Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2015, s. 59-62 | DOI: 10.5604/17312485.1167035
*Jacek Bierca1, Małgorzata Kołodziejczak2, Anna Kosim3
Przyodbytnicza torbiel olbrzymia o utkaniu neurofibroma – opis przypadku
Anal macrocystis with a neurofibroma texture – case study
1Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Powiatowy, Ostrów Mazowiecka
Ordynator Oddziału: dr n. med. Jacek Bierca
2Warszawski Ośrodek Proktologii, Szpital św. Elżbiety, Warszawa
Kierownik Ośrodka: dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak
3Oddział Chirurgii Ogólnej, Szpital Solec, Warszawa
Ordynator Oddziału: dr n. med. Marcin Tchórzewski
Summary
Neurofibroma is a benign tumor, derived from Schwann cells, it can have various sizes, from small nodules, through large tumors deforming the body at the point of location, uncommonly (from 1-5%) it may also undergo malignant transformation. The location around the rectum is casuistic, individual cases of neurofibromas at this location are described in the literature. The article presents a case of a 41-year-old man admitted for elective surgery because of a large tumor in the left buttock, initially assessed as a lipoma. Retroperitoneal perianal cyst excision was carried out. During the procedure, there was a damage to the rectal wall, which was sutured. Complete antibiotic therapy was administered to the patient: Claforan, Metronidazole and Amikin. Histopathological examination revealed a large neurofibroma with the characteristics of mucinous degeneration and edema, focally encapsulated tumor, growing into the muscle tissue. The postoperative course was good but, due to a leakage of the wound in the rectum, the patient was offered stoma resection, the patient did not consent and, in general good condition, was discharged home on the 9th day. After a month, the patient came for a follow-up check, completely healed with normal continence.
Conclusions. 1. Operations of anal tumors of significant sizes should be preceded by diagnostic imaging examinations which enable determining precise anatomical boundaries of the tumor and reducing the risk of intraoperative complications. 2. Removing anal tumors should take into account unusual histopathological texture, among others, tumors that come out of the encapsulated nerve fibers.
Wstęp
Neurofibroma jest guzem łagodnym, wywodzącym się z komórek Schwanna. Neurofibromatoza jest chorobą dziedziczoną poprzez gen autosomalnie dominujący (1, 2). Częstość występowania tego typu zaburzeń genetycznych ocenia się na 1/3-4 tys. urodzeń (1). Terminem „neurofibromatoza” określa się trzy rodzaje zaburzeń: są to szwannomatoza, neurofibromatoza typu 2 oraz najczęstsza postać – neurofibromatoza typu 1 (NF1) (2). Guzy mogą osiągać różne rozmiary, począwszy od małych guzków, poprzez duże guzy deformujące ciało w miejscu ich lokalizacji, nieczęsto (od 1-5%) mogą też ulegać transformacji nowotworowej (3). Nerwiakowłókniaki najczęściej zlokalizowane są w skórze i tkance podskórnej, mogą być też umiejscowione w jamie brzusznej, miednicy małej, w obrębie kończyn, klatki piersiowej, a nawet moszny (4). Występują zwykle u osób w wieku 20-30 lat, z jednakową częstością u obu płci (5). W przewodzie pokarmowych najczęściej zlokalizowane są w żołądku i jelicie cienkim. Lokalizacja w okolicy odbytnicy jest kazuistyką i w literaturze opisywane są pojedyncze przypadki pacjentów z guzem o utkaniu neurofibroma w tej lokalizacji.
Opis przypadku
41-letni mężczyzna przyjęty do planowej operacji z powodu dużego guza pośladka lewego, wstępnie ocenianego jako tłuszczak. Guz pojawił się około rok wcześniej. Choroby współistniejące: nadciśnienie tętnicze, rozwarstwienie siatkówki oka prawego. Kilka lat wcześniej chory przebył zabieg usunięcia polipa nosa.
Badanie przedmiotowe: pacjent w stanie ogólnym dobrym, w zakresie klatki piersiowej i brzucha bez odchyleń od normy. Stan miejscowy: w okolicy pośladka lewego duży nieruchomy guz dochodzący do moszny o długości około 15 cm i szerokości około 8 cm, nieruchomy. Skóra nad guzem niezmieniona, prawidłowo ucieplona.
Pacjenta zakwalifikowano do operacji wycięcia guza.
Opis operacji
Rozpoznanie wstępne: guz pośladka lewego.
Rodzaj operacji: wycięcie torbieli przyodbytniczej zaotrzewnowej. Szycie odbytnicy. Drenaż przestrzeni zaotrzewnowej sposobem Redona. Drenaż rany pooperacyjnej sposobem Redona.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-04-02
zaakceptowano do druku: 2015-05-14

Adres do korespondencji:
*Jacek Bierca
Szpital Powiatowy w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Dubois 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel.: +48 602-491-667
e-mail: jacekbierca@op.pl

Nowa Medycyna 2/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna