Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 1/2015, s. 47-56
*Jacek Gronwald1, Tomasz Byrski1, Tomasz Huzarski1, Oleg Oszurek1, Jolanta Szymańska-Pasternak1, Bohdan Górski1, Paulina Tarnowska2, Janusz Menkiszak2, Izabella Rzepka-Górska2, Jan Lubiński1
Dziedziczny rak piersi i jajnika
Hereditary breast and ovarian cancer
1International Hereditary Cancer Center, Department of Genetics and Pathology, Pomeranian Medical University, Szczecin
Head of Department: prof. Jan Lubiński, MD, PhD
2Pomeranian Medical University, Department of Surgical Gynecology and Gynecological Oncology of Adults and Adolescents, Szczecin
Head of Department: prof. Janusz Menkiszak, MD, PhD
Streszczenie
W ostatnich latach udało się wykazać u niemal wszystkich pacjentek z rakami piersi lub jajnika charakterystyczne podłoże konstytucyjne sprzyjające rozwojowi tych nowotworów. Stwierdzono, że nosicielstwo mutacji w genach BRCA1, BRCA2, CHEK2, NBS1, NOD2, CDKN2A, CYP1B1, jak i rzadziej występujących zmian w genach takich jak ATM, PTEN, STK11 wiąże się z podwyższonym ryzykiem raka piersi. Zaburzenia w genach BRCA1, BRCA2, NOD2, CHEK2, DHCR7 predysponują do rozwoju raka jajnika. W niektórych przypadkach zmiany genetyczne wiążą się z bardzo wysokim ryzykiem nowotworowym, w innych przypadkach wykrywane zaburzenia predysponują do rozwoju raka w mniejszym stopniu. Zdiagnozowanie podwyższonego ryzyka raka umożliwia wdrożenie programu profilaktycznego umożliwiającego zapobieżenie nowotworowi, a tam gdzie to się nie udaje, pozwala na wykrycie raka we wczesnym stadium. Dodatkowo zdiagnozowanie nosicielstwa odpowiednich mutacji pozwala na dobór najefektywniejszego, zindywidualizowanego sposobu leczenia związanego z uwarunkowaniami konstytucjonalnymi pacjenta. Dużym problemem diagnostycznym są pacjentki, u których nie udało się znaleźć zmian molekularnych, ale dane rodowodowo-kliniczne wskazują na silne podłoże genetyczne nowotworu.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono podłoże genetyczne rozwoju raka piersi i jajnika, uwzględniając wpływ genów wysokiego oraz umiarkowanie zwiększonego ryzyka oraz zasady interpretacji danych rodowodowych. Omówiono obecnie obowiązujące zasady diagnozowania grup ryzyka, profilaktyki oraz leczenia raka u pacjentek ze zmianami w genach BRCA1, BRCA2 oraz innymi zespołami wysokiego ryzyka, jak również ze zmianami w genach umiarkowanie zwiększonego ryzyka.
Summary
Recently, it is possible to show a constitutional genetic background in almost all patients with breast or ovarian cancer. It has been recognized that increased risk of breast cancers occurs in carriers of mutations in BRCA1, BRCA2, PALB2, RAD51, RAD51C, TP53, MSH6, MRE11A, CDH1, CHEK2, NBS1, NOD2, CDKN2A, CYP1B1 and less frequently of genes such as ATM, PTEN, STK11. Abnormalities in BRCA1, BRCA2, NOD2, CHEK2, DHCR7 genes are predisposing factors also for development of ovarian cancer. In some cases, characteristic gene mutations are related to a very high risk of cancer, in other cases detected genetic changes predispose to cancer at lower degree. Diagnosis of increased risk of cancer allows introduction of prophylactic programs which make possible to avoid cancer, or diagnose it in early stages. Additionaly, the most effective method of treatment can be chosenfor carriers of some mutations. Significant diagnostic problem constitute patients in whom molecular abnormality was not detected but pedigree-clinical data indicate strong genetic background of cancer.
In the review we show the genetic background of breast and ovarian cancer taking into consideration contribution of high and moderate penetrance genes as well as importance of pedigree data. We discuss rules of diagnosis, prophylactics, the most sensitive methods of early detection and treatment in patients with BRCA1, BRCA2 and other high risk syndromes as well as in patients with abnormalities in moderate penetrance genes.
Słowa kluczowe: rak piersi, BRCA1, genetyka.Familial breast cancer was first recognized in the Roman medical literature of 100 AD (1). The first documentation of familial clustering of breast cancer in modern times was published by Broca, who reported 10 cases of breast cancer in 4 generations of his wife’s family (2). In the middle of nineties it was proven at molecular level that substantial number of breast and ovarian cancers has hereditary monogenic etiology (3, 4). Evaluation of frequency of pedigree-clinical signs characteristic for strong aggregations of breast/ovarian cancers among consecutive cases of cancers of these organs as well as analyses of cancer incidence in monozygotic tweens indicate that about 30% of breast and ovarian cancers develop because of strong genetic predisposition (5). In other breast/ovarian cancers significance of genetic factors was underestimated. However, recently it was possible to show characteristic constitutional baground influencing development of cancer also in patients with sporadic neoplasms. Therefore now, scientists think that in almost all patients with cancer a certain genetic backgroung should be detectable although influencing cancer risk with different degree. Genetic abnormalities strongly related with cancer are called high risk changes (genes) and abnormalities influencing cancer development with lower degree are called moderate risk changes (genes). In Polish population most frequently strong genetic predisposition to breast/ovarian cancers are related to mutations in BRCA1, CHEK2 or PALB2 genes. Mutations in BRCA2 gene are observed relatively rare. Mutations in these genes most often apeare as syndromes of hereditary breast cancer – site specific (HBC-ss), hereditary breast-ovarian cancer (HBOC) and hereditary ovarian cancer (HOC). In family members of families with HBC-ss syndrome only breast cancers but not ovarian cancers are observed. In HBOC syndrome families with both – breast and ovarian cancers are diagnosed and in HOC syndrome only ovarian but not breast cancers are detected. Operational clinical-pedigree criteria which we use in order to diagnose the discussed syndromes are summarized in table 1. In vast majority of cancer cases related to moderate risk genes family history is negative. HBC-ss, HBOC, HOC syndromes are clinically and molecullary heterogenous. Mutations in BRCA1 and BRCA2 genes are the most frequent cause of these syndromes. Recently, it was shown that in substantial number of such families, the syndrome develop because of truncating mutations in CHEK2 gene or PALB2 genes (6, 7).
Table 1. Pedigree-clinical diagnostic criteria of HBC-ss, HBOC and HOC syndromes.
Number of breast or ovarian cancer cases in family
A – 3 (definitive diagnosis)
1. At least 3 relatives affected with breast or ovarian cancer diagnosed at any age
B – 2 (highly probable diagnosis)
1. 2 breast or ovarian cancer cases among I° relatives (or II° through male line)
2. 1 breast cancer and 1 ovarian cancer diagnosed at any age among I° relatives (or II° through male line)
C – 1 (highly probable diagnosis)
1. Breast cancer diagnosed below 40 years of age
2. Bilateral breast cancer
3. Medullary or atypical medullary breast cancer
4. Triple negative breast cancer
5. Breast and ovarian cancer in the same person
6. Breast cancer in male
BRCA1 syndrome
In this syndrome women carry a germline mutation in the BRCA1 gene. Carriers of a BRCA1 mutation have approximately 50-80% life-time risk of breast cancer and 40% risk of ovarian cancer (8). We estimate that these risks are 66% for breast cancer and 44% for ovarian cancer in the Polish population (tab. 2). Both risks appear to be dependent on the type and localization of the mutation (9-11). Our findings suggest that the risk of breast cancer in women with 5382insC is two times higher than in women with 4153delA (9). Another factor affecting the level of risk is the degree of burden of family history. It was found that the risk of breast cancer increases by a further 20% with development of breast cancer before the age of 50 in each I° relative. In contrast, the occurrence of ovarian cancer each I° or II° relative is associated with an increased risk of ovarian cancer by a further 60% (12). Also the place of residence affect the level of the risk. In a recent prospective study found differences in penetration depending on place of residence. And so, the likelihood of developing breast cancer up to 70 years of age for the BRCA1 gene mutation carriers in North America set at 72%, and for the Polish carriers to 49%, indicating the importance of environmental factors (13).
Table 2. Risk of breast and ovarian cancer in BRCA1 mutation carriers in Poland (8).
A: Cumulated risk of breast cancerAgeCumulated risk (%)
< 301.6
406.5
5030
6040.5
7050.5
7566
B: Cumulated risk of ovarian cancer< 301
403.5
5012
6030
7041
7544
Incomplete penetrance of BRCA1 suggests that other factors, genetic and non-genetic modifiers are important in carcinogenesis in the mutation carriers.
So far, several changes with potential significance in modification of the cancer risk have been identified. Multicenter study of CIMBA consortium suggest that these changes alone are weak and likely the effect is variable in different populations (14-29).
