Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 2/2016, s. 43-46
Iwona Łapińska, *Lidia Zawadzka-Głos
Problemy laryngologiczne występujące u dzieci z zespołem Downa
ENT problems among children with Down syndrome
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos
Summary
Introduction. Down syndrome is the most common genetic syndrome which causes mental and physical retardation. Because of the increased risk of certain diseases, people with Down’s syndrome should be kept under regular supervision pediatricians, ophthalmologists and ENT. Among the diseases of ENT frequent disorder occurring in children with Down syndrome is obstructive sleep apnea. Middle ear dysfunction in children with Down syndrome occurs much more frequently than in the healthy population. Conductive hearing loss, which is the result of exudative otitis, contributes to delayed speech development, a significant deterioration in the development of language skills.
Aim. Analysis of ENT diseases on specific clinical cases of children with Down syndrome hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology SPDSK in Warsaw.
Material and methods. Study group of 3 children with Down syndrome hospitalized in the Department of Pediatric Otolaryngology SPDSK in Warsaw. These children were subjected Laryngological. The study was a retrospective study.
Results. In all children is known allergy or allergy symptoms during allergy diagnosis. All the children had congenital heart disease. Hospitalizations of children with Down syndrome ENT reasons are multiple hospitalizations. Children are under constant control of ENT.
Conclusions. People with Down syndrome should be under the constant care of ENT due to the multitude of aural symptoms and their recurrence and the possibility of a sharp transition processes in chronic processes.
Wstęp
Zespół Downa jest najczęściej występującym zespołem genetycznym powodującym niedorozwój umysłowy oraz fizyczny. Trisomia chromosomu 21 zdarza się raz na 660-1000 żywo urodzonych dzieci, w zależności od kraju ich pochodzenia. Oprócz charakterystycznego wyglądu, czyli cech fenotypowych dla dzieci z zespołem Downa (skośne ustawienie szpar powiekowych, zmarszczka nakątna, małe, nisko osadzone uszy, zapadnięty grzbiet nosa, czyli tzw. nos siodełkowaty, krótkogłowie, poprzeczna bruzda na dłoniach – „małpia bruzda”), prezentują one także objawy z wielu innych narządów. Możemy je scharakteryzować jako wady wrodzone serca (np. ubytek przegrody międzykomorowej, koarktacja aorty, tetralogia Fallota), obniżenie napięcia mięśniowego, niskorosłość, zaburzenia czynności tarczycy, zaburzenia wzroku, padaczkę, chorobę Alzheimera, niedobory odporności. Ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia pewnych chorób osoby z zespołem Downa powinny być pod regularną kontrolą lekarzy pediatrów, okulistów oraz laryngologów. Wśród chorób laryngologicznych częstym schorzeniem występującym u dzieci z zespołem Downa jest obturacyjny bezdech senny. Dotyczy on aż 30-60% dzieci z tym schorzeniem (1-4). Wśród czynników predysponujących do bezdechów u dzieci z trisomią chromosomów 21 możemy wymienić hipoplazję żuchwy, duży, wystający język, anomalie krtaniowo-tchawicze, otyłość oraz przerost migdałka gardłowego oraz migdałków podniebiennych (4-9). Przerost migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych może predysponować również do częstych infekcji górnych dróg oddechowych, jak i wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Dysfunkcja ucha środkowego u dzieci z zespołem Downa występuje dużo częściej niż w populacji osób zdrowych. Niedosłuch przewodzeniowy, który jest efektem wysiękowego zapalenia uszu, przyczynia się do opóźnionego rozwoju mowy i znacznego pogorszenia rozwoju zdolności językowych (10-12). W budowie anatomicznej osób z zespołem Downa z zakresu narządu słuchu możemy wymienić: malformacje dotyczące trąbki słuchowej, zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego oraz hipoplazję wyrostka sutkowego (13-15). Wraz z wiekiem u dzieci dochodzi do zmniejszenia ilości wysiękowego zapalenia uszu środkowych, natomiast zaczyna wzrastać odsetek niedosłuchów odbiorczych, a także odnotowujemy większą ilość przypadków przewlekłych zapaleń uszu.
Cel pracy
Celem pracy jest analiza schorzeń laryngologicznych u dzieci z zespołem Downa hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej SPDSK w Warszawie.
Materiał i metody
Badaniem objęto troje dzieci z zespołem Downa hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej SPDSK w Warszawie. Dzieci poddano następującym zabiegom: adenotomii, tonsillotomii, tympanocentezie, tympanostomii, antromastoidektomii, udrożnieniu nozdrzy tylnych. Badanie było retrospektywne.
Przypadek pierwszy
Dziecko płci męskiej, urodzone siłami natury w 2006 roku z ciąży trzeciej, 36 Hbd, waga urodzeniowa 3030 g, 8 punktów wg skali Apgar. Dziecko urodzone z koarktacją aorty oraz niedoborem czynnika VII układu krzepnięcia. W 4. dobie życia przeprowadzono operację kardiochirurgiczną z dobrym efektem. W trakcie dalszego rozwoju dziecko przebyło szkarlatynę, miało zdiagnozowaną alergię na gluten. Dziecko było hospitalizowane siedmiokrotnie z powodu chorób laryngologicznych: w 2. i 3. roku życia z powodu niedosłuchu spowodowanego wysiękowym zapaleniem ucha środkowego (dwukrotnie wykonano tympanostomię), w 4. roku życia leczono zachowawczo obustronne zapalenie uszu, w 5. roku życia stwierdzono przerost migdałka gardłowego, przerost migdałków podniebiennych, wysiękowe zapalenie ucha lewego i przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego prawego. Objawy prezentowane wówczas przez dziecko to: częste infekcje górnych dróg oddechowych, upośledzona drożność nosa, chrapanie, pogorszenie słuchu. Pacjenta zakwalifikowano do leczenia zabiegowego i wykonano adenotonsillotomię i drenaż wentylacyjny uszu. Rok później usunięto dreny wentylacyjne. W badaniu kontrolnym laryngologicznym stwierdzono zmiany otoskopowe: w uchu lewym – błona bębenkowa cienka, atroficzna, w uchu prawym – sucha perforacja w przednio-dolnym kwadrancie. Zapalenia uszu nawracały wielokrotnie. W kolejnym roku rozpoznano przewlekłe zapalenie ucha lewego i przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego prawego. Zaplanowano pobyt diagnostyczny i wykonano tomografię komputerową kości skroniowych, w której stwierdzono: ucho prawe – prawidłowe, ucho lewe – lewy wyrostek sutkowy mniejszy niż prawy, jego komórki prawie całkowicie bezpowietrzne, jama bębenkowa w części bezpowietrzna, kosteczki słuchowe w normie, ściana dolno-przyśrodkowa wyrostka ścieńczała z cechami destrukcji. Struktury ucha wewnętrznego obustronnie prawidłowe. W obu zatokach szczękowych pogrubiała śluzówka.
Pacjenta zakwalifikowano do leczenia chirurgicznego ucha lewego ze względu na przewlekłe ropne zapalenie.
Wykonano antromastoidektomię lewostronną i drenaż wentylacyjny ucha prawego oraz lewego. Pacjent jest w stałej opiece laryngologicznej.
Przypadek drugi
Dziecko płci męskiej, urodzone siłami natury w 2013 roku. Po urodzeniu rozpoznano wadę serca pod postacią przetrwałego otworu owalnego oraz niedrożność nozdrzy tylnych, przez którą dziecko prezentowało znaczące zaburzenia oddychania prowadzące do spadków saturacji. Występowały również problemy z karmieniem. Wykonano chirurgiczne udrożnienie nozdrzy tylnych z założeniem separatorów na okres 6 tygodni. Uzyskano stabilizację oddychania oraz poprawę podczas karmienia. W późniejszym okresie życia stwierdzono u dziecka alergię na gluten.
Dziecko było hospitalizowane w Klinice Otolaryngologii dwukrotnie z powodu: niedrożności nozdrzy tylnych (udrożnienie nozdrzy tylnych) oraz usunięcia separatorów z nozdrzy tylnych.
Przypadek trzeci
Dziecko płci żeńskiej, urodzone przez cesarskie cięcie z ciąży piątej, poród trzeci, waga urodzeniowa 3430 g, ocenione na 9 punktów w skali Apgar. Dziecko urodzone z tetralogią Fallota oraz niedoczynnością tarczycy. W okresie wczesnego dzieciństwa przebyło odrę, ze względu na objawy alergii pokarmowej rozpoczęto diagnostykę alergologiczną.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-03-10
zaakceptowano do druku: 2016-03-25

Adres do korespondencji:
*Lidia Zawadzka-Głos
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
tel.: +48 (22) 317-97-21
e-mail: laryngologia@spdsk.edu.pl

Nowa Pediatria 2/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria