Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2014, s. 24-25
*Konrad Wroński1, 2
Caput medusae in alcoholic liver disease – case report
1Faculty of Medicine, Department of Oncology, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Sergiusz Nawrocki, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
Summary
Caput medusae is the symptom of portal hypertension due to cirrhosis of liver. This symptom is encountered in medical practice less and less due to earlier diagnostic and effective treatment of portal hypertension. In this article the author present a case of a man who reported to the hospital because of huge ascites due to cirrhosis of liver. After draining ascitic fluid the symptom of caput medusae was observed.
INTRODUCTION
Caput medusae is the symptom of portal hypertension due to cirrhosis of liver (1-3). This symptom is encountered in medical practice less and less due to earlier diagnostic and effective treatment of portal hypertension (1, 4, 5).
CASE REPORT
A 53-year-old man, Caucasian race, was admitted to the hospital because of the huge ascites and general destruction. He had history of alcohol consumption about 80-120 gram/day for 20 years and he was heavy smoker – 20 cigarette/day for 20 years. The patient had suffered from cirrhosis of the liver for 5 years. Serology for viral hepatitis B and C were negative. During palpable examination, drew attention to the huge ascites (fig. 1). A umbilical revealed the presence of varicose veins (fig. 2). After drainage 2 liters of ascetic fluid were seen superficial epigastric veins radiating from a umbilical large venous varix (fig. 3).
Fig. 1. Dilated superficial epigastric veins radiating from a umbilical large venous varix.
Fig. 2. Umbilical large venous varix.
Fig. 3. Dilated superficial epigastric veins and bruising caused by thrombocytopenia.
The patient serum total bilirubin was 4.0 mg/dL, platelets – 11.000/mm3, white blood cells – 4.300/mm3, gamma glutamyltranspeptidase – 735 U/L, asparate aminotransferase – 40 U/L, alanine amnotranserase – 18 U/L.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2014-01-08
zaakceptowano do druku: 2014-02-19

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
General Surgery Consultant Faculty of Medicine, Department of Surgical Oncology University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
37 al. Wojska Polskiego, 10-228 Olsztyn
tel.: +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 1/2014
Strona internetowa czasopisma New Medicine