Characteristic for BRCA1 carriers is, that except ovarian cancer, it is also also heightened risk of the fallopian tube and peritoneal cancers, estimated at about 10%. The above data on the incidence of ovarian cancer is likely to relate to the incidence of cancers of the ovary, fallopian tube, and peritoneal because these tumors were in the past, the most frequently diagnosed as ovarian cancers due to the similar morphology and the accompanying increase in the level of the marker CA 125.
The risk of cancer to other organs in some types of BRCA1 is also increased, but the effect of carrying a BRCA1 dysfunction has not yet been definitively proven.
Breast and ovarian cancer in BRCA1 carriers have particular clinical characteristics. The mean age at onset of breast cancer is about 42-45 years (30, 31) and of ovarian cancer is about 54 years (32, 33). 18-32% of breast cancers are bilateral (34, 35). These are rapidly growing tumors: > 90% of cases have G3 grade at the time of diagnosis and almost all ovarian cancers in women with a BRCA1 mutation are diagnosed in FIGO stage III°/IV°. Medullar, atypical medullar, ducal and estrogen receptor negative (ER-) breast tumors are common in BRCA1 carriers. BRCA1-dependent breast cancers account for about 25-30% of all cancers triple-negative (ER-, PGR-, HER2-), however in BRCA1-dependent tumors positive ER is observed in 10-15% of cases (34-36). Most carriers of a BRCA1 mutation report a positive family history of breast or ovarian cancer (fig. 1). However, 45% of BRCA1 carriers report a negative family history, mainly because of paternal inheritance and incomplete penetrance (fig. 2) (35).
Fig. 1. Family with HOC syndrome and diagnosed constitutional 4153delA BRCA1 gene mutation.
Fig. 2. Patent with ovarian cancer and detected 5382insC BRCA1 mutation from family with negative family history.
BRCA2 syndrome
Patients with this syndrome have constitutional mutation in BRCA2 gene (5). According to literature data life time risk for BRCA2 carries from families with definitive HBC-ss and HBOC is estimated on 31-56% for breast cancer and 11-27% for ovarian cancer (10, 39-43). Studies performed in 200 Polish families with strong aggregation of breast and/or ovarian cancers proved that mutations in BRCA2 gene are rare with the frequency of 4%. There are no studies on cumulated cancer risk in BRCA2 mutation carriers form Polish population. Most BRCA2 mutations from Polish population most probably slightly increase breast cancer risk. Studies performed in our center showed that in families with aggregation of breast cancer diagnosed before age of 50 and stomach cancer diagnosed in males before age of 55 frequency of BRCA2 carriers is about 10-20% (44). BRCA2 mutations are related also with significantly increased however not precisly estimated risk of ovarian cancer and cancers of digestive tract as stomach, colon, pancreas both in females and males. Studies performd in our center showed BRCA2 mutation are detected with frequency of 30% in families without breast cancer but with aggregation of ovarian cancer with stomach, colon or pancreatic cancer between first and second degree relatives (45). BRCA2 studies performed on male breast cancer patients from Poznań population showed that 15% of patients from this group are mutation carriers (46).
Breast and ovarian cancers in families with BRCA2 mutations have characteristic features. Medium age of breast cancer is 52 and 53 in females and males, respectively and 62 of ovarian cancer (46, 47).
Other high risk breast cancer syndromes
In Poland in about 30% of families with definitively diagnosed HBC-ss and HBOC syndromes and in about 40% of families with HOC syndrome, BRCA1 or BRCA2 mutations are not detected. In rare cases it is possible to diagnose one of rare syndromes listed in table 3. In these syndromes breast/ovarian cancers are observed with higher frequency. Many groups in the world try to identify new genes related to high breast cancer risk.
Table 3. Selected rare syndromes with increased risk of breast and/or ovarian cancer.
DiseaseClinicsGene mutation/inheritanceReferencer
Li-Fraumeni syndromeBreast cancers, sarcomas, brain tumours, leukemia, arenal gland cancerp53, high penetrance;
AD
47, 48
Cowden diseaseMultifocal mucoid skin abnormalities, benign proliferative abnormalities of different organs, thyroid cancers, breast/ovarian cancersPTEN AD49, 50
HNPCCColon cancers, endometrial cancers, other organ cancers including breast and ovaryMSH2, MLH1; AD51
Peutz-Jeghers syndromeHyperpigmentation of the mouth, bowel polyps, colorectal cancers, small bowel cancers, gonadal tumors, breast cancersSTK11; AD52
Ruvalcaba-Myhre-Smith (Bannayan-Riley-Ruvalcaba) syndromeMacrocephaly, bowel polyps, „cafè-au-lait” on penis, lyphomas, thyroid cancers, breast cancersPTEN AD53
Heterozygotic carrier status of „ataxia telangiectasia” geneAtaxia of cerebellum, ocular and skin, hypersensitivity for radiation, different site neoplasm including breast/ovarian cancerATM
penetrance 20-40%
AD
54, 55
Klinefelter syndromeGynecomastia, cryptorchidism, extragonadal germ cell tumors, male breast cancer47, XXY; low penetrance < 10%56
Androgene receptor gene mutationFamilial male breast cancerAndrogene
receptor
57
PALB2 gene mutationHigh risk of brest cancerPALB2
penetrance ~30%
7
Coexistence of CHEK2 gene mutation and polymorphism B2P1High risk of developing breast cancer, and moderately increased risk of cancer of the colon, kidney, thyroid, prostateCHEK2/B2P1
penetrance ~30-40%
58
CHEK2 gene mutation in patients with a family history of breast cancerHigh risk of developing breast cancer, and moderately increased risk of cancer of the colon, kidney, thyroid, prostateCHEK2
penetrance ~30-40%
59, 60
Homozygous mutation in the gene CHEK2High risk of developing breast cancer, and moderately increased risk of cancer of the colon, kidney, thyroid, prostateCHEK2
penetrance ~30-40%
60
Inheritance: AD – autosomal dominant; AR – autosomal recessive
Clinical management in families with high risk of breast/ovarian cancer
Special management should be applied for:
– carriers of mutations of high breast/ovarian cancer risk; usually around 50% of female family members shoud be included into program,

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Lynch HT: Genetics and breast cancer. Van Nostrand-Reinhold, New York 1981.
2. Broca P: Traite de tumeurs. Paris, Asselin 1866.
3. Miki Y, Swensen J, Shattuck-Eidens D et al.: A strong candidate for the breast and ovarian cancer susceptibility gene BRCA1. Science 1994; 266: 66-71.
4. Wooster R, Bignell G, Lancaster J et al.: Identification of the breast cancer susceptibility gene BRCA2. Nature 1995; 378: 789-792.
5. Lichtenstein P, Holm NV, Verkasalo PK et al.: Environmental and heritable factors in the causation of cancer – analyses of cohorts of twins from Sweden, Denmark, and Finland. N Engl J Med 2000; 343: 78-85.
6. Cybulski C, Wokołorczyk D, Jakubowska A et al.: Risk od Breast Cancer in women with a CHEK2 mutation with and without a family history of breast cancer. J Clin Oncol 2011 Aug 29; 29(28): 3747-3752.
7. Cybulski C, Lubiński J, Wokołorczyk D et al.: Mutations Predisposing to Breast Cancer in 12 Candidate Genes in Breast Cancer Patients from Poland. Clin Genet 2014 Oct 20. doi: 10.1111/cge.12524.
8. Antoniou AC, Pharoah PD, Narod S et al.: Breast and ovarian cancer risks to carriers of the BRCA1 5382insC and 185delAG and BRCA2 6174delT mutations: a combined analysis of 22 population based studies. J Med Genet 2005; 42: 602-603.
9. Gronwald J, Huzarski T, Byrski B et al.: Cancer risks in first degree relatives of BRCA1 mutation carriers: effects of mutation and proband disease status. J Med Genet 2006; 43: 424-428.
10. Risinger JI, Berchuck A, Kohler MF et al.: Mutations of the E-cadherin gene in human gynecologic cancers. Nat Genet 1994; 7: 98-102.
11. Thorlacius S, Struewing JP, Hartge P et al.: Population-based study of risk of breast cancer in carriers of BRCA2 mutation. Lancet 1998; 352: 1337-1339.
12. Metcalfe K, Lubinski J, Lynch HT et al.: Family history of cancer and cancer risks in women with BRCA1 or BRCA2 mutations. J Natl Cancer Inst 2010 Dec 15; 102(24): 1874-1878.
13. Lubinski J, Huzarski T, Byrski T et al.: The risk of breast cancer in women with a BRCA1 mutation from North America and Poland. Int J Cancer 2012 Jul 1; 131(1): 229-234.
14. Osorio A, Milne RL, Alonso R et al.: Evaluation of the XRCC1 gene as a phenotypic modifier in BRCA1/2 mutation carriers. Results from the Consortium of Investigators of Modifiers of BRCA1/BRCA2 (CIMBA). British Journal of Cancer 2011 Apr 12; 104(8): 1356-1361. Epub 2011 Mar 22.
15. Antoniou AC, Kartsonaki C, Sinilnikova OM et al.: Common alleles at 6q25.1 and 1p11.2 are associated with breast cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Human Molecular Genetics 2011 Aug 15; 20(16): 3304-3321. Epub 2011 May 18.
16. Antoniou AC, Wang X, Fredericksen ZS et al.: A locus on 19p13 modifies risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers and is associated with hormone receptor negative breast cancer in the general population. Nature Genetics 2010 Oct; 42(10): 885-892. Epub 2010 Sep 19.
17. Engel C, Versmold B, Wappenschmidt B et al.: Association of the variants CASP8 D302H and CASP10 V410I with breast and ovarian cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention 2010 Nov; 19(11): 2859-2868. Epub 2010 Oct 26.
18. Ramus SJ, Kartsonaki C, Gayther SA et al.: Genetic variation at 9p22.2 and ovarian cancer risks in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Journal of the National Cancer Institute 2011 Jan 19; 103(2): 105-116. Epub 2010 Dec 17.
19. Antoniou AC, Beesley J, McGuffog L et al.: Common breast cancer susceptibility alleles and the risk of breast cancer for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: implications for risk prediction. Cancer Research 2010 Dec 1; 70(23): 9742-9754. Epub 2010 Nov 30.
20. Gaudet MM, Kirchhoff T, Green T et al.: Common genetic variants and modification of penetrance of BRCA2-associated breast cancer. PLoS Genet 2010 Oct 28; 6(10): e1001183.
21. Walker LC, Fredericksen ZS, Wang X et al.: Evidence for SMAD3 as a modifier of breast cancer risk in BRCA2 mutation carriers. Breast Cancer Research 2010; 12(6): R102. Epub 2010 Nov 29.
22. Wang X, Pankratz VS, Fredericksen Z et al.: Common variants associated with breast cancer in genome-wide association studies are modifiers of breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Hum Mol Genet 2010 Jul 15; 19(14): 2886-2897. Epub 2010 Apr 23.
23. Osorio A, Milne RL, Pita G et al.: Evaluation of a candidate breast cancer associated mSNP in ERCC4 as a risk modifier in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Results from the consortium of investigators of modifiers of BRCA1/BRCA2 (CIMBA). British Journal of Cancer 2009 Dec 15; 101(12): 2048-2054. Epub 2009 Nov 17.
24. Jakubowska A, Rozkrut D, Antoniou A et al.: The Leu33Pro polymorphism in the ITGB3 gene does not modify BRCA1/2-associated breast or ovarian cancer risks: results from a multicenter study among 15 542 BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Breast Cancer Research and Treatment 2010 Jun; 121(3): 639-649. Epub 2009 Oct 30.
25. Antoniou AC, Sinilnikova OM, McGuffog L et al.: Common variants in LSP1, 2q35 and 8q24 and breast cancer risk for BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Human Molecular Genetics 2009 Nov 15; 18(22): 4442-4456. Epub 2009 Aug 5.
26. Osorio A, Pollán M, Pita G et al.: An evaluation of the polymorphisms Ins16bp and Arg72Pro in p53 as breast cancer risk modifiers in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. British Journal of Cancer 2008 Sep 16; 99(6): 974-977.
27. Antoniou AC, Spurdle AB, Sinilnikova OM et al.: Common breast cancer-predisposition alleles are associated with breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Am J Hum Genet 2008 Apr; 82(4): 937-948. Epub 2008 Mar 20.
28. Couch FJ, Sinilnikova O, Vierkant RA et al.: AURKA F31I polymorphism and breast cancer risk in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: a consortium of investigators of modifiers of BRCA1/2 study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007 Jul; 16(7): 1416-1421.
29. Antoniou AC, Sinilnikova OM, Simard J et al.: RAD51 135G→C modifies breast cancer risk among BRCA2 mutation carriers: results from a combined analysis of 19 studies. Am J Hum Genet 2007 Dec; 81(6): 1186-1200. Epub 2007 Oct 16.
30. Marcus JN, Watson P, Page DL et al.: Hereditary breast cancer: pathobiology, prognosis, and BRCA1 and BRCA2 gene linkage. Cancer 1996; 77: 697-709.
31. Martin AM, Blackwood MA, Antin-Ozerkis D et al.: Germline mutations in BRCA1 and BRCA2 in breast-ovarian families from a breast cancer risk evaluation clinic. J Clin Oncol 2001; 19: 2247-2253.
32. Li FP, Fraumeni JF Jr: Soft-tissue sarcomas, breast cancer and other neoplasms. A familial syndrome? Ann Intern Med 1969; 71: 747-752.
33. Menkiszak J, Jakubowska A, Gronwald J et al.: Hereditary ovarian cancer: summary of 5 years of experience. Ginekol Pol 1998; 69: 283-287.
34. Loman N, Johannsson O, Bendahl P et al.: Prognosis and clinical presentation of BRCA2-associated breast cancer. Eur J Cancer 2000; 36: 1365-1373.
35. Lubinski J, Górski B, Huzarski T et al.: BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland. Breast Cancer Res Treat 2006; 99: 71-76.
36. Lakhani SR: The pathology of familial breast cancer: Morphological aspects. Breast Cancer Res 1999; 1: 31-35.
37. Górski B, Byrski T, Huzarski T et al.: Founder mutations in the BRCA1 gene in Polish families with breast-ovarian cancer. Am J Hum Genet 2000; 66: 1963-1968.
38. Loman N, Johannsson O, Bendahl PO et al.: Steroid receptors in hereditary breast carcinomas associated with BRCA1 or BRCA2 mutations or unknown susceptibility genes. Cancer 1998; 83: 310-319.
39. Wooster R, Neuhausen SL, Mangion J et al.: Localisation of a breast cancer susceptibility gene BRCA2, to chromosome 13q12-13. Science 1994; 265: 2088-2090.
40. Anglian Breast Cancer Study Group. Prevalence and penetrance of BRCA1 and BRCA2 in a population based series of breast cancer cases. Br J Cancer 2000; 83: 1301-1308.
41. Ford D, Easton DF, Stratton M et al.: Genetic heterogeneity and penetrance analysis of the BRCA1 and BRCA2 genes in breast cancer families. The Breast Cancer Linkage Consortium. Am J Hum Genet 1998; 62: 676-689.
42. Hopper JL, Southey MC, Dite GS et al.: Australian Breast Cancer Family Study. Population-based estimate of the average age specific cumulative risk of breast cancer for a defined set of protein-truncating mutations in BRCA1 and BRCA2. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999; 8: 741-747.
43. Warner E, Foulkes W, Goodwin P et al.: Prevalence and penetrance of BRCA1 and BRCA2 gene mutations in unselected Ashkenazi Jewish women with breast cancer. J Natl Cancer Inst 1999; 91: 1241-1247.
44. Jakubowska A, Nej K, Huzarski T et al.: BRCA2 gene mutation in families with aggregations of breast and stomach cancers. Br J Cancer 2002; 87: 888-891.
45. Jakubowska A, Scott R, Menkiszak J et al.: A high frequency of BRCA2 gene mutations in Polish families with ovarian and stomach cancer. Eur J Hum Genet 2003; 11: 955-958.
46. Kwiatkowska E, Teresiak M, Lamperska KM et al.: BRCA2 germline mutations in male breast cancer patients in the Polish population. Hum Mutat 2001; 17: 73.
47. Boyd J, Sonoda Y, Federici MG et al.: Clinicopathologic features of BRCA-linked and sporadic ovarian cancer. JAMA 2000; 283: 2260-2265.
48. Malkin D, Li FP, Strong LC et al.: Germline p53 mutations in a familiar syndrome of breast cancer, sarcomas and other neoplasms. Science 1990; 250: 1233-1238.
49. Nelen MR, Padberg GW, Peeters EA et al.: Localization of the gene for Cowden disease to chromosome 10q22-23. Nat Genet 1996; 13: 114-116.
50. Hanssen AM, Fryns JP: Cowden syndrome. J Med Genet 1995; 32: 117-119.
51. Risinger JI, Barrett JC, Watson P et al.: Molecular genetic evidence of the occurrence of breast cancer as on integral tumor in patients with the hereditary nonpolyposis colorectal carcinoma syndrome. Cancer 1996; 77: 1836-1843.
52. Spigelman AD, Murday V, Phillips RK: Cancer and Peutz-Jeghers syndrome. Gut 1989; 30: 1588-1590.
53. Cohen MM Jr: A comprehensive and critical assessment of overgrowth and overgrowth syndromes. Adv Hum Genet 1989; 18: 181-303, 373-376.
54. Shiloh Y: Ataxia telangiectasia: closer to unraveling the mystery. Eur J Hum Genet 1995; 3: 116-138.
55. Swift M, Reitnauer PJ, Morrell D et al.: Breast and other cancers in families with ataxiatelangiectasia. N Engl J Med 1987; 316: 1289-1294.
56. Lynch HT, Kaplan AR, Lynch JF: Klinefelter syndrome and cancer. A family study. JAMA 1974; 229: 809-811.
57. Wooster R, Mangion J, Eeles R et al.: A germline mutation in the androgen receptor in two brothers with breast cancer and Reifenstein syndrome. Nat Genet 1992; 2: 132-134.
58. Serrano-Fernández P, Debniak T, Górski B et al.: Synergistic interaction of variants in CHEK2 and BRCA2 on breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat 2009 Sep; 117(1): 161-165. doi: 10.1007/s10549-008-0249-1.
59. Gronwald J, Cybulski C, Piesiak W et al.: Cancer risks in first-degree relatives of CHEK2 mutation carriers: effects of mutation type and cancer site in proband. Br J Cancer 2009 May 5; 100(9): 1508-1512.
60. Cybulski C, Wokołorczyk D, Jakubowska A et al.: Risk of breast cancer in women with a CHEK2 mutation with and without a family history of breast cancer. J Clin Oncol 2011 Oct 1; 29(28): 3747-3752.
61. Narod SA, Risch H, Moslehi R et al.: Oral contraceptives and the risk of hereditary ovarian cancer. Hereditary Ovarian Cancer Clinical Study Group. N Engl J Med 1998; 339: 424-428.
62. Kotsopoulos J, Lubinski J, Moller P et al.: Timing of oral contraceptive use and the risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers. Breast Cancer Res Treat 2014 Feb; 143(3): 579-586.
63. McLaughlin JR, Risch HA, Lubinski J et al.: Hereditary Ovarian Cancer Clinical Study Group. Reproductive risk factors for ovarian cancer in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations: a case-control study. Lancet Oncol 2007; 8: 26-34.
64. Narod SA, Dubè MP, Klijn J et al.: Oral contraceptives and the risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. J Natl Cancer Inst 2002; 94: 1773-1779.
65. Grabrick DM, Hartmann LC, Cerhan JR et al.: Risk of breast cancer with oral contraceptive use in women with a family history of breast cancer. JAMA 2000; 284: 1791-1798.
66. Armstrong K, Schwartz JS, Randall T et al.: Hormon replacement therapy and life expectancy after prophylactic oophorectomy in women with BRCA1/2 mutations: a decision analysis. J Clin Oncol 2004; 22: 1045-1054.
67. Rebbeck TR, Lynch HT, Neuhausen SL et al.: Prophylactic oophorectomy in carriers of BRCA1 or BRCA2 mutations. N Engl J Med 2002; 346: 1616-1622.
68. Rebbeck TR, Friebel T, Wagner T et al.: Effect of Short-Term Hormone Replacement Therapy on Breast Cancer Risk Reduction After Bilateral Prophylactic Oophorectomy in BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers: The PROSE Study Group. J Clin Oncol 2005; 23: 7804-7810.
69. Narod SA: Hormonal prevention of hereditary breast cancer. Ann N Y Acad Sci 2001; 952: 36-43.
70. Gronwald J, Byrski T, Huzarski T et al.: Influence of selected lifestyle factors on breast and ovarian cancer risk in BRCA1 mutation carriers from Poland. Breast Cancer Res Treat 2006; 95: 105-109.
71. Kotsopoulos J, Lubinski J, Lynch HT et al.: Age at first birth and the risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Breast Cancer Res Treat 2007; 105: 221-228.
72. Gronwald J, Tung N, Foulkes WD et al.: Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group. Tamoxifen and contralateral breast cancer in BRCA1 and BRCA2 carriers: an update. Int J Cancer 2006; 118: 2281-2284.
73. Narod SA, Brunet JS, Ghadirian P et al.: Tamoxifen and risk of contralateral breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers: a case-control study. Hereditary Breast Cancer Clinical Study Group. Lancet 2000; 356: 1876-1881.
74. Gronwald J, Robidoux A, Kim-Sing C et al.: Duration of tamoxifen use and the risk of contralateral breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Breast Cancer Res Treat 2014 Jul; 146(2): 421-427.
75. Kotsopoulos J, Sukiennicki G, Muszyńska M et al.: Plasma micronutrients, trace elements, and breast cancer in BRCA1 mutation carriers: an exploratory study. Cancer Causes Control 2012 Jul; 23(7): 1065-1074.
76. Kotsopoulos J, Lubinski J, Lynch HT et al.: Oophorectomy after menopause and the risk of breast cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012 Jul; 21(7): 1089-1096.
77. Finch AP, Lubinski J, Møller P et al.: Impact of oophorectomy on cancer incidence and mortality in women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. J Clin Oncol 2014 May 20; 32(15): 1547-1553.
78. Menkiszak J, Rzepka-Górska I, Górski B et al.: Attitudes toward preventive oophorectomy among BRCA1 mutation carriers in Poland. Eur J Gynaecol Oncol 2004; 25: 93-95.
79. Zeigler LD, Kroll SS: Primary breast cancer after prophylactic mastectomy. Am J Clin Oncol 1991; 14: 451-454.
80. Temple WJ, Lindsay RL, Magi E et al.: Technical considerations for prophylactic mastectomy in patients at high risk for breast cancer. Am J Surg 1991; 161: 413-415.
81. Warner E, Plewes DB, Shumak RS et al.: Comparison of breast magnetic resonance imaging, mammography, and ultrasound for surveillance of women at high risk for hereditary breast cancer. J Clin Oncol 2001; 19: 3524-3531.
82. Huzarski T, Byrski T, Gronwald J et al.: Ten-year survival in patients with BRCA1-negative and BRCA1-positive breast cancer. J Clin Oncol 2013 Sep 10; 31(26): 3191-3196.
83. Byrski T, Huzarski T, Dent R et al.: Response to neo-adjuvant chemotherapy in women with BRCA1-positive breast cancers. Breast Cancer Res Treat 2008; 108: 289-296.
84. Byrski T, Gronwald J, Huzarski T et al.: Pathologic complete response rates in young women with BRCA1-positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy. J Clin Oncol 2010 Jan 20; 28(3): 375-379. Epub 2009 Dec 14.
85. Byrski T, Huzarski T, Dent R et al.: Pathologic complete response to neoadjuvant cisplatin in BRCA1-positive breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 2014 Sep; 147(2): 401-405.
86. Byrski T, Dent R, Blecharz P et al.: Results of a phase II open-label, non-randomized trial of cisplatin chemotherapy in patients with BRCA1-positive metastatic breast cancer. Breast Cancer Res 2012; 20; 14(4): R110.
87. Narod SA, Metcalfe K, Lynch HT et al.: Should all BRCA1 mutation carriers with stage I breast cancer receive chemotherapy? Breast Cancer Res Treat. 2013 Feb; 138(1): 273-279.
88. Lubinski J, Korzeń M, Górski B et al.: Genetic contribution to all cancers: the first demonstration using the model of breast cancers from Poland stratified by age at diagnosis and tumour pathology. Breast Cancer Res Treat 2009 Mar; 114(1): 121-126. Epub 2008 Apr 15.
89. Cybulski C, Górski B, Huzarski T et al.: CHEK2-positive breast cancers in young Polish women. Clin Cancer Res 2006; 12: 4832-4835.
90. Cybulski C, Wokołorczyk D, Huzarski T et al.: A deletion in CHEK2 of 5395 bp predisposes to breast cancer in Poland. Breast Cancer Res Treat 2007; 102: 119-122.
91. Huzarski T, Cybulski C, Domagała W et al.: Pathology of breast cancer in women with constitutional CHEK2 mutations. Breast Cancer Res Treat 2005; 90: 187-189.
92. Steffen J, Nowakowska D, Niwińska A et al.: Germline mutations 657del5 of the NBS1 gene contribute significantly to the incidence of breast cancer in Central Poland. Int J Cancer 2006; 119: 472-475.
93. Górski B, Debniak T, Masojć B et al.: Germline 657del5 mutation in the NBS1 gene in breast cancer patients. Int J Cancer 2003; 106: 379-381.
94. Huzarski T, Lener M, Domagala W et al.: The 3020insC allele of NOD2 predisposes to early onset breast cancer. Breast Cancer Res Treat 2005; 89: 91-93.
95. Menkiszak J, Lener M, Domagała W et al.: Clinical features of familial ovarian cancer lacking mutations in BRCA1 or BRCA2. Eur J Gynaecol Oncol 2004; 25: 99-100.
96. Hart WR: Mucinous tumors of the ovary: A review. Int J Gynecol Pathol 2005; 24: 4-25.
97. Shih I-M, Kurman RJ: Ovarian tumorigenesis: a proposed model based on morphological and molecular genetic analysis. Am J Pathol 2004; 164: 1511-1518.
98. Szymańska A: Identyfikacja genów związanych z predyspozycji do gruczolako-torbielaków śluzowych jajnika. Doctor’s thesis. Pomeranian Medical University, Szczecin 2006.
99. Szymańska-Pasternak J: Identyfikacja genów związanych z predyspozycją do gruczolako-torbielaków surowiczych jajnika. Doctor’s thesis. Pomeranian Medical University, Szczecin 2007.
otrzymano: 2014-12-10
zaakceptowano do druku: 2015-01-05

Adres do korespondencji:
*Jacek Gronwald
International Hereditary Cancer Center
Department of Genetics and Pathology
Pomeranin Medical University
ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin
tel. +48 (91) 466-15-33
jgron@pum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 1/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych