Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 1/2015

Spis treści / Contents

CO NOWEGO W ONKOLOGII
WHAT’S NEW IN ONCOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Zespół Lyncha (HNPCC)
Lynch syndrome (HNPCC)
Tadeusz Dębniak, Tomasz Gromowski, Józef Kładny, Janina Suchy, Dagmara Dymerska, Katarzyna Tutlewska, Grzegorz Kurzawski, Jan Lubiński – s. 4-10
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Zespoły polipowatości hamartomatycznych
Hamartomous polyposis syndromes
Paweł Boruń, Kacper Sałanowski, Jarosław Walkowiak, Marta Kaczmarek-Ryś, Wojciech Cichy, Andrzej Pławski – s. 11-18
Dziedziczny rak prostaty
Hereditary prostate cancer
Cezary Cybulski, Aniruddh Kashyap, Wojciech Kluźniak, Dominika Wokołorczyk, Adam Gołąb, Marcin Słojewski, Bartosz Gliniewicz, Andrzej Antczak, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński – s. 19-24
Rodzinna polipowatość gruczolakowata
Familial adenomatous polyposis of the colon
Andrzej Pławski, Paweł Boruń, Marzena Skrzypczak-Zielińska, Piotr Krokowicz, Michał Drews, Jacek Paszkowski, Jan Lubiński, Tomasz Banasiewicz – s. 25-33
Genetyka kliniczna raka płuc
Clinical genetics of lung cancer
Marcin Lener, Tomasz Grodzki, Tomasz Gromowski, Jan Lubiński, – s. 34-37
Genetyka kliniczna raka rdzeniastego tarczycy
Clinical genetic of medullary thyroid carcinoma
Barbara Jarząb, Jolanta Krajewska, Jan Włoch, Zbigniew Wygoda – s. 38-46
Dziedziczny rak piersi i jajnika
Hereditary breast and ovarian cancer
Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Tomasz Huzarski, Oleg Oszurek, Jolanta Szymańska-Pasternak, Bohdan Górski, Paulina Tarnowska, Janusz Menkiszak, Izabella Rzepka-Górska, Jan Lubiński – s. 47-56
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jan Lubiński – s. 57
Comment
Jan Lubiński – s. 58
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Niedobory witaminy D u osób otyłych i ich związek z insulinoopornością oraz leptyną – doniesienie wstępne
Vitamin D deficiency in obesity and its relationship to insulin resistance and plasma leptin levels – preliminary study
Magdalena Walicka, Wojciech Bik, Ada Sawicka, Ewa Wolińska-Witort, Małgorzata Kalisz, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 59-63
Ocena polisomnograficzna zmian struktury snu u pacjentów z podejrzeniem zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu o charakterze bezdechu obturacyjnego
Polysomnographic evaluation of sleep structure changes in patients with suspected OSA
Monika Kuźmińska, Magdalena Walicka, Wojciech Kukwa, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 64-68