Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2016

Spis treści / Contents

IMMUNOHEMATOLOGIA
IMMUNOHAEMATOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Diagnostyka molekularna talasemii ? w polskiej populacji
Molecular diagnostics of thalassemia ? in Polish population
Katarzyna Koza, Adrianna Łoniewska-Lwowska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Teresa Jackowska, Marta Sobczyńska, Anna Adamowicz-Salach, Beata Burzyńska – s. 88-91
Defekty erytrocytarnych białek błonowych u polskich pacjentów ze sferocytozą wrodzoną
Defects of erythrocyte membrane proteins in Polish patients with hereditary spherocytosis
Adrianna Łoniewska-Lwowska, Katarzyna Koza, Katarzyna Branicka, Marta Sobczyńska, Alicja Sapała-Smoczyńska, Teresa Jackowska, Anna Adamowicz-Salach, Ewa Mendek-Czajkowska, Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 92-96
Wykrywanie przecieku płodowo-matczynego przy użyciu aglutynacyjnego testu mikrokolumnowego
1Department of Immunohaematology, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Jadwiga Fabijańska-Mitek, PhD, Associate Professor
2II Department of Obstetrics and Gynaecology, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Romuald Dębski, MD, PhD, Associate Professor
3Regional Blood Donation and Therapy Centre in Warsaw
Head of the Centre: Dariusz Piotrowski, MD
Agata Gieleżyńska, Jadwiga Fabijańska-Mitek, Marzena Dębska – s. 97-99
Obecność przeciwciał anty-D po przeszczepieniu nerki i wątroby w parach dawca-biorca identycznych pod względem ABO
The presence of anti-D antibodies after kidney and liver transplantation in cases of ABO identical donor-recipient pairs
Anna Lipińska, Anna Walaszczyk, Katarzyna Gmerek, Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 100-102
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Niedokrwistość autoimmunohemolityczna u dzieci w pierwszym roku życia – doniesienie wstępne
Autoimmune hemolytic anemia in children in the first year of life – preliminary report
Anna Adamowicz-Salach, Izabela Zdziechowicz, Magdalena Romiszewska, Bogumiła Michalewska, Monika Pelc-Kłopotowska, Michał Matysiak, Urszula Makowska, Urszula Demkow – s. 103-109
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Trzy nowe układy grupowe krwi
Three new blood group systems
Jadwiga Fabijańska-Mitek, Katarzyna Koza – s. 110-112
Stres oksydacyjny w krwinkach czerwonych dawców oraz pacjentów z talasemiami i hemoglobinopatiami
Oxidative stress in red blood cells from donors and patients with thalassemias and haemoglobinopathies
Katarzyna Koza, Adrianna Łoniewska-Lwowska, Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 113-118
Zmiany zachodzące w krwinkach czerwonych przechowywanych w bankach krwi
Alterations of red blood cells stored in blood banks
Katarzyna Gmerek, Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 119-125
Nowe subpopulacje limfocytów T pomocniczych CD4+
New T CD4+ helper cells subpopulations
Joanna Kopeć-Szlęzak – s. 126-131
Możliwe znaczenie diagnostyczne mikrocząstek błon komórkowych
Possible diagnostic role of cell membrane microparticles
Anna Stachurska – s. 132-136
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 137
Comment
Jadwiga Fabijańska-Mitek – s. 138