Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 2/2015, s. 67-70 | DOI: 10.5604/17312485.1167040
*Maria Ciesielska
William Ernest Miles – twórca radykalnej metody operacji raka odbytnicy
William Ernest Miles – the surgeon who performed and described the radical operation for the rectal cancer
Okręgowa Izba Lekarska im. prof. Jana Nielubowicza, Warszawa; Przewodnicząca Sekcji Historycznej Okręgowej Izby Lekarskiej
Summary
The article presents the work and life of Sir William Ernest Miles, an English surgeon, who devised the first radical procedure for cancer of the rectum, called his name as the Miles operation. Miles lived and worked in the late nineteenth and early twentieth century in London, where he learned the profession from eminent surgeons of the period: Harrison Cripps and David Goodsall. He also worked as a demonstrator of the anatomy at St. Bartholomew Hospital, which undoubtedly had an impact on the observations made by him. Taking part in the autopsies of patients who died of rectal cancer, he observed that the metastatics spread from the original site in three directions. Miles subsequently proposed a radical operation to remove the rectal cancer and its lymphatic drainage. He emphasized the importance of the abdominal phase of the operation, through which it was possible to control the zones of the lymphatic spread. Miles was a member of many scientific societies and the author of the textbook of surgery of anus and rectum. Miles was recognized as a respected teacher, brilliant and skilled surgeon. His fame attracted many surgeons to watch him at work. Privately he was a joyful man, loving sports and loved by friends.
William Ernest Miles nie był pierwszym chirurgiem, który wykonał resekcję odbytnicy w przebiegu choroby nowotworowej, ale to jego nazwisko po dziś dzień wymieniamy, mając na myśli tzw. operację sposobem Milesa – amputację odbytnicy wraz ze zwieraczami i z wytworzeniem brzusznego odbytu (łac. amputatio recti abdominoperinealis (sacralis, coccygealis) et sigmoideostomia, anus preter sigmoideus) (1).
Pierwszą udaną resekcję fragmentu odbytnicy wykonał w 1826 roku lekarz Szpitala la Pitiè w Paryżu – Jacques Lisfranc. Pionierem leczenia operacyjnego raka odbytnicy z dostępu brzusznego był Carl Gussenbauer, który przeprowadził taki zabieg jako pierwszy już w 1879 roku (2). Jego osiągnięcie pozostało jednak niezauważone**. Zanim zakres operacji rozszerzono o dojście brzuszne, większość chirurgów skłaniała się do leczenia sposobem zaproponowanym w 1884 roku przez niemieckiego chirurga Paula Kraske. Kraske wykonywał resekcję odbytnicy z tzw. dostępu tylnego od strony kości krzyżowej, a jego metoda zyskała popularność w Austrii i Niemczech. We własnych modyfikacjach stosowali ją m.in. Billroth, Heinecke i Mason (3). W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii operowano sposobem zaproponowanym przez lekarza ze Szpitala św. Marka – Johna Lockharta-Mummery’ego (4). Dwuetapowy zabieg polegał na początkowym wytworzeniu kolostomii i kontroli jamy brzusznej oraz wykonaniu resekcji guza z dostępu kroczowego po upływie dwóch tygodni od kolostomii. Wyniki uzyskiwane tą metodą nie były satysfakcjonujące. Wskaźnik śmiertelności wynosił wówczas 21%, a odsetek nawrotów prawie 80% (5).
William Ernest Miles, wówczas lekarz w Cancer Hospital w Brompton i Gordon Hospital for Diseases of the Rectum w Londynie, także nie był zadowolony z wyników swojej pracy. U 54 spośród 57 pacjentów zoperowanych przez niego z powodu raka odbytnicy w latach 1899-1906, rozpoznał wczesną wznowę procesu nowotworowego (6). Osobiście brał udział w sekcjach zwłok i zauważył, że przerzuty zlokalizowane były w otrzewnej miednicy mniejszej, krezce okrężnicy i węzłach chłonnych w okolicy rozdwojenia tętnicy biodrowej wspólnej. Te obserwacje doprowadziły go do sformułowania wniosku, że przerzuty drogami chłonnymi następują w trzech kierunkach: ku górze wzdłuż naczyń do spływu chłonnego okołoaortalnego, w kierunku bocznym pomiędzy mięśnie i otrzewną miednicy, aż do węzłów wzdłuż tętnicy biodrowej wewnętrznej, oraz ku dołowi przez mięśnie zwieracza odbytu, mezorectum, węzły chłonne pachwinowe, aż do skóry krocza (tzw. koncepcja cylindryczna). Miles uważał, że należy rozszerzyć zakres zabiegu o usunięcie zagrożonych przerzutami tkanek oraz o radykalne wycięcie odbytnicy wraz ze zwieraczami od strony krocza. Pierwszy zabieg tym sposobem wykonał w styczniu 1907 roku, a opis i wyniki zamieścił rok później w czasopiśmie „The Lancet” (7). Pisał w nim: „Usunięcie [spływu górnego] jest taką samą koniecznością jak dokładne oczyszczenie dołu pachowego w przypadku raka sutka” (6).
Początkowo śmiertelność pooperacyjna wynosiła 37% i była spowodowana utratą krwi i zakażeniami. Trzeba pamiętać, że nie stosowano wówczas transfuzji krwi, a antybiotyków jeszcze nie wynaleziono. Mimo to istniała grupa pacjentów, którzy odnosili korzyść z zabiegu radykalnego. Byli to chorzy z przerzutami do węzłów chłonnych (stadium C według klasyfikacji Dukes’a). Według badań porównawczych (operacja przezkroczowa vs operacja sposobem Milesa) przeprowadzonych i opisanych przez Cuthberta Dukes’a pięcioletnie przeżycia w tej grupie pacjentów wzrosły z 17,9 do 31% (4). Mimo to zalecenia Milesa nie od razu znalazły naśladowców. Dodatkowo nowa, radykalna metoda leczenia nie zyskała uznania cenionego członka Royal College of Surgeons – Johna Lockharta-Mummery’ego, który zarzucał jej wysoką śmiertelność pooperacyjną, zwłaszcza u osób starszych. Spór chirurgów co do wskazań i zakresu leczenia operacyjnego trwał przez całe ich życie, co jednak nie wpływało na ich dobre relacje towarzyskie.
William Ernest Miles urodził się 15 stycznia 1869 roku w Uppingham w Anglii jako jedyne dziecko Williama Milesa i Amelii Sary Bailey. Niektórzy autorzy podają, iż miejscem jego narodzenia był Trinidad. Faktycznie uczęszczał tam do szkoły – Queen’s Royal College. W 1891 roku uzyskał tytuł lekarza w St. Bartholomew Hospital w Londynie. Jego pierwszym nauczycielem i człowiekiem, dzięki któremu zainteresował się chirurgią kolorektalną, był wybitny chirurg Harrison Cripps, który w odróżnieniu od innych badaczy uważał przerzuty raka za kontynuację choroby pierwotnej, powstające drogą szerzenia się komórek rakowych naczyniami krwionośnymi i chłonnymi. Większość była wówczas zdania, że przerzuty to zupełnie nowe, niezależne ogniska choroby. Cripps został w 1874 roku odznaczony przez Royal College of Surgeons nagrodą Jacksona za pracę pt. „The Treatment of Cancer of the Rectum, particularly as regards the possibility of Curing or Relieving the Patient by Excision of the Affected Part” [„Leczenie raka odbytnicy, szczególnie w odniesieniu do możliwości wyleczenia lub leczenia objawowego poprzez wycięcie zaatakowanych tkanek”]. Choć przez współczesnych opisywany jako dowcipny cynik, Cripps cieszył się niesłabnącą popularnością wśród studentów i młodych lekarzy, przybywających tłumnie dwa razy w tygodniu na wykłady, które prowadził w swojej poradni. Jako operator był szybki, zręczny i staranny. Przez wiele lat był jedynym chirurgiem, który zmieniał całkowicie ubranie, wchodząc na salę operacyjną.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 15 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-05-27
zaakceptowano do druku: 2015-06-15

Adres do korespondencji:
*Maria Ciesielska
ul. Gen. T. Kościuszki 39, 05-230 Kobyłka
e-mail: drmariaciesielska@gmail.com

Nowa Medycyna 2/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna