Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2016, s. 247-252 | DOI: 10.5604/14266911.1231640
*Katarzyna Kubicka, Tomasz Godlewski
Zastosowanie pełnokonturowych uzupełnień z tlenku cyrkonu w leczeniu protetycznym
The use of full-contour zirconia restorations in prosthodontics treatment
Department of Dental Prosthetics, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, DDS, PhD
Streszczenie
Rozwój w ostatniej dekadzie technologii CAD/CAM (ang. computer aided design/computer aided manufacturing – komputerowo wspomagane projektowanie i wykonawstwo) zaowocował możliwościami szerszego zastosowania w protetyce stomatologicznej tlenku cyrkonu. Materiał ten oprócz doskonałych parametrów wytrzymałościowych charakteryzuje się dużą zgodnością biologiczną, jednakże zastosowanie go na podbudowy stałych uzupełnień protetycznych nie jest pozbawione wad. W naukowych publikacjach często pojawiają się doniesienia dotyczące uszkodzenia porcelany licującej w postaci odprysków i pęknięć. W artykule przedstawiono aktualne badania poświęcone wytrzymałości i ścieralności przeciwstawnych zębów naturalnych oraz pełnokonturowych uzupełnień protetycznych z tlenku cyrkonu. W przytoczonych testach brano pod uwagę zarówno wpływ grubości koron (która wynosiła od 0,5 do 1,5 mm), jak i przezierność użytego tlenku cyrkonu w stosunku do sił okluzyjnych wywieranych na korony monolityczne. Prace tego typu mogą w niektórych przypadkach klinicznych stanowić alternatywę dla uzupełnień licowanych ceramiką skaleniową, zwłaszcza u pacjentów z parafunkcjami. W przypadku zniszczenia, dzięki cyfrowej archiwizacji danych ich ponowne wykonanie jest stosunkowo szybkie i ekonomiczne.
Summary
The last decade has witnessed major advances in CAD/CAM (computer aided design/computer aided manufacturing) technology, resulting in a wider application of zirconium oxide in prosthodontics. Apart from its excellent mechanical properties, the material is characterised by high biocompatibility, however, its use as a foundation for permanent prosthodontic restorations has also some disadvantages. There are numerous reports in the subject literature on damaged porcelain veneer in the form of chipping or cracking. The article presents the current state of research regarding the abrasion of the opposing natural teeth by monolithic zirconia restorations and their mechanical strength. In the cited studies, both the influence of thickness (within a range of 0.5-1.5 mm) and the translucency of zirconium oxide in relation to the occlusal forces exerted on the monolithic crown were taken into account. This type of reconstruction may in some clinical situations represent a therapeutic alternative to restorations veneered with feldspathic ceramics, especially in parafunctional patients. In the case of destruction, digital archiving of data allows for fast and economical re-restoration.Coraz większe wymagania estetyczne pacjentów oraz szybki rozwój technologiczny, jaki miał miejsce w XX wieku, stworzyły możliwości zastosowania nowych materiałów w protetyce stomatologicznej. Jednym z najczęściej stosowanych jest tlenek cyrkonu, którego wykorzystanie byłoby niemożliwe bez technologii CAD/CAM (ang. computer aided design/computer aided manufacturing – komputerowo wspomagane projektowanie i wykonawstwo). Obecne na rynku urządzenia CAD/CAM pozwalają na frezowanie bloczków cyrkonowych z ogromną precyzją, zapewniając szczelność brzeżną uzupełnień protetycznych na poziomie 85 μm (1).
Tlenek cyrkonu należy do grupy ceramik tlenkowych o wysokiej odporności na siły zgryzowe, wytrzymując obciążenie nawet do 2500 N (2). Do jego zalet zalicza się: zgodność biologiczną z tkankami jamy ustnej, brak korozji powodującej często przebarwienie filarów protetycznych, wysoką temperaturę topnienia (2700°C), dobre właściwości izolacyjne (niskie przewodnictwo cieplne) oraz małe pochłanianie promieniowania jonizującego. Występuje w trzech polimorficznych odmianach, z których najbardziej korzystną z punktu widzenia sił okluzyjnych wywieranych na uzupełnienia protetyczne jest forma tetragonalna. Najczęściej stabilizację formy tetragonalnej uzyskuje się poprzez dodatek itru. Naturalnie występujący tlenek cyrkonu jest mlecznobiały i opakerowy.
W ostatnim czasie firmy produkujące tlenek cyrkonu do zastosowań stomatologicznych wprowadziły na rynek bloczki z tlenku cyrkonu w szerokiej skali barw kolornika VITA. Dało to możliwość stworzenia w technologii CAD/CAM pełnokonturowych uzupełnień protetycznych, takich jak korony czy mosty. W praktyce klinicznej najczęstsze zastosowanie znalazły: Ceramill Zolid (Girbach, Austria), BruxZir (Glidewell, USA), Lava Plus (3M ESPE, USA), Zenostar ZR (Wieland, Niemcy), Cristal Diamond Zirconia (DLMS, USA), Cercon HT (Degudent, Niemcy). Uzupełnienia monolityczne pozbawione są licowania porcelaną fluoroapatytową, dzięki czemu wyeliminowano często spotykane powikłanie w postaci jej odprysków. Według różnych autorów odsetek uszkodzenia licowania sięga 6-15% w okresie 3-9 lat (3, 4). Z tego względu pełnokonturowe uzupełnienia mogą stanowić między innymi alternatywę dla osób z parafunkcjami.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Denissen H, Dozić A, van der Zel J, van Waas M: Marginal fit and short-term clinical performance of porcelain-veneered CICERO, CEREC and Procera onlays. J Prosthet Dent 2000; 84: 506-513. 2. Mierzwińska-Nastalska E: Uzupełnienia ceramiczne, postępowanie kliniczne i wykonastwo laboratoryjne. Med Tour Press International, Otwock 2011. 3. Monaco C, Caldari M, Scotti R: Clinical evaluation of zirconia-based single crowns: retrospective cohort study from the AIOP clinical research group. Int J Prosthodont 2013; 26: 435-442. 4. Koenig V, Vanheusden AJ, Lee Goff SO, Mainjot AK: Clinical risk factors related to failures with zirconia-based restorations: an up to 9-years retrospective study. J Dent 2013; 41: 1164-1174. 5. Dejak B, Langot C, Krasowski M, Konieczny B: Porównanie odporności na złamania koron monolitycznych cienkościennych i pełnokonturowych z ceramik tlenku cyrkonu. Protet Stomat 2016; 1: 12-19. 6. Sorrentino R, Tricarico MG, Bonadeo G et al.: In vitro analysis of the fracture resistance of CAD-CAM monolithic zirconia molar crowns with different occlusal thickness. J Mech Behav Biomed Mater 2016; 61: 328-333. 7. Beuer F, Stimmelmayr M, Gueth JF et al.: In vitro performance off full-contour zirconia single crowns. Dent Mater 2012; 28: 449-456. 8. Sun T, Zhou S, Laai R et al.: Load-bearing capacity and the recommended thickness of dental monolithic zirconia single crowns. J Mech Behav Biomed Mater 2014; 35: 93-101. 9. Øilo M, Kvam K, Gjerdet NR: Load at fracture monolithhic and bilayerd zirconia crowns with and without a cervical zircconia collar. J Prosthet Dent 2016; 115: 630-636. 10. Sulaiman TA, Abdulmajeed AA, Donovan TE et al.: Fracture rate of monolithic zirconia restorations up to 5 years. A dental laboratory survey. J Prosthet Dent 2016; 116(3): 436-439. 11. Jung YS, Choi YJ, Ahn JS et al.: A study on the in vitro wear of the natural tooth structure by opposing zirconia or dental porcelain. J Adv Prosthodont 2010; 2(3): 111-115. 12. Lohbauer U, Reich S: Antagonist wear of monolithic zirconia crowns after 2 years. Clin Oral Investig 2016; DOI: 10.1007/s00784-016-1872-6. 13. Stober T, Bermejo JL, Schwindling FS, Schmitter M: Clinical assessment of enamel wear caused by monolithic zirconia crowns. J Oral Rehabil 2016; 43(8): 621-629. 14. Ashima G, Sarabjot KB, Gauba K, Mittal HC: Zirconia crowns for rehabilitation of decayed primary incisors: an esthetic alternative. J Clin Pediatr Dent 2014; 39: 18-22. 15. Planells del Pozo P, Fuks AB: Zirconia crowns – an esthetic and resistant restorative alternative for ECC affected primary teeth. J Clin Pediatr Dent 2014; 38: 193-195. 16. Choi JW, Bae IH, Noh TH et al.: Wear of primary teeth caused by opposed all-ceramic or stainless steel crowns. J Adv Prosthodont 2016; 8(1): 43-52. 17. Nose K: Study of the hardness of human and animal teeth. Jpn J Exp Med 1961; 69: 1925-1945. 18. Fritzsche G, Wiedhahn C,Wiedhahn K, Schenk O: Zirconia crowns – the new standard for single-visit dentistry. Int J Comput Dent 2016; 19(1): 9-26.
otrzymano: 2016-11-17
zaakceptowano do druku: 2016-12-06

Adres do korespondencji:
*Katarzyna Kubicka
Katedra Protetyki Stomatologicznej WUM
Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel. +48 (22) 502-18-86
katedraprotetyki@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2016
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia