Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2016, s. 75-79
*Anna Kędzia1, Marek Ciecierski2, Joanna Wiśniewska2, Iwona Skwierz3, Andrzej Kufel3, Ewa Kwapisz1
Działanie preparatu Aromatol na bakterie mikroaerofilne i tlenowe wyizolowane z blaszek miażdżycowych tętnic szyjnych
The activity to Aromatol microaerophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaques
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu i Katedry: prof. dr hab. n. med. Anna Kędzia
2Oddział Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, Szpital Uniwersytecki nr 2, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ordynator Oddziału: dr n. med. Grzegorz Pulkowski
3Oddział Chirurgii Naczyń, Szpital Swissmed, Gdańsk
Ordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Kufel
Summary
Introduction. Some epidemiological investigations have demonstrated an association between periodontal disease and coronary heart disease or atherosclerosis. The herbal drug are frequently administered prophilactically and for treatment oral infections (e.g. periodontal diseases). Among the drugs is Aromatol too.
Aim. The aim of this study was to evaluate the activity of Aromatol against microaeroophilic and aerobic bacteria isolated from carotid atherosclerotic plaque.
Material and methods. The bacteria were isolated from carotid atherosclerotic plaque, obtained from 30 patients during vascular surgery. The susceptibility of 19 of microaerophilic bacteria, 30 strains of aerobes and 6 reference strains to Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław) were tested. Investigation was carried out using the plate dilution technique in Brucella agar supplemented with 5% defibrynated sheep blood (microaerophilic and anaerobic reference strains bacteria) and Mueller-Hinton agar (aerobic bacteria).
Results. The data showed, that most susceptible to herbal drug were the strains of Gram-positive microaerophilic rods from genus of Rothia dentocariosa and Gram-negative rods from genus of Campylobacter rectus (MIC ≤ 5.0-10.0 mg/ml). The other microaerophilic strains tested were sensitive in the ranges from ≤ 5.0-≥ 20.0 mg/ml and aerobic bacteria (without one strains, S. sanguinis) in concentrations ≥ 20.0 mg/ml.
Conclusions. The Aromatol was more active against Gram-positive bacteria than tested Gram-negative rods. The most susceptible to herbal drug were Rothia dentocariosa, Campylobacter rectus and Streptococcus sanguinis. The aerobes were less susceptible than microaerophilic bacteria (MIC 10.0-≥ 20.0 mg/ml and ≤ 5.0-≥ 20.0 mg/ml).
wstęp
Prowadzone od szeregu lat badania wskazują na związek chorób przyzębia z chorobami układu krążenia, w tym miażdżycą naczyń tętniczych oraz zawałem mięśnia sercowego. Wykorzystując przede wszystkim metodę PCR (ang. polymerase chain reaction), a także mikroskop elektronowy, rzadziej metodę hodowli, wykazano w blaszce miażdżycowej obecność takich drobnoustrojów, jak Chlamydia pneumoniae, Helicobacter pylori, wirus Cytomegalii (CMV) oraz wirusy Herpes simplex (HSV) i Coxackie B (1-8). Wykazano też obecność w blaszce miażdżycowej niektórych bakterii beztlenowych, mikroaerofilnych i tlenowych, które występują w patologicznych kieszonkach przyzębnych i często są przyczyną chorób w obrębie jamy ustnej. Wśród drobnoustrojów występujących w blaszce miażdżycowej stwierdzono m.in. Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Campylobacter rectus i Eikenella corrodens, a z drobnoustrojów tlenowych i względnie beztlenowych: niektóre pałeczki z gatunku Escherichia coli oraz z rodzaju Burkholderia, Lactobacillus, Pseudomonas, Corynebacterium, a także ziarniaki z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus (8-20).
Biorąc pod uwagę powyższe informacje, należy uznać, że szczególnie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi istotne będzie zarówno zapobieganie, jak i leczenie chorób przyzębia. W tym celu często wykorzystywane są pomocniczo różne preparaty roślinne, w tym Aromatol. Lek ten znalazł zastosowanie w przypadku zaburzeń trawienia, w niestrawności i zaburzeniach krążenia. Może on być też stosowany zewnętrznie do inhalacji w przeziębieniach, grypie i anginie. Ponadto używany jest do nacierań i okładów, jako środek łagodzący bóle reumatyczne i nerwobóle.
Aromatol jest preparatem wieloskładnikowym i w 100,0 g zawiera: lewomentol (1,72 g), olejek cytrynowy (0,57 g), olejek z mięty polnej (z obniżoną zawartością mentolu), z kory cynamonowca cejlońskiego i lawendowy (po 0,24 g), olejek goździkowy i cytronelowy (po 0,1 g) oraz substancje pomocnicze, etanol 96% i wodę oczyszczoną. Działanie przeciwdrobnoustrojowe preparatu wiąże się z obecnością olejków eterycznych (21-39). Obejmuje ono zarówno bakterie beztlenowe, jak i mikroaerofilne oraz bakterie tlenowe występujące w jamie ustnej, które powodują choroby przyzębia i inne zakażenia. Niektóre z tych bakterii zostały wykryte w blaszkach miażdżycowych.
Cel pracy
Celem pracy była ocena wrażliwości na preparat Aromatol bakterii mikroaerofilnych i tlenowych wyizolowanych z blaszek miażdżycowych, usytuowanych w tętnicach szyjnych.
Materiał i metody badań
Wykorzystane w badaniach bakterie mikroaerofilne i tlenowe zostały wyhodowane z 30 blaszek miażdżycowych pobranych od pacjentów poddanych zabiegom udrożniania tętnic szyjnych. Pobrane aseptycznie materiały umieszczano w jałowych pojemnikach zawierających odpowiednie podłoże transportowe. Badaniem wrażliwości objęto łącznie 49 szczepów, w tym 19 szczepów bakterii mikroaerofilnych z gatunków: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (6 szczepów), Campylobacter rectus (4), Eikenella corrodens (4), Rothia dentocariosa (5), a także 3 szczepy wzorcowe z gatunku Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25586, Propionibacterium acnes ATCC 11827 oraz 30 szczepów bakterii tlenowych, tj. Staphylococcus aureus (7), Staphylococcus epidermidis (6), Streptococcus sanguinis (4), Pseudomonas aeruginosa (2), Pseudomonas spp. (3), Acinetobacter spp. (6), Escherichia coli (2) i 3 szczepy wzorcowe: Staphylococcus aureus ATCC 25923, Acinetobacter baumannii ATCC 19606 i Escherichia coli ATCC 25922.
Wrażliwość (MIC) na preparat Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław) wymienionych bakterii mikroaerofilnych i 3 szczepów wzorcowych bakterii beztlenowych oznaczono metodą seryjnych rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% odwłóknionej krwi baraniej oraz bakterii tlenowych w agarze Muellera-Hintona. Zbadano następujące rozcieńczenia preparatu: 20,0, 15,0, 10,0, 7,5 i 5,0 mg/ml. Inokulum zawierające 105 CFU na kroplę nanoszono aparatem Steersa na agar zawierający odpowiednie rozcieńczenia Aromatolu. Kontrolę wzrostu szczepów stanowiło podłoże niezawierające preparatu. Inkubację prowadzono w warunkach mikroaerofilnych (Campy Pak, BBL), w warunkach beztlenowych (szczepy wzorcowe bakterii beztlenowych) w 37°C przez 48 godzin i w warunkach tlenowych (bakterie tlenowe) w 37°C przez 24 godziny. Za MIC przyjęto takie najniższe stężenie preparatu, które całkowicie hamowało wzrost testowanych szczepów bakterii.
Wyniki badań i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-11-10
zaakceptowano do druku: 2016-01-12

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5,
80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 2/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii