Jóźwiak, Grzegorz Jakiel – s. 492-495
Komentarz do prac
Prof. dr hab. med. Romuald Dębski – s. 496-498
Comment
prof. Romuald Dębski, MD, PhD – s. 499-500
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ocena krwinek płytkowych po procesie kriokonserwacji
Platelets estimation after cryopreservation
Joanna Bienias, Anna Mazur, Katarzyna Błaszczyńska, Dorota Król, Stanisław Dyląg – s. 501-505
Zatrucie tlenkiem węgla u dzieci – własne obserwacje
Carbon monoxide poisoning in children – own observations
Teresa Jackowska, Małgorzata Nieścior, Monika Grzelczyk, – s. 506-510

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Samoistne krwawienie z przewodu pokarmowego pierwszym objawem zapalenia wyrostka robaczkowego u pacjenta z umiarkowaną postacią hemofilii B
Spontaneous intestinal bleeding as the first manifestation of appendicitis in a patient with moderate hemophilia B
Anna Kopińska, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Przemysław Pencak, Joanna Bienias, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 511-513

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Kwas moczowy – nerkowy i nienerkowy czynnik ryzyka
Uric acid – a renal and non-renal risk factor
Eberhard Ritz – s. 514-518
Zatrucie tlenkiem węgla
Carbon monoxide intoxication
Małgorzata Nieścior, Teresa Jackowska, – s. 519-522