Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 2/2015, s. 62-65 | DOI: 10.5604/14270994.1169798
*Konrad Wroński1, 2, Przemysław Stefaniak2
New type of prophylactic gastroenterostomy in patient with unresectable pancreatic head carcinoma
1Department of Oncology, Faculty of Medicine, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland
Head of Department: prof. Sergiusz Nawrocki, MD, PhD
2Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
Summary
Pancreatic cancer is a important public health problem all over the world. Up to 80% patients with carcinoma of head of the pancreas are unresectable because of local vascular invasion or distant metastasis. Optimal treatment of such patients is surgical bypass. The number of patients with unresectable pancreatic head cancers is increasing and their optimal treatment is a big economic problem for health care. Traditional prophylactic gastroenterostomy has many complications in postoperative period. Because of complications period of stay in hospital extended and generates additional costs. In this article the authors presented a case of a Caucasian woman who was admitted to the hospital because of unresectable pancreatic head cancer. The patient underwent new type of prophylactic gastroenterostomy and in the sixth day after surgery was discharged home. The authors invented this new type of anastomosis and applied it successfully in several patients with unresectable carcinoma of head of the pancreas.
INTRODUCTION
Pancreatic cancer is a important public health problem all over the world. Up to 80% patients with carcinoma of head of the pancreas are unresectable because of local vascular invasion or distant metastasis (1). Optimal treatment of such patients is surgical bypass. The number of patients with unresectable pancreatic head cancers is increasing and their optimal treatment is a big economic problem for health care. Traditional prophylactic gastroenterostomy has many complications in postoperative period. Because of complications period of stay in hospital extended and generates additional costs. In this article the authors presented a case of a Caucasian woman who was admitted to the hospital because of unresectable pancreatic head cancer. The patient underwent new type of prophylactic gastroenterostomy and in the sixth day after surgery was discharged home. The authors invented this new type of anastomosis and applied it successfully in several patients with unresectable carcinoma of head of the pancreas.
CASE REPORT
A 71-year-old woman, Caucasian race, with pancreatic head tumor, was admitted to the Department of Surgical Oncology because of obstructive symptoms of upper gastrointestinal tract. The patient did not eat the food for last 2 weeks, drank only water. Within a month, she lost about 20 kg. She was treated chronically with hypertension and ischemic heart disease.
Blood examination of the patient showed low levels of hemoglobin, erythrocytes, albumin and total protein. Other laboratory tests were normal.
On physical examination, in the epigastrium area there was palpable a tumor. CT examination showed a pathological mesogastric lumpy mass in the region of the descending duodenum and the head of the pancreas, which the size was approximately 75 x 68 x 45 mm. The rest of the pancreas was not enlarged. On CT scan a tumor of the pancreas head infiltrated and compressed the duodenum causing obstruction of the upper gastrointestinal tract.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-04-03
zaakceptowano do druku: 2015-05-21

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Department of Surgical Oncology Faculty of Medicine University of Warmia and Mazury in Olsztyn
37 al. Wojska Polskiego St., 10-228 Olsztyn, Poland
tel.: +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 2/2015
Strona internetowa czasopisma New Medicine