Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2016, s. 110-112
*Jadwiga Fabijańska-Mitek, Katarzyna Koza
Trzy nowe układy grupowe krwi
Three new blood group systems
Department of Immunohaematology, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Jadwiga Fabijańska-Mitek, PhD, Associate Professor
Streszczenie
W ciągu ostatnich czterech lat zdefiniowano pięć nowych układów grupowych i wprowadzono je do ogólnej klasyfikacji ISBT (Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi) jako kolejne numery od 31 do 35. Dwa z tych układów grupowych: Lan i Junior zostały poprzednio opisane w „Postępach Nauk Medycznych” (2012, XXV(7)) w pracy poglądowej. Obecnie przedstawiamy następne z nowych układów grupowych: Forssman, Vel i CD59. Antygen Forssman został opisany w 1911 roku na krwinkach czerwonych psów i owiec i przez 100 lat myśleliśmy, że występuje tylko na krwinkach czerwonych innych ssaków, ale nie u ludzi i naczelnych. Badania nietypowej podgrupy ABO, nazwanej Apae w dwóch angielskich rodzinach doprowadziły do odkrycia glikolipidu Forssmana. Następnie opisano jego gen jako aktywny allel u osób Apae oraz nieaktywny u prawie wszystkich ludzi. Antygen FORS1 jest podobny do antygenu A, ale niezależny od ABO. Vel był znany od 1952 roku jako antygen o bardzo dużej częstości występowania. Obecnie autorzy odkryli jego gen SMIM1 i białko SMIM1, które jest nośnikiem determinant Vel. CD59 jest dobrze poznanym białkiem, które chroni krwinki czerwone przed działaniem dopełniacza i hemolizą. U dziecka z całkowitym niedoborem CD59 wykryto po transfuzjach przeciwciała, które miały swoistość anty-CD59. Rodzice okazali się heterozygotami i posiadali recesywny allel CD59null. Dotąd opublikowano tylko siedem takich przypadków z wrodzonym niedoborem CD59 i opisano cztery allele CD59null.
Summary
In the past four years, five different blood group systems have been defined and introduced to the general ISBT classification as following numbers from 31st to 35th. Two of these blood group systems: Lan and Junior were previously described in the “Progress in Medicine” (2012; XXV(7)) as a review paper. Now we present next three new blood group systems: Forssman, Vel and CD59. Antigen Forssman was described in 1911 on red blood cells of dogs and sheep and for over one hundred years we thought that occurs only on other mammals but not on human and primate RBCs. The investigation of an anomalous ABO subgroup, named Apae in two English families led to the discovery of Forssman glycolipid. Next, its gene was described as the active allele in Apae individuals and inactive in almost all people. The FORS1 antigen is similar to A antigen but is independent of ABO. The Vel was known from 1952 as a high frequency antigen. Now authors discovered its gene SMIM1 and SMIM1 protein carrying Vel determinants. CD59 is a well-known protein which protects RBCs from complement activity and haemolysis. Antibodies detected in the plasma of transfused CD59-deficient child were shown to be specific for CD59. Her parents were heterozygous for recessive CD59null allele. Only seven cases of inherited CD59 deficiency have been published so far and four CD59null alleles were described.Introduction
Starting from the famous discovery of blood groups, precisely the first blood group system ABO by Karl Landsteiner in 1900-1901, until 2011 30 blood group systems were described, including approximately 300 red blood cells (RBCs) antigens (1). The classification and nomenclature of RBCs antigens are supervised by the International Society of Blood Transfusion – ISBT. In the group system there must be at least one antigen, which means that there must be persons producing antibodies against that antigen, absent in them. The biochemical structure of the antigen, the way of inheritance and gene sequence, as well as the antithetic allele must be described. Usually, the biological role of the antigen or the membrane structure connected with it are studied. In 2012 we described three new group systems in “Progress in Medicine” (2); on one of them, named earlier P, much new information regarding biochemical structure and the way of inheritance was obtained in 2011, and its name was changed into P1PK; publications on two other, at that time new, systems: Lan and Junior were issued in January 2012. Earlier, two common antigens: Lan i Jra were known. Their lack, detected in few persons, resulted in alloantibodies production after transfusion and pregnancy, which provided very serious clinical problem, connected with the lack of donors without these antigens. In 2012 the genetic basis was described, meaning the alleles and phenotypes with and without these antigens, as well as their biochemical structure and the function of proteins carrying these antigens. In this way, the criteria of creating of the new group system were fulfilled (3, 4); they took places 32 and 33. In the same year, the group system Forssman was introduced into classification, followed by Vel system in 2013 and CD59 system in 2015 (5). In the case of the Vel system, the situation was similar to Lan and Jra, which means, that common antigen Vel was previously known, however the antithetic allele, coding the phenotype Vel negative, the biochemical structure and carrying protein were not known. Characterization of this items enabled the description of the group system. The circumstances of discovery of Forssman and CD59 systems were different and quite surprising. We will describe these three new group systems.
Forssman group system
ISBT 031, symbol: FORS, antigens number: 1, gene: GBGT1 on chromosome 9 (1, 6).
Antigen is biochemically similar to human group system antigens ABO, P1PK, H, Lewis, I, GLOB. They are all carbohydrates and their specificity depends on the type of the last sugar in glycoprotein or glycolipid chain in red blood cell membrane. It was described in 1911 by Forssman. Since then, the antigen, named after its discoverer, was considered typical for many mammals, excluding primates and human. It was described in dogs, sheep, horses, guinea pigs and mice. Gradually, the antigen structure, the way of inheritance and biological role were discovered. The gene codes protein of the enzyme incorporating N-acetylgalactosamine into appropriate precursor carbohydrate chain. The antigen acts as the receptor for various bacteria. In human, lack of Forssman antigen leads to the creation of natural heterophile antibodies, named Forssman antibodies, which may be the part of the immune response to some infections. At the same time, people have the A antigen, in which the last sugar, N-acetylgalactosamine is the same as in Forssman antigen.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Daniels G: Human blood groups. 3rd ed. Wiley-Blackwell & Sons, Ltd. 2013.
2. Fabijańska-Mitek J, Gieleżyńska A, Koza K: Nowe układy grupowe krwi. Post Nauk Med 2012; 25: 576-582.
3. Helias V, Saison C, Ballif BA: ABCB6 is dispensable for erythropoiesis and specifies the new blood group system Langereis. Nat Genet 2012; 44: 170-173.
4. Saison C, Helias V, Ballif BA et al.: Null alleles of ABGC2 encoding the breast cancer resistance protein define the new blood group system Junior. Nat Genet 2012; 44: 174-179.
5. Storry JR: Five new blood group systems – what next? ISBT Science Series 2014; 9: 136-140.
6. Svensson L, Hult AK, Stamps R et al.: Forssman expression on human erythrocytes: biochemical and genetic evidence of a new histo-blood group system. Blood 2013; 121(8): 1459-1468.
7. Reid ME, Lomas-Francis Ch: The blood group antygen. Facts book. 2nd ed. Elsevier, Philadelphia 2004: 503-504.
8. Storry JR, Joud M, Kronborg Christophersen M et al.: Hemozygosity for a null allele of SMIM1 defines the Vel-negative blood group phenotype. Nat Genet 2013; 45: 537-541.
9. Cvejic A, Haer-Wigman L, Stephens JC et al.: SMIM1 underlines the Vel blood group and influence red blood cell traits. Nat Genet 2013; 45: 542-545.
10. Borowitz MJ, Craig FE, DiGiuseppe JA et al.: Guidelines for the diagnosis and monitoring of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria and related disorders by flow cytometry. Cytometry Part B 2010; 78B: 211-230.
11. Storry JR, Kronborg Christophersen M, Thuresson B et al.: Integrative genomics identifies SMIM1 as a locus of a novel erythrocyte membrane protein and the Vel blood group system. Vox Sang 2013; 105 (suppl. 1): 29.
12. Anliker M, von Zabern I, Hochsmann B et al.: A new blood group antigen is defined by anti-CD59, detected in a CD59-deficient patent. Transfusion 2014; 54: 1817-1822.
otrzymano: 2016-01-04
zaakceptowano do druku: 2016-01-29

Adres do korespondencji:
*Jadwiga Fabijańska-Mitek
Department of Immunohaematology Centre of Postgraduate Medical Education
ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa
tel. +48 (22) 569-38-20
fax +48 (22) 569-38-29
immunohematologia@cmkp.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych