Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Radical Antegrade Modular Pancreato-Splenectomy – wyniki wprowadzenia nowego protokołu operacyjnego w polskich realiach

Stanisław Hać, Justyna Kostro, Michał Szymański, Małgorzata Dobrzycka, Dariusz Łaski, Joanna Pieńkowska, Tomasz Gorycki, Rafał Pęksa, Katarzyna Gwoździewicz, Michał Studniarek
Postępy Nauk Medycznych 2a/2018

Clinical significance of cathelicidin antimicrobial peptide in patients with pancreatic cancer**

Renata Talar-Wojnarowska, Łukasz Durko, Małgorzata Woźniak, Magdalena Kujawiak, Janina Grzegorczyk, Marek Olakowski, Paweł Lampe, Ewa Małecka-Panas
Postępy Nauk Medycznych 2a/2018

Wszystkiemu winna dokładna diagnostyka... Analiza częstości występowania transformacji nowotworowej w grupie pacjentów operowanych z powodu guzów torbielowatych w materiale własnym Kliniki

Michał Szymański, Stanisław Hać, Iwona Marek, Justyna Kostro, Krzysztof Graff, Joanna Pieńkowska, Tomasz Gorycki, Katarzyna Gwoździewicz, Michał Studniarek
Postępy Nauk Medycznych 2a/2018

Choroby trzustki u kobiet w ciąży

Maria Stawirej-Kucharek, Oktawian Walenda, Anita Gąsiorowska
Postępy Nauk Medycznych 2a/2018

Ocena przydatności i ograniczeń przezskórnej biopsji skrawkowej w diagnostyce guzów trzustki – analiza retrospektywna

Katarzyna Gwoździewicz, Joanna Pieńkowska, Przemysław Szlęzak, Monika Czarnowska-Cubała, Karolina Markiet, Tomasz Gorycki, Michał Studniarek
Postępy Nauk Medycznych 5/2015

Wskazania, przeciwwskazania i ryzyko związane z zabiegiem nieodwracalnej elektroporacji (IRE) u chorych z gruczolakorakiem trzustki – opis trzech przypadków i przegląd piśmiennictwa

Michał Studniarek, Marek Durlik, Jerzy Siekiera, Katarzyna Gwoździewicz, Katarzyna Skrobisz, Joanna Pieńkowska, Tomasz Gorycki, Stanisław Hać
Postępy Nauk Medycznych 5/2015

Dziedziczne zapalenie trzustki

Karolina Wejnarska, Elwira Kołodziejczyk, Jarosław Kierkuś, Grzegorz Oracz
Postępy Nauk Medycznych 3/2014

Clinical genetics of pancreatic cancer

Katarzyna Nej-Wołosiak, Tomasz Huzarski, Jan Lubiński
Postępy Nauk Medycznych 11/2010