Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 1/2015, s. 9-12 | DOI: 10.5604/14270994.1155326
*Konrad Wroński1, 2, Maciej Żechowicz1, 3, Leszek Frąckowiak1, 4, Mariusz Koda5
Primary woman neuroendocrine breast tumor – case report and review of the literature
1Department of Oncology, Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Sergiusz Nawrocki, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
3Department of Internal Diseases, Gastroenterology, Cardiology and Infectiology Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Piotr Zaborowski, MD, PhD
4Department of Gynecology and Gynecologic Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Leszek Frąckowiak, MD, PhD
5Department of Pathomorphology, Białystok Oncology Centre, Poland
Head of Department: prof. Waldemar Famulski, MD, PhD, DSc
Summary
Primary neuroendocrine breast carcinoma (NEBC) is extremely rare type of breast tumor and has been reported sporadically. Most neuroendocrine tumors are located in the gastrointestinal tract. This type of breast cancer was first time recognized by the WHO in 2003. Because of its rarity, there is little knowledge about its epidemiology, biology and there is no standard treatment protocol and a large variety of chemotherapy protocols have been employed in treating this disease.The primary neuroendocrine breast carcinomas may give distant metastasis to bone and liver but also to other sites include: lungs, mediastinal lymph nodes, adrenal glands, fallopian tubes, colon, ileum and pancreas. The treatment of neuroendorcine breast carcinomas need multimodal therapy. So that it is important to treat women in high specialized oncological centers.
The authors of this article presented a case of a 45-year-old Caucasian woman who was treated in the hospital because of primary neuroendocrine breast cancer. The authors performed a literature review on primary neuroendocrine breast cancer diagnosis and treatment.
INTRODUCTION
Primary neuroendocrine breast carcinoma (NEBC) is extremely rare type of breast tumor and has been reported sporadically (1, 2). This type of breast cancer was first time recognized by the WHO in 2003 (3, 4). Because of its rarity, there is little knowledge about its epidemiology, biology and there is no standard treatment protocol and a large variety of chemotherapy protocols have been employed in treating this disease.
CASE REPORT
A 45-year-old Caucasian woman was referred to the Department of Surgical Oncology due to breast tumor discovered incidentally in ultrasound examination. The size of this tumor in ultrasound was 22 x 18 mm and it was located in the outer upper quadrant of the right breast. She had no any other symptoms, there was no history of weight loss and loss of appetite. The patient was not treated for chronically diseases. She had no surgeries and there was no history of carcinoma in patient family. Blood test and other routine hematological examinations and biochemical tests were within normal limits.
In the Department of Surgical Oncology the patient had open surgical biopsy of breast tumor. After biopsy due to condition of the patient. Next day after the biopsy, the patient left the department.
Pathological diagnosis showed neuroendocrine tumor well-differentiated (fig. 1, 2). Tumor cells were ER (+) in 90%, PR (+) in 90%, Ki67 (+) in 30%, chromogranin (+++), synaptophysin (++), E-cadherin (++) and Her2 (0) (fig. 3-7).
Fig. 1. Neuroendocrine tumor cells in the breast. Hematoxylin--Eosin staining, 40x.
Fig. 2. Neuroendocrine tumor cells in the breast. Hematoxylin--Eosin staining, 400x.
Fig. 3. Tumor cells are positive to Ki-67 in 30% (100x).
Fig. 4. Tumor cells are positive to chromogranin (200x).
Fig. 5. Tumor cells are positive to synaptophysin (40x).
Fig. 6. Tumor cells are positive to E-cadherin (200x).
Fig. 7. Tumor cells had no Her2 (200x).
The patient was admitted to The Department of Surgical Oncology to comply quadrantectomy right breast and surgical biopsy of sentinel lymph node. Due to the unsuccessful attempt of sentinel lymph node marks, the patient was qualified to quadrantectomy right breast with axillary lymphadenectomy right-sided. She underwent surgery and left the Department two days after surgery.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-01-26
zaakceptowano do druku: 2015-02-18

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
General Surgery Consultant
Department of Surgical Oncology
Faculty of Medicine
University of Warmia and Mazury
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Poland
tel./fax:+48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 1/2015
Strona internetowa czasopisma New Medicine