Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2016, s. 47-73 | DOI: 10.5604/14266911.1199068
*Dorota Olczak-Kowalczyk1, Maria Borysewicz-Lewicka2, Barbara Adamowicz-Klepalska3, Teresa Jackowska4, Urszula Kaczmarek5
Consensus statement of Polish experts on individual caries prevention with fluoride in children and adolescents
Stanowisko polskich Ekspertów dotyczące indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży
1Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw; national consultant in paediatric dentistry
Head of Department: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, MD, PhD
2Chair and Clinic of Paediatric Dentistry, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań
Head of Chair and Clinic: prof. Maria Borysewicz-Lewicka, MD, PhD
3Former national consultant in paediatric dentistry
4Department of Paediatrics, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw; national consultant in paediatrics
Head of Department: prof. Teresa Jackowska, MD, PhD
5Chair and Department of Conservative Dentistry and Pedodontics, Wrocław Medical University of Silesian Piasts
Head of Chair and Department: prof. Urszula Kaczmarek, MD, PhD
1,2,3,5The Alliance for a Cavity-Free Future, Polish Society of Pediatric Dentistry
Streszczenie
Jednym z głównych elementów zapobiegania chorobie próchnicowej jest stosowanie środków profilaktycznych zawierających związki fluoru. Skuteczność i bezpieczeństwo profilaktyki fluorkowej wymaga znajomości mechanizmu kariostatycznego działania fluoru oraz przestrzegania zasad stosowania środków profilaktycznych zawierających fluorki. W ramach działalności Grupy Roboczej ds. Profilaktyki Fluorkowej Polskiego Oddziału Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (ACFF) powołano zespół Ekspertów w dziedzinie stomatologii dziecięcej i pediatrii w celu opracowania stanowiska dotyczącego indywidualnej profilaktyki fluorkowej u dzieci i młodzieży w Polsce.
Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego stomatologicznych potrzeb profilaktycznych pacjentów w wieku rozwojowym w Polsce, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania środków profilaktycznych zawierających związki fluoru oraz zaleceń towarzystw naukowych w zakresie profilaktyki fluorkowej. Opracowaną pierwszą wersję dokumentu zrecenzował zespół Ekspertów w dziedzinie pediatrii i stomatologii dziecięcej oraz przedstawiciele rodziców/opiekunów dzieci. Ostateczny dokument został zaakceptowany przez zespół Ekspertów 12 grudnia 2015 roku. Aktualizację zaplanowano nie później niż po 5 latach od jego publikacji.
Dokument zawiera podstawowe informacje dotyczące potrzeb w zakresie zapobiegania próchnicy zębów u dzieci i młodzieży, mechanizmu przeciwpróchnicowego działania fluoru, bezpieczeństwa i skuteczności różnych metod profilaktyki fluorkowej i zasad jej stosowania w zależności od wieku i poziomu ryzyka próchnicy.
Summary
Using fluoride agents is one of key elements of caries prevention. For it to be safe and effective, it is crucial to know the cariostatic mechanisms of fluoride and follow the guidelines of fluoride use for caries prevention. Experts in paediatric dentistry and paediatrics prepared, within the The Alliance for a Cavity-Free Future working group (ACFF), guidelines on individual caries prevention for children and adolescents in Poland.
Publications featuring the need for prevention in children and adolescents in Poland, the effectiveness and safety of preventive fluoridation methods and guidelines of scientific societies on caries prevention have been reviewed. The first draft was reviewed by paediatricians, paediatric dentists, and the representatives of parents/legal guardians of patients. The final version of the document was approved on 12 December 2015. It will be updated not later than five years after it is published.
The document defines the basics of preventing dental caries in children and adolescents, the anticaries mechanisms of fluoride, the safety and effectiveness of different fluoridation methods, and their use depending on patient age and risk of caries.
Introduction
The basics of preventing dental caries include: proper nutrition, oral hygiene and preventive fluoride usage. Fluoride is used in mass, group-based and individual preventive methods. The World Health Organisation (WHO) and the World Dental Federation (FDI) recommend prevention with fluoride and underline its efficacy and safety. At the same time, they draw attention to the necessity of fluoride exposure monitoring and evaluation of its efficacy (1-3).
In individual prevention, fluoride can be delivered:
– orally (tablets or drops) – an endogenous method (supplementation); it affects the developing dental enamel,
– externally – an exogenous method by topical application on erupted teeth.
Toothpastes, mouthwashes, foams, gels and varnishes contain various fluoride concentrations. They can be used either in home settings (home prevention) or in a dentist’s office (professional prevention). Caries prevention with fluoride is safe and effective when the principles of individual preventive method selection are followed, taking into account exposure to fluoride from various sources, child’s age and risk of caries. According to the results of survey-based studies conducted in 2014 in Poland, 14.0% of dentists do not estimate the risk of caries prior to the selection of a preventive measure. Over a half of respondents believed that caries prevention with fluoride should be implemented in each patient, 38.9% claimed that it should be used irrespective of age when the risk of caries is high, and 21.3% responded that it is needed only for primary and mixed dentition (4).
It must be emphasised that the basic caries prevention in Poland can be conducted as part of publicly funded benefits (List of general dental benefits for children and adolescents under the age of 18 as well as List of dental benefits for children older than 6 months of age up to the age of 19 in the form of 13 packages of preventive treatments depending of age).
In 2013, a statement of the Independent Expert Panel on individual caries prevention was published (5). Due to the appearance of new studies and meta-analyses that reveal differences in the safety and efficacy of various fluoride-containing products in caries prevention, an update of this document is needed.
Material and methods
The working group of The Alliance for a Cavity-Free Future (ACFF) has conducted literature reviews on dental preventive needs of children and adolescents in Poland, mechanisms of action, efficacy and safety of fluoride in caries prevention in this group of patients and analyses of recommendations concerning caries prevention prepared by academic societies, such as: American Academy of Paediatric Dentistry (AAPD), European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) and American Dental Association (ADA). The outcomes constituted the basis for the first draft version (prepared by Professor Dorota Olczak-Kowalczyk and Professor Urszula Kaczmarek) which was handed to experts in paediatrics (Professor Teresa Jackowska) and paediatric dentistry (Professor Barbara Adamowicz-Klepalska and Professor Maria Borysewicz-Lewicka) as well as to the representatives of parents. Finally, having considered their remarks, the document was completed. Its final version was approved by a panel of experts on 30 November 2015. It will be updated not later than 5 years after it is published.
Results
Needs concerning dental caries prevention in Polish children
The fact that dental caries prevention is needed in Polish children has been confirmed by Polish epidemiological studies conducted since 1987 in concert with the World Health Organisation (6-9). The results of oral health status monitoring indicate that, in children aged 3-6, the number of primary teeth affected by caries increases from 2.7 to 5.3 and the frequency of caries increases by approximately 30%, from 57.2 to 85.6%. At 12 years of age, caries affects 2.8 permanent teeth, and this number doubles after 3 years (to 6.12 at the age of 15). After further 3 years, it increases by 2.4-fold and reaches 7.65 at the age of 18 (10-14). The presence of caries in the developing first molars is alarming. It is found in 3 children aged 5, 18 aged 6 and 56 aged 7 per 100 examined children (12, 14). When considering the tendencies of caries in 12-year-olds within 27 years (1987-2014), the frequency and intensity of caries was found to have decreased (from 89.9 to 75.9%, and from 4.4 to 2.8 affected teeth) (6, 13). The WHO and FDI’s global aim regarding oral cavity health was to reduce dental caries to 3 or fewer teeth to the year 2000 (15, 16). This aim was achieved in 70% of countries in the world, i.e. in 128 countries representing 85% of the world population, and the global average caries index (DMFT) was 1.74 (17). Unfortunately, only 48.9% of children achieved this aim by 2000. Ten years later, the value is greater by merely 10% (58.7%) (13, 18).
These data emphasise the relevance of strengthening dental preventive efforts in Poland and the need to engage not only dental professional practitioners, but also medical staff and patients’ guardians (19, 20).
The epidemiological studies have also confirmed the polarisation of dental caries, i.e. the presence of persons with high dental caries rates even when rates are generally low or moderate. It is therefore significant to distinguish high-risk individuals and implement intensive, individualised prevention in this group of patients.
Risk of caries and prevention with fluoride
The selection of a prevention method and type of fluoride products depends on multiple factors, including age, general health condition, systemic therapy used, preventive and therapeutic needs, caries risk level, exposure to fluoride from other sources as well as engagement and possibilities of parents. Caries prevention based on risk level assessment consists in the intensification of prevention when the risk increases. All children should undergo risk estimation before a preventive and caries-controlling treatment is implemented. This is critical for creating an individualised preventive plan.
The risk of caries is understood as the likelihood of new carious lesions in the future and progression of already existing ones. According to the concept of dynamic balance between tooth demineralisation and remineralisation, caries risk estimation is based on the relationship between factors considered to be preventive, which favour enamel remineralisation (fluoride usage, using antibacterial agents and fissure sealants, proper dietary habits, normal salivary flow) and pathological ones that cause its demineralisation (level of acid-producing bacteria, frequent consumption of fermenting carbohydrates, reduced salivary flow) as well as on establishing disease indicators (presence of incipient caries in the form of white spots, developmental enamel defects that favour plaque retention, number of fillings placed within < 3 years and the number of cavities reaching the dentine) (21-23).
There are no validated tools with known sensitivity and specificity to assess the risk of caries in children. This makes it challenging to establish basic preventive recommendations associated with the future risk of the disease. The assessment of validated tools for caries risk evaluation in adults has demonstrated that these tools are not highly accurate in establishing a prognosis for future caries. The best predictor of individual future caries development is current presence of affected teeth. There are several methods of assessing the said risk. The AAPD has proposed the CRA system (Caries Risk Assessment), which consists of three tools for caries risk evaluation, including two used by dental practitioners: for children aged 0-5 and > 6, and a non-dental one to be used by medical professionals for children aged 0-3 (tab. 1-3) (24).
Tab. 1. Caries risk assessment in children aged 0-5 by professional practitioners according to the CRA system (Caries Risk Assessment Test by AAPD) (24)
FactorsHigh riskModerate riskLow risk
Biological factors
Active caries in the mother/guardianYes
Low socioeconomic status of the familyYes
Child consumes more than 3 sugar-containing snacks or sweet drinks daily Yes
Child falls asleep with a bottle containing feed/fluid with natural or added sugar Yes
Child requires specialist paediatric care Yes
Child comes from immigrant family Yes
Preventive factors
Optimal endogenous fluoride exposure (water, fluoride tablets/drops) Yes
Daily usage of fluoride toothpaste Yes
Professional local fluoride application Yes
Regular dental appointments/ home prevention Yes
Dental check-up
DMFT > 1 Yes
Active white stains or enamel defectsYes
High level of Streptococcus mutans Yes
Present (bacterial) plaque Yes
Tab. 2. Caries risk assessment in children ≥ 6 years of age to be used by professional dental practitioners (24)
FactorsHigh riskModerate riskLow risk
Biological factors
Low socioeconomic status Yes
Intake of more than 3 sugar-containing snacks or sweet drinks between meals daily Yes
Need for specialist medical care Yes
Immigrant family origin Yes
Preventive factors
Drinking water with optimal fluoride content Yes
Daily tooth brushing with fluoride toothpaste Yes
Professional local fluoride application Yes
Using xylitol, MI toothpaste (Tooth Mousse), antibacterial products at home Yes
regular dental appointments/home prevention Yes
Dental check-up
≥ 1 carious lesion on the interproximal surfaceYes
Active white stains or enamel defects Yes
Low salivary flow Yes
Fillings with secondary caries Yes
Braces or movable prosthetic appliances Yes
Tab. 3. Caries risk assessment in children younger than 3 years of age by non-dental medical professionals according to the CRA system (Caries Risk Assessment Test by AAPD) (24)
FactorsHigh riskLow risk
Biological factors
Active caries in the mother/guardianYes
Low socioeconomic status of parents/guardiansYes
Child consumes more than 3 sugar-containing snacks or sweet drinks between meals daily Yes
Child falls asleep with a bottle containing natural or added sugar (other than water)Yes
Child requires specialist paediatric care Yes
Child comes from immigrant family Yes
Preventive factors
Endogenous fluoride prevention (tablet, drops) or fluoridated water Yes
Daily usage of fluoride toothpaste Yes
Professional topical fluoride application Yes
Regular dental appointments/preventive care at home Yes
Clinical manifestations
Active white stains or enamel defectsYes
Presence of caries or fillingsYes
Child has bacterial plaque Yes
CRA is easily applicable in the clinical practice and enables not only caries risk evaluation (low, moderate or high), but also makes patients and their guardians aware of the causes of dental caries and facilitates medical recommendations and selection of appropriate dental preventive measures.
The cariostatic mechanisms of fluoride
There is ample evidence suggesting that using fluoride compounds is effective for caries prevention and non-invasive treatment of incipient caries.
Endogenous oral administration of an optimal fluoride dose during tooth development increases fluoride content in the surface enamel layer enabling a stable apatite crystalline network to be formed. Fluoride has an impact on primary mineralisation of organic matter and pre-eruptive enamel maturation. It catalyses a reaction that produces hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2. By replacing hydroxyl ions (OH-), it forms fluoridated hydroxyapatite, Ca5(PO4)3OH1-xFx. It is conductive to the formation of larger apatite crystals with lower carbonate content. In pre-eruptive enamel maturation, fluoride participates in water and protein removal (25).
Until recently, it was believed that lower susceptibility of enamel to acids is an effect of pre-eruptive fluoride action. Currently, it is known, however, that the fluoride content of enamel does not permanently reduce the risk of caries in a significant way, and its excessive delivery can result in dental fluorosis (26-28). It is therefore important to deliver slight amounts of fluoride to the oral cavity systematically after tooth eruption (mainly by means of fluoride toothpaste) due to its exogenous, topical action. Figure 1 presents what happens with fluorides delivered to the oral cavity.
Fig. 1. Fluoride ions after topical application. The surface of the oral mucosa is a particularly important reservoir of fluoride ions; it is a storage of slowly released fluorides (according to ten Cate modification) (29, 30)
The anticaries action of fluoride after tooth eruption consists in:
a) limiting the influence of cariogenic bacteria by:
– decreasing acid production,
– reducing plaque deposition on tooth surfaces,
– inhibiting carbohydrate metabolic changes in bacterial cells (among others by lowering enolase activity and impairing glucose transport into cells),
b) inhibiting demineralisation and supporting remineralisation by:
– constant presence of low fluoride ion concentrations (< 50 ppm) enabling the reposition of mineral compounds lost during repeatable acid attacks with the formation of less susceptible crystals with fluorapatite-like coating (formation of fluoridated hydroxyapatite) (fig. 2),
Fig. 2. Fluoride ions adsorbed on the surface of enamel crystals. A – presence of a sufficient quantity of fluoride ions prevents crystal dissolution during acid attack. B – insufficient quantity of fluoride ions on the surface of enamel crystals – partial crystal dissolution (according to ten Cate modification) (29, 33, 34)
– delivery of higher concentrations of fluoride ions (> 100 ppm) additionally ensures calcium fluoride (CaF2) formation which is a reservoir of fluoride ions released during bacterial acid attacks on dental enamel (25, 31, 32).
Safety of fluoride usage in children
Using fluoride requires care and reason since it is highly cytotoxic and the difference between its toxic and therapeutic doses is slight. Neglecting the principles of caries prevention is a risk factor for acute and chronic poisoning. In the WHO report from 1994, the role of fluoride exposure monitoring is underlined. This monitoring consists in balancing the severity of dental caries in children at risk of dental fluorosis resulting from the accumulation of fluoride from various sources (3). FDI recommends the establishment of health policies individually for a given country and advices to monitor the efficacy of caries prevention (1, 2).
Not only does the risk of dental fluorosis depend on fluoride exposure, but also on fluoride sensitivity of individual persons in a given population. That is why mild fluorosis can be observed also in areas where its content in drinking water is within an optimal range, i.e. 0.5-1.0 mg/l (3).
The elucidation of fluorosis is searched for in the accumulation of fluoride doses from various sources (e.g. bottled water, tea, fish products, imported food produced in areas with fluoridated water). Excessive fluoride exposure in a so-called critical developmental period, i.e. from 15 to 30 months of age, can cause fluorosis of permanent anterior teeth and first molars, whereas in the later age (6 years old) – of the remaining teeth. The causes of excessive fluoride delivery and consequent fluorosis can lie in:
– the preparation of infant formula based on water that contains too high fluoride concentrations (fluoride content in bottled water in Poland ranges from 0.1 to 1.39 mg F/L) (35),
– improper fluoride supplementation (other dietary components should be taken into account when implementing this type of prevention) (36, 37),
– swallowing preventive agents that are incorrectly used by children, e.g. applying too much toothpaste on a toothbrush and using products for home prevention with too high fluoride content (38).
In most industrialised European countries, artificial water fluoridation is no longer used. Currently, there is no running fluoridated water in Poland, but in certain regions natural fluoride content in drinking water exceeds 2 mg/L (39). Studies conducted in 1996 to assess fluoride content in drinking water in 94 towns in the northern and central Poland revealed that 0.3 g/L of fluoride was found in water in 62 towns, from 0.3 to 1.0 mg/L – in 24 towns and 1.0 to 3 mg/L – in 8 towns (40). Reasonable maximum exposure (RME) to fluoride consumption in food and drinking water is:
– non-fluoridated water: for children < 3 years old – 0.11 mg/kg of the body mass daily; at the age of 3-5 – 0.04 mg/kg of the body mass daily,
– fluoridated water: 0.21 and 0.09 mg/kg of the body mass daily, respectively (41).
According to Bergmann, estimated daily exposure to fluoride in food and water, assuming that tap drinking water fluoride concentration is 1.0 mg/L, is:
– 0.51 mg daily for children aged 1-1.9,
– 1.311 mg daily for children aged 12-14.9 (42).
Due to health safety and caries prevention efficacy, academic societies, including EAPD, AAPD and ADA, prepared evidence-based standards concerning fluoride usage in children with both endogenous and exogenous methods (43-48). The following were taken into account when preparing the recommendations:
– possible daily fluoride intake including its water, food and preventive agent sources,
– daily adequate intake (AI) of fluoride (tab. 4),
Tab. 4. Adequate intake and upper intake level depending on age (49, 50)
AgeDaily adequate fluoride intake (AI) in mgUpper intake level of fluoride in mg daily (UL)
0-6 months 0.010.7
6-12 months 0.50.9
1-3 years 0.71.3
4-8 years 1.02.2
9-13 years 2.0
14-18 years 3.0
– upper intake level (UL) of fluoride that causes no observed adverse effects in the form of dental fluorosis (no-observed-adverse-effect-level).
Based on the correlations between fluoride intake and the occurrence and severity of fluorosis, it has been estimated that moderate fluorosis occurs at intake of 0.1 mg F/kg of the body mass daily in less than 5% of the population (tab. 4) (49, 50).
The currently acknowledged principles of caries prevention with fluoride are to avoid excessive endogenous fluoride exposure and adjust the intensity of preventive measures to the level of caries risk. Excessive (over-optimal) endogenous intake or fluoride in the period of dental fluorosis development should be avoided, particularly in children younger than 6 years of age, by:
– limiting the amount of toothpaste with 500-1,000 ppm F (0.05-0.1% F) and using it in children under the age of 8 under parental supervision, as well as using toothpastes containing 5,000 ppm F (0.5% F) from the age of 16 as recommend by a dentist,
– introducing fluoride mouthwashes, gels and foams after the age of 6 (fluoride varnishes can be used with no age restriction); preventive agents with high fluoride content are intended for use in the dentist’s office (51),
– restricted use of endogenous caries prevention methods (43-48).
Dental fluorosis is an enamel developmental disorder that manifests with hypomineralisation caused by excessive fluoride exposure during amelogenesis (mainly in the resorption phase). Mild fluorosis is manifested by white, linear opacities usually on the incisive edges or cusp apices. These signs should be differentiated from other developmental abnormalities. Mild and moderate fluorosis is characterised by lower susceptibility to dental caries (52, 53). Severe dental fluorosis, which is manifested by brown colouring of teeth and enamel hypoplasia, is observed in regions with high fluoride content in drinking water (> 2 ppm F).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2016-02-10
zaakceptowano do druku: 2016-02-29

Adres do korespondencji:
*Dorota Olczak-Kowalczyk
Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-31
pedodoncja@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 1/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia

Pozostałe artykuły z numeru 1/2016: