Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2015, s. 13-15 | DOI: 10.5604/14270994.1155327
Konrad Wroński1, 2, Jacek Janiszewski3, Joanna Woźniak3, Iwona Kot-Gromuł3
Self-expanding metallic stent for palliative treatment malignant colorectal obstruction – case report and review of literature
1Department of Oncology, Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Sergiusz Nawrocki, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
3Department of Internal Medicine, Gastroenterology, Cardiology and Infectionology, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Piotr Zaborowski, MD, PhD
Summary
Carcinomas of the colon and rectum are the third most common in the world in men and second in women. About 60% of cases occur in developed countries. Colorectal carcinomas are observed more frequently in men than women. In Poland most cases of colorectal cancers occur after the age of 50 – about 94%, with more than 75% of cases in both sexes falls on the population of the elderly over 60 years. Approximately 20% of patients with colorectal cancer have distant metastasis at time of diagnosis. Up to 29% patients with colorectal cancer present symptoms of bowel obstruction such as: vomiting and abdominal pain. Due to age, serious multiple comorbidities and metastatic disease, colonic stenting is safe and effective alternative approach for palliation.
The authors of this article presented a case of a 76-year-old Caucasian man who was admitted to the Department of Surgical Oncology because of colorectal carcinoma which was located in descending colon. Due to age and serious multiple comorbidities, doctors with the patient decided to palliative treatment by using self-expanding metallic stent. The authors performed a literature review on enteral metallic stents for the management of malignant colorectal cancers.
INTRODUCTION
Carcinomas of the colon and rectum are the third most common in the world in men (660 000 cases per year) and second in women (570 000 cases per year). About 60% of cases occur in developed countries. Colorectal carcinomas are observed more frequently in men than women. They are responsible for 8% of cancer deaths in the world, which is the fourth leading cause of cancer death in the world resulting in about 600 000 deaths annually.
In Poland most cases of colorectal cancers occur after the age of 50 – about 94%, with more than 75% of cases in both sexes falls on the population of the elderly over 60 years. Approximately 20% of patients with colorectal cancer have distant metastasis at time of diagnosis (1, 2). Up to 29% patients with colorectal cancer present symptoms of bowel obstruction such as: vomiting and abdominal pain (1). Due to age, serious multiple comorbidities and metastatic disease, colonic stenting is safe and effective alternative approach for palliation (3).
CASE REPORT
A 76-year-old Caucasian man was referred to the Department of Surgical Oncology due to diagnosed colorectal carcinoma located in the sigmoid colon.
In an interview the patient consistently treated for atrial fibrillation, chronic heart failure, thoracic and abdominal aorta aneurysm, renal failure in stage 3 and psoriasis. The colonoscopy showed ulcerated infiltration, intestinal lumen narrowing sigmoid located about 24 centimeters from the anal sphincter. With taken for pathological examination found adenocarcinoma G2.
The CT scan of the chest was found aneurysmal enlargement of the aortic arch to 57 millimeters in length. Part of the ascending aorta extended to 50 millimeters and a descending part to 46 millimeters (fig. 1). Ultrasound abdomen revealed aneurysmal expansion of the abdominal aorta distal section on 122 millimeters, the lateral dimensions of the aneurysm was 68 x 65 millimeters. The CT scan of the abdomen and pelvis found abdominal and thoracic aorta atherosclerotic winding, abdominal aortic aneurysm with the largest transverse dimensions 74 x 70 millimeters and a length of 101 millimeters, which was 42 millimeters below the renal arteries (fig. 2). The study made echocardiogram abnormalities found extensive myocardial left ventricular contractility, the characteristics of pulmonary hypertension, extending all the cavities of the heart and ascending aorta. The patient appeared tricuspid regurgitation and mitral valve and a small aortic regurgitation. EF was 33%. Upon acceptance to the department the patient was in good general condition with small exertional dyspnea. In studies HGB 6.5 g/dl. The patient was transfused during hospitalization 6 units of blood.
Fig. 1. A 76-year-old Caucasian man with the ascending aorta aneurysm diameter to 50 millimeters.
Fig. 2. A 76-year-old Caucasian man with the abdominal aorta aneurysm diameter 70 x 74 millimeters.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-01-26
zaakceptowano do druku: 2015-02-18

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
General Surgery Consultant
Department of Surgical Oncology
Faculty of Medicine
University of Warmia and Mazury
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Poland
tel./fax:+48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 1/2015
Strona internetowa czasopisma New Medicine