Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2015, s. 34-37
*Marcin Lener1, Tomasz Grodzki2, Tomasz Gromowski1, Jan Lubiński1, 3
Genetyka kliniczna raka płuc
Clinical genetics of lung cancer
1Department of Genetics and Pathology, International Hereditary Cancer Center, Pomeranian Medical University, Szczecin
Head of Department: prof. Jan Lubiński, MD, PhD
2Specialized Hospital for Lung Diseases, Szczecin-Zdunowo
Head: prof. Tomasz Grodzki, MD, PhD
3Read-Gene, Grzepnica
Chief Executive Officer: prof. Jan Lubiński, MD, PhD
Streszczenie
Każdego roku na świecie na raka płuc umiera ponad 1 milion ludzi. Poza paleniem tytoniu i innymi środowiskowymi czynnikami rakotwórczymi, wśród czynników odpowiedzialnych za wystąpienie choroby wymienia się zmiany DNA. Cechą charakterystyczną jak dotąd zidentyfikowanych markerów genetycznej predyspozycji do raka płuc jest stosunkowo nieznacznie podwyższone ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy tego narządu w przypadku nosicielstwa zmian DNA. Duże nadzieje w identyfikacji markerów silnego ryzyka raka płuc budzą markery biochemiczne, jak np. stężenie określonych mikroelementów. Badania przeprowadzone w naszym Ośrodku wyraźnie wskazują, że poziomy selenu w organizmie > 80 μg/l związane są z redukcją ryzyka zachorowań na raka płuc. Badanie poziomu selenu w surowicy krwi może być niezwykle użytecznym markerem w badaniach przesiewowych wczesnego wykrywania raka płuc do wstępnej preselekcji osób, u których zasadne jest wykonanie badania kontrolnego z wykorzystaniem tomografii komputerowej (CT). Bardzo ważne jest też poszukiwanie kolejnych markerów predykcyjnych w celu opracowania algorytmów postępowania charakteryzujących tzw. medycynę spersonalizowaną, gdzie schematy leczenia są dostosowane do statusu określonych markerów, np. obecności lub braku określonych mutacji.
Summary
Every year more than 1 million people all over the world die because of lung cancer. In addition to smoking and other environmental carcinogens, factors responsible for the disease include constitutional DNA alterations. A characteristic feature of markers of a genetic predisposition to lung cancer, is relatively slightly increased risk of developing cancer among carriers of DNA alteration. Very promisive markers of severe risk of lung cancer are biochemical markers like the concentration of certain micro elements. Studies performed in our Center clearly indicate that selenium levels > 80 μg/l are associated with strongly reduced risk of lung cancer. The examination of selenium concentration in blood serum can be very useful marker in screening for early detection of lung cancer by preselection of individuals with high probability of finding cancer by computerized tomography (CT). Very important is also identification of additional predictive markers for adjustment of treatment regimens depending on the status of specific markers, such as the presence or absence of specific mutations.
Słowa kluczowe: markery ryzyka, selen, rak płuc.Introduction
Every year in Poland a more than 15 thousands of lung cancer in males and about 5 thousands in women, are recorded, which is respectively, 24 and 8% of all cancer cases. More than 16 thousands Polish men and more than 5 thousands Polish women die each year in Poland due to cancer of this organ (1). Registry of the International Agency for Research on Cancer (IARC) shows that taking into consideration the whole world, each year more than 1 million people: 1 376 579, including 948 993 men and 427 586 women die because of lung cancer (2). In addition to smoking, factors responsible for the occurrence of the disease include exposures on several occupational and environmental carcinogens such as asbestos, arsenic, radon and aromatic hydrocarbons (3).
Identification of risk groups
DNA markers associated with increased predisposition to lung cancer

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Didkowska J, Wojciechowska U, Tarkowski W et al.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2005 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2007: 69-72.
2. GLOBOCAN 2008. Estimated cancer Incidence, Mortality, Prevalence and Disability – adjusted life years (DALYs) Worldwide in 2008. International Agency for Research on Cancer.
3. Jemal A, Bray F, Center MM et al.: Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011; 61: 69-90.
4. Cybulski C, Masojć B, Oszutowska D et al.: Constitutional CHEK2 mutations are associated with a decreased risk of lung and laryngeal cancers. Carcinogenesis 2008; 29: 762-765.
5. Wang Y, McKay JD, Rafnar T et al.: Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nat Genet 2014; 46: 736-741.
6. Jaworska K, Gupta S, Durda K et al.: A low selenium level is associated with lung and laryngeal cancers. PLoS One 2013; 8: e59051.
7. National Lung Screening Trial Research Team, Aberle DR, Adams AM et al.: Reduced lung cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N Engl J Med 2011; 365: 395-409.
8. National Lung Screening Trial Research Team, Church TR, Black WC et al.: Results of initial low-dose computed tomographic screening for lung cancer. N Engl J Med 2013; 368: 1980-1991.
9. Aberle DR, DeMello S, Berg CD et al.: Results of the two incidence screenings in the National Lung Screening Trial. N Engl J Med 2013; 369: 920-931.
10. Mascaux C, Iannino N, Martin B et al.: The role of RAS oncogene in survival of patients with lung cancer: a systematic review of theliterature with meta-analysis. Br J Cancer 2005; 92: 131-139.
11. Rosell R, Monzó M, Pifarrè A et al.: Molecular staging of non-small cell lung cancer according to K-ras genotypes. Clin Cancer Res 1996; 2: 1083-1086.
12. Fukuyama Y, Mitsudomi T, Sugio K et al.: Kras and p53 mutations are an independent unfavourable prognostic indicator in patients with non-small-cell lung cancer. Br J Cancer 1997; 75: 1125-1130.
13. Gautschi O, Bigosch C, Huegli B et al.: Circulating deoxyribonucleic Acid as prognostic marker in non-small-cell lung cancer patients undergoing chemotherapy. J Clin Oncol 2004; 22: 4157-4164.
14. Sozzi G, Conte D, Leon M et al.: Quantification of free circulating DNA as a diagnostic marker in lung cancer. J Clin Oncol 2003; 21: 3902-3908.
15. Sozzi G, Roz L, Conte D et al.: Plasma DNA quantification in lung cancer computed tomography screening: five-year results of a prospective study. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: 69-74.
16. Kim JS, Kim JW, Han J et al.: Cohypermethylation of p16 and FHIT promoters as a prognostic factor of recurrence in surgically resected stage I non-small cell lung cancer. Cancer Res 2006; 66: 4049-4054.
17. Mohamed S, Yasufuku K, Hiroshima K et al.: Prognostic implications of cell cycle-related proteins in primary resectable pathologic N2 nonsmall cell lung cancer. Cancer 2007; 109: 2506-2514.
18. Taron M, Rosell R, Felip E et al.: BRCA1 mRNA expression levels as an indicator of chemoresistance in lung cancer. Hum Mol Genet 2004; 13: 2443-2449.
19. Su C, Zhou S, Zhang L et al.: ERCC1, RRM1 and BRCA1 mRNA expression levels and clinical outcome of advanced non-small cell lung cancer. Med Oncol 2011; 28: 1411-1417.
20. Singh N, Aggarwal AN: ERCC1 and RRM1 Expression in nonsmall cell lung cancer-the good, the bad and the unknown. J Thorac Oncol 2009; 4: 1042-1043.
21. Chorostowska-Wynimko J, Skroński M, Szpechciński A: Molekularne markery prognostyczne i predykcyjne w diagnostyce niedrobnokomórkowego raka płuca. Onkologia Info 2011; 3: 160-167.
22. Liang Z, Zhang J, Zeng X et al.: Relationship between EGFR expression, copy number and mutation in lung adenocarcinomas. BMC Cancer 2010; 10: 376.
23. Zhang X, Chang A: Molecular predictors of EGFR-TKI sensitivity in advanced non-small cell lung cancer. Int J Med Sci 2008; 5: 209-217.
24. Mok TS, Wu YL, Thongprasert S et al.: Gefitinib or carboplatin-paclitaxel in pulmonary adenocarcinoma. N Engl J Med 2009; 361: 947-957.
otrzymano: 2014-12-10
zaakceptowano do druku: 2015-01-05

Adres do korespondencji:
*Marcin Lener
Department of Genetics and Pathology
International Hereditary Cancer Center
Pomeranian Medical University
ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin
tel. +48 (91) 466-15-32
fax +48 (91) 466-15-33
marcinlener@poczta.onet.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych