Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2015, s. 3-5 | DOI: 10.5604/14270994.1155324
*Konrad Wroński1, 2
Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) – case report and review of literature
1Department of Oncology, Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Sergiusz Nawrocki, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
Summary
Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) are locally invasive soft tissue sarcomas. These tumors constitute up to 10% of all soft tissue sarcomas. They arise from minor or major peripheral nerve branches or sheath of peripheral nerve fibers. They occur with equal frequency in males and females. The majority of malignant peripheral nerve sheath tumors are observed in the extremities. Because of its rarity, this neoplasm is often misdiagnosed. It is characterized by an aggressive behavior and rapid growth. The incidence of malignant peripheral nerve sheath tumor is low with a lifetime risk of 0,001%.
The author of this article presented a case of a 76-year-old Caucasian woman who was admitted to the Department of Surgical Oncology because of malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) which was located on the right side of inguinal and pubis. The progression of disease was very fast. The author performed a literature review on malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) diagnosis and treatment.
INTRODUCTION
Malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNSTs) are locally invasive soft tissue sarcomas (1, 2). These tumors constitute up to 10% of all soft tissue sarcomas (1). Because of its rarity, this neoplasm is often misdiagnosed (3, 4). It is characterized by an aggressive behavior and rapid growth (2, 4, 5). The incidence of malignant peripheral nerve sheath tumor is low with a lifetime risk of 0.001% (1).
CASE REPORT
A 76-year-old Caucasian woman was referred to the Department of Surgical Oncology due to tumor which was located on the right side of inguinal and pubis (fig. 1, 2). For a three months she reported rapidly growth of tumor. Pathological examination which was made from open surgical biopsy of the tumor in outpatient room showed: malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST). She reported general weakness and malaise. In the interview, the patient reported no fever.
Fig. 1. A 76-year-old Caucasian woman with tumor which was located on the right side of inguinal and pubis.
Fig. 2. Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) on the right side of inguinal and pubis.
She had no any other symptoms, there was no history of weight loss and loss of appetite. The patient was treated chronically for hypertension disease. She had no surgeries and there was no history of carcinoma in patient family. Blood test and other routine hematological examinations and biochemical tests were within normal limits.
In the Department of Surgical Oncology the patient was prepare for surgery. Considering the malignant tumor was located in the right region of inguinal and pubis, an wide excision with inguinal lymphadenectomy was performed (fig. 3). During a surgical procedure, there was no bleeding. Patient after surgery felt good and did not complain of pain. The postoperative period was uncomplicated and the patient left the ward in the 4th day after surgery.
Fig. 3. The scar after wide excision with inguinal lymphadenectomy due to malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST).
Histopathology examination of material showed malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST). Tumor cells were S100 (+ in some cells), desmina (-), CD34 (++), caldesmon (-), Ki67 (+ in 40% cells), HMB45 (-), melan A (-), SMA (-/+), pan CK (-), CD99 (++), vimentyna (+++), CD117 (-). Histopathologial examination did not show metastases in removed lymph nodes.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-01-26
zaakceptowano do druku: 2015-02-18

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
General Surgery Consultant
Department of Surgical Oncology
Faculty of Medicine
University of Warmia and Mazury
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Poland
tel./fax:+48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 1/2015
Strona internetowa czasopisma New Medicine