Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 8/2008

Spis treści / Contents

Choroba von Hippel-Lindau
Von Hippel-Lindau disease
Cezary Cybulski, Karol Krzystolik, Jan Lubiński – s. 491-495
Genetyka kliniczna raka prostaty
Hereditary prostate cancer
Cezary Cybulski, Bartosz Gliniewicz, Andrzej Sikorski, Jan Lubiński – s. 496-500
Genetyka kliniczna czerniaka
Clinical genetics of malignant melanoma
Tadeusz Dębniak, Jan Lubiński – s. 501-503
Siatkówczak
Retinoblastoma
Stanisław Zajączek – s. 504-509
Nerwiakowłókniakowatość typu 1 (NF1, choroba von Recklinghausena)
Neurofibromatosis I (NF1, von Recklinghausen Disease)
Stanisław Zajączek, Thierry van de Wetering – s. 510-514
Nerwiakowłókniakowatość typu 2 (NF2)
Neurofibromatosis II (NF2)
Stanisław Zajączek – s. 515-518
Genetyka kliniczna nowotworów nerek
Clinical genetic of kidney cancer
Aleksandra Tołoczko-Grabarek, Joanna Matyjasik, Jan Lubiński – s. 519-525
Genetyka kliniczna raka żołądka
Clinical genetic of stomach cancer
Anna Jakubowska, Beata Wojnarska, Jan Lubiński – s. 526-528
Genetyka kliniczna raka trzustki
Clinical genetic of pancreas cancer
Katarzyna Nej-Wołosiak, Jan Lubiński – s. 529-533
Komentarz do prac
Comment
Jan Lubiński – s. 534
Rola leptyny w gastroprotekcji
Role of leptin in gastroprotection
Agata Ptak-Belowska, Tomasz Brzozowski, Robert Pajdo, Michał Pawlik, Sławomir Kwiecień, Danuta Drozdowicz, Wiesław W. Pawlik – s. 535-540
Komórki dendrytyczne, ich właściwości i pozyskiwanie do zastosowania w immunoterapii nowotworów
Dendritic cells, their properties and generation for cancer immunotherapy
Urszula Podstawka, Joanna Kopeć-Szlęzak – s. 541-546