Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2014, s. 47-49
*Konrad Wroński1,2, Jarosław Cywiński3, Leszek Frąckowiak1,4
Depilacja okolicy szpary międzypośladkowej u pacjentów po operacjach zatoki włosowej
Depilation the intergluteal cleft after pilonidal sinus disease surgery
1Katedra Onkologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Kierownik Katedry: dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, prof. UWM
2Oddział Chirurgii Onkologicznej, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Olsztyn
Kierownik Oddziału: lek. Andrzej Lachowski
3Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
4Oddział Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej, Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii, Olsztyn
Kierownik Oddziału: dr n. med. Leszek Frąckowiak
Summary
Introduction. Pilonidal sinus disease is chronic inflammation process located in the natal cleft. After radical surgery, doctors should recommend regular depilation area of operation in order to prevent recurrence of disease.
Aim. The objective of this research was to collect information about the depilation area of the natal cleft after surgery.
Material and methods. The study has covered 32 randomly selected patients with pilonidal sinus after surgical treatment. In order to carry out a study prepared anonymous survey. Completed study was the examination review. The selection of the research sample took place on the basis of easy access and the nature of the study was a one-off. To this study the technique of the interview questionnaire was performed.
Results. The study conducted by 20 (62.5%) of male respondents said that it was not kept informed by their doctors about the need for regular depilation area of the natal cleft after surgery. Of the 12 respondents who answered that they had been informed by the doctors of the need for regular depilation area of the natal cleft after surgery, 7 (58.3%) men did not apply to medical recommendations, and 5 (41.7%) carries out the regular depilation the operated area.
Conclusions. Patients suffered from pilonidal sinus, after surgery should be informed by their doctors about the need for depilation the operated area and the natal cleft to prevent recurrence of the disease. Many studies have proven that regular hair removal operated area reduces the risk of relapse.WSTĘP
Zatoka włosowa jest przewlekłym stanem zapalnym występującym w szparze międzypośladkowej (1, 2). W piśmiennictwie można znaleźć różne określenia tej choroby: zatoka włosowa, torbiel włosowa, zatoka pilonidalna, choroba pilonidalna, torbiel nadguziczna, przetoka nadguziczna czy torbiel krzyżowa (1-3). Po leczeniu chirurgicznym zatoki włosowej, lekarze powinni zalecać pacjentom regularną depilację okolicy operowanej celem zapobieżenia nawrotowi choroby. W badaniach udowodniono, że regularna depilacja okolicy operowanej zmniejsza ryzyko nawrotu choroby (4-11).
CEL PRACY
Celem pracy było zebranie informacji o depilacji okolicy szpary międzypośladkowej u pacjentów po leczeniu chirurgicznym zatoki włosowej.
MATERIAŁ I METODY
Badaniem zostało objętych 32 losowo wybranych chorych z zatoką włosową po leczeniu chirurgicznym. W celu przeprowadzenia badania przygotowano anonimowe ankiety. Wykonane badanie było badaniem przeglądowym. Dobór próby badawczej odbył się na zasadzie łatwego dostępu, a charakter badania był jednorazowy. Do przeprowadzenia badania zastosowano technikę wywiadu kwestionariuszowego. Ankiety były dobrowolne i anonimowe. Kwestionariusz ankiety zawierał 6 pytań zamkniętych. Przed rozdaniem ankiety pytano każdą osobę, czy wyraża zgodę na udział w badaniu. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi wręczano ankietę do wypełnienia.
WYNIKI
W badaniu uczestniczyło 32 mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat. Wykształceniem średnim legitymowało się 21 (65,6%) respondentów, wyższym 8 (25,0%), a zawodowym 3 (9,4%). Wśród badanych 24 osoby (75,0%) pochodziły z miasta zamieszkanego przez więcej niż 500.000 mieszkańców, 4 (12,5%) z miasta od 25 tysięcy do 500 tysięcy mieszkańców, 3 (9,4%) z miejscowości poniżej 25 tysięcy mieszkańców, a 1 mężczyzna (3,1%) mieszkał na wsi.
W przeprowadzonym badaniu 20 (62,5%) ankietowanych mężczyzn stwierdziło, że nie byli informowani przez swoich lekarzy o konieczności regularnego depilowania okolicy szpary międzypośladkowej po leczeniu chirurgicznym zatoki włosowej (ryc 1). Wśród 32 ankietowanych, 12 (37,5%) odpowiedziało, że byli informowaniu przez lekarzy o konieczności wykonywania regularnych depilacji okolicy operowanej w celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby.
Ryc. 1. Wiedza pacjentów na temat konieczności depilowania okolicy operowanej w celu zmniejszenia wystąpienia ryzyka nawrotu choroby.
W przeprowadzonej ankiecie spośród 12 respondentów którzy odpowiedzieli, że zostali poinformowani przez lekarzy o konieczności regularnego depilowania okolicy szpary międzypośladkowej po operacji, 7 (58,3%) mężczyzn nie stosowało się do zaleceń lekarskich, a 5 (41,7%) wykonywało regularnie depilację okolicy operowanej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wroński K, Bocian R, Pakuła D: Chirurgiczne leczenie zatoki włosowej z zastosowaniem Z-plastyki – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. Przegląd Dermatologiczny 2010; 97: 329-334. 2. Goodall P: The aetiology and treatment of pilonidal sinus. A review of 163 patients. Br J Surg 1961; 49: 212-218. 3. Lee S, Tejirian T, Abbas M: Current management of adolescent pilonidal disease. J Pediatr Surg 2008; 43: 1124-1127. 4. Conroy FJ, Kandamany N, Mahaffey PJ: Laser depilation and hygiene: preventing recurrent pilonidal sinus disease. Journal of Plastic, reconstructive and Aesthetic Surgery 2008; 61: 1069-1072. 5. Landa N, Aller O, Landa-Gundin N et al.: Successful treatment of recurrent pilonidal sinus with laser epilation. Dermatol Surg 2005; 31: 726-728. 6. Al Hassan HK, Francis IM, Heglen P: Primary closure or secondary granulation after excision of pilonidal sinus. Acta Chir Scand 1990; 156: 144-146. 7. Odili J, Gault D: Laser depilation od the natal cleft – an aid to healing the pilonidal sinus. Ann R Coll Surg Eng 2002; 84: 29-32. 8. Down AMR, Palmer J: Laser hair removal for recurrent pilonidal sinus disease. J Cosmet Laser Ther 2002; 4: 91. 9. Lavelle M, Jafri Z, Town G: Recurrent pilonidal sinus treated with epilation using a ruby laser. J Cosmet Laser Ther 2002; 4: 45-47. 10. Benedetto AV, Lewis AT: Pilonidal sinus disease treated by depilation using an 800 nm diode laser and review of the literature. Dermatol Surg 2005; 31: 587-591. 11. Armstrong JH, Barcia PJ: Pilonidal sinus disease. The conservative approach. Arch Surg 1994; 129: 914-918.
otrzymano: 2014-04-01
zaakceptowano do druku: 2014-05-02

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Katedra Onkologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
tel.: +48 (89) 539-85-42
tel. kom.: +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

Nowa Medycyna 2/2014
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